โครงการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ ที ลีสซิ่ง เพื่อสมาชิก กบข. 

โครงการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ ที ลีสซิ่ง เพื่อสมาชิก กบข. ส่วนลดสูงสุด 2,000 ถึง 5,000 บาท ตามรุ่นและยี่ห้อที่บริษัทกำหนด อัตราดอกเบี้ย ขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน 250 cc ดอกเบี้ย 1.25 % ต่อเดือน / ขนาดเครื่องยนต์ 250 cc ขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0.65 ถึง 7.95 % ต่อเดือน (เฉพาะรุ่น 250 CC ขึ้นไปลดจากอัตราปกติอีก 0.25% ต่อ ปี) ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน พิเศษ เฉพาะซื้อรถจากร้าน U-Hub ผ่าน T Leasing รับฟรี! ประกัน PA 2 ปี เบี้ย (สำหรับลูกค้าอายุ 15-60ปี) เท่านั้น ประกัน PA ( 2ปี ) เบี้ย 700 บาท การคุ้มครอง ผลประโยชน์จากการเสียชีวิต การสูญเสียอวัญวะสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ mการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย (กรณีเสียชีวิตเท่านั้น) ผลประโยชน์จากการเสียชีวิต จากอุบัติเหตุสาธารณะ ทุนประกัน 1 แสนบาท ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุเท่านั้น (ต่อครั้ง) 5 พันบาทถ้วน

วิธีการแสดงสิทธิ์สมาชิกสามารถแสดงสิทธิ์โดยแสดงบัตรสมาชิกผ่าน Application My GPF สมาชิก กบข. ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน กรณีผู้ขอสินเชื่อเป็นครอบครัวสมาชิก กบข. ซึ่งหมายถึง บิดา มารดา คู่สมรส บุตร ต้องมีสมาชิก กบข. เป็นผู้ค้ำประกัน เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถาม โทร 0 2832 2555 ขั้นตอนการใช้สิทธิ์ กดรับสิทธิ์ผ่าน My GPF Application จะมีเจ้าหน้าติดต่อกลับภายใน 3-5 วันทำการ หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร 0 2832 2555