ปล่อยเงินกู้รายเดือน ดอกร้อยละ 5 ต่อเดือน ผ่อนได้สูงสุด...