หมวดหมู่: สินเชื่อ SME

สินเชื่อ SME เพื่อผู้ประกอบการ 7-Eleven 100,000 บาท ถึง 1.5 ล้านบาท ( 27 December 2563)

สินเชื่อแฟคตอริ่ง เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ( 26 December 2563)

สินเชื่อเช่าซื้อ/ลีสซิ่ง เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง เพื่อลงทุนในทรัพย์สินประเภททุน ( 25 December 2563)

สินเชื่อเพื่อการบริการ เครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ เพื่อให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องหรือขยายกิจการ ( 24 December 2563)

สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ (Nano Finance) ไมด้าลิสซิ่ง ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เข้าถึงเงินทุนของพ่อค้าแม่ค้า และผู้ประกอบการรายย่อย ( 21 December 2563)

สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ สามารถขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และมีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ ( 18 December 2563)

สินเชื่อเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินกิจการได้อย่าง ต่อเนื่องและมีความคล่องตัว บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ ( 17 December 2563)

สินเชื่อ SME เพื่อผู้ประกอบการ ปั๊มน้ำมันและปั๊มแก๊ส สร้างโอกาสขยายธุรกิจ ( 13 December 2563)

สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ ฐิติกร เพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพ เสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ( 29 October 2563)

สินเชื่อเพื่อธุรกิจอพาร์ทเมนท์ โดยธนาคารไอซีบีซี เปลี่ยนอพาร์ทเมนท์เป็นเงินทุน ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย ( 24 October 2563)