บัตรเครดิตเพื่อนักเดินทาง เคทีซี เบสท์ เวสเทิร์น ไทเทเทียม มาสเตอร์คาร์ด

บัตรเครดิต KTC Best Western Titanium MasterCard บัตรเครดิตเพื่อนักเดินทางกับสิทธิพิเศษจากโรงแรม BEST WESTERN รับส่วนลด 20% ค่าห้องพักและร้านอาหาร ฟรีที่พัก 1 คืน ในเดือนเกิด สิทธิพิเศษ ณ โรงแรม Best Western ในประเทศไทย คุ้มครองการซื้อสินค้าออนไลน์ 200 USD ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี ฟรี 1 คืน ห้องพักลด 20% ห้องพัก ร้านอาหาร สิทธิประโยชน์ บัตรเครดิต KTC – BEST WESTERN TITANIUM MASTERCARD ได้รับการยกระดับเป็น PLATINUM MASTERCARD ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับบัตรเครดิต KTC – BEST WESTERN PLATINUM MASTERCARD

พัก 1 คืน รับฟรีห้องพักอีก 1 คืน แก่สมาชิกบัตรที่มีวันเกิดในเดือนนั้นๆ ในราคา Best Available Rate ณ โรงแรม Best Western ทั่วเอเชียตลอดทั้งเดือนเกิด คะแนน…ได้ง่ายๆ 25 บาท =1 คะแนน ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ทุก 25 บาท รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 1 คะแนน สามารถนำไปแลกส่วนลด และสิทธิประโยชน์มากมาย สิทธิประโยชน์ ณ โรงแรม Best Western ในประเทศไทย คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 1,000 คะแนน = 1,000 Best Western Rewards Points. รับสิทธิพิเศษไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ ประกันการเดินทาง ประกันอุบัติเหตุการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ คุ้มครองสูงสุด 8,000,000 บาท ประกันกระเป๋าเดินทางสูญเสียและสูญหายจากการเดินทางสูงสุด 40,000 บาท/ครั้ง มั่นใจทุกครั้งที่ช้อปออนไลน์

คุณสมบัติผู้สมัครอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป รายได้ 15,000 บาทต่อเดือน ขึ้นไป ถ้าหากเป็นบัตรเสริม อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 80 ปี อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา / มารดา / ผู้แทนโดยชอบธรรม เว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลัก และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบัตรเสริม แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมพร้อมใบสมัคร และสำเนาทะเบียนบ้านของบัตรเสริม

สมัครบัตรเครดิตเพื่อนักเดินทาง เคทีซี เบสท์ เวสเทิร์น ไทเทเทียม มาสเตอร์คาร์ด