กู้เงินด่วนออนไลน์ 2565 แอพกู้เงิน ถูกกฎหมาย เงินด่วนอนุมัติไวสุด 10-30 นาทีโอนเข้าบัญชี

เราได้รวบรวมแอปพลิเคชั่นที่ให้บริการสินเชื่อเงินด่วน ที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีการรับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทย ช่วยแก้ปัญหาของผู้ที่มีรายได้น้อย ก่อให้เกิดการกู้ยืมหนี้นอกระบบที่มีดอกเบี้ยสูง ซึ่งแอปพลิเคชั่นที่ทาง SiamLoan แนะนำในวันนี้แหล่งเงินด่วนที่ได้รับความนิยม และรู้ผลการยื่นขอสินเชื่อเร็ว ใช้ระยะเวลาเร็วสุดเพียง 10-30 นาที จะมีที่ไหนน่าสนใจบ้างมาดูเลย

สินเชื่อผ่านแอป ถูกกฎหมาย ยุติธรรม อนุมัติไว

ชื่อแอป วงเงิน คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ เอกสารประกอบการพิจารณา ดาวน์โหลดแอป
LINE BK 1,000 – 800,000 บาท
 • มีบัญชีเงินฝาก LINE BK
 • อายุระหว่าง 20 – 60 ปี สัญชาติไทย
 • พนักงานประจำ มีรายได้ขั้นต่ำ 7,000 บาทต่อเดือน
 • อาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการ มีรายได้ขั้นต่ำ 9,000 บาทต่อเดือน
 • หากเป็นลูกค้าบัญชีเงินฝาก LINE BK ไม่ต้องยื่นเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน
 • เอกสารยืนยันรายได้ในกรณีเป็นลูกค้าใหม่ธนาคารกสิกรไทย
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
iOS หรือ Android
Dolfin สูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
 • อายุ 21 – 70 ปี มีสัญชาติไทย
 • เป็นพนักงานประจำ ทำงานอิสระ หรือจะเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้
 • มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกร
 • สลิปเงินเดือน 1 เดือน
 • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง ติดต่อกัน 6 เดือน
 • 50 ทวิ ปีล่าสุด
iOS หรือ Android
แอพป๋า 2,000 – 1,000,000 บาท
 • อายุ 22-60 ปี มีสัญชาติไทย
 • เป็นพนักงานประจำ หรือจะเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้
 • บัตรประชาชน (ตัวจริง)
 • โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปได้ พร้อมเบอร์ติดต่อ
 • หน้าแรกของสมุดบัญชี เพื่อใช้รับเงิน
 • สลิปเงินเดือนล่าสุด
iOS หรือ Android
Wealthi สูงสุด 50,000 บาท
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป มีสัญชาติไทย
 • กู้ได้ทั้งพนักงานที่มีรายได้ประจำ และอาชีพอิสระ
 • มีที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชี ที่มีเลขบัญชีและชื่อเจ้าของบัญชี
iOS หรือ Android
เงินทันเด้อ สูงสุด 50,000 บาท
 • อายุ 20-57 ปี มีสัญชาติไทย
 • เป็นพนักงานประจำ หรืออาชีพอิสระที่มีรายได้ประจำ
 • มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ เปิดร้าน หมุนเวียนธุรกิจ
 • บัตรประชาชน
 • E-Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
 • บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
Android
ฟินนิกซ์ สูงสุด 100,000 บาท
 • อายุระหว่าง 20-60 ปี
 • มีรายได้ 8,000 บ.ต่อเดือนขึ้นไป
 • อาชีพไหนก็สมัครได้ พนักงาน รับจ้างทั่วไป ฟรีแลนซ์
 • บัตรประชาชน
 • บัญชีไทยพาณิชย์ สำหรับใช้รับเงิน
 • แอปฟินนิกซ์ และแอปพลิเคชัน SCB EASY
iOS หรือ Android
Kashjoy 5,000 – 1,000,000บาท
 • อายุ 20–55 ปี มีสัญชาติไทย
 • มีรายได้ต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
 • พนักงานประจำ มีอายุการทำงานมากกว่า 6 เดือน
 • อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑล และชลบุรีเท่านั้น
 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
 • สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน
 • Statement หรือรายการเดินบัญชีเงิน
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารเพื่อโอนเงิน
iOS หรือ Android

แหล่งเงินกู้ยืมกับทางธนาคาร

ธนาคาร สินเชื่อ วงเงิน เอกสารประกอบการพิจารณา คุณสมบัติ อัตราดอกเบี้ยต่อปี ระยะเวลาผ่อน
สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัญชีธนาคารกสิกรไทย
 • เอกสารแสดงรายได้
 • เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป มีสัญชาติไทย
 • มีรายได้ 7,500 บาท/เดือน ขึ้นไป
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
15% – 25% สูงสุด 60 เดือน
กรุงไทย Smart Money สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองรายได้
 • มีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
 • กู้ได้ทั้งพนักงานประจำ และผู้ประกอบการรายย่อย
 • ไม่จำเป็นต้องรับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย
ไม่เกิน 25% 12-60 เดือน
Krungsri iFIN สูงสุด 2 ล้านบาทหรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • บัตรประชาชน
 • สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด
 • บัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน
 • อายุ 20 – 59 ปี
 • พนักงานมีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 • เจ้าของกิจการมีรายได้รับเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน
 • อายุการทำงาน/อายุกิจการ 1 ปีขึ้นไป
ไม่เกิน 25% 60 เดือน
บัวหลวงสุขใจ สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
 • บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน
 • บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน
 • สมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกที่เงินเดือนเข้า
 • อายุ 20 – 59 ปี มีสัญชาติไทย
 • เป็นพนักงานประจำ รายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 • มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ
16% – 23% 60 เดือน
UOB i-Cash ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน
 • เอกสารแสดงรายได้
 • อายุตั้งแต่ 20 – 60 ปี
 • เป็นพนักงานประจำเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
 • มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป
9.99% – 24.9% 60 เดือน
SPEEDY LOAN สูงสุด 5 ล้านบาท
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัญชีธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • หนังสือรับรองเงินเดือน
 • อายุ 20-60 ปี มีสัญชาติไทย
 • พนักงานประจำรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือน
 • เจ้าของธุรกิจ รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือน
15.99% – 25.00% 72 เดือน
สินเชื่อบุคคล ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 • สลิปเงินเดือนตัวจริง
 • สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน
 • อายุ 20 – 60 ปี มีสัญชาติไทย
 • รายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
 • มีอายุงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป ผ่านการทดลองงาน
11.99% – 24.50% 60 เดือน
แคชทูโก สูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สลิปเงินเดือน 1 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน
 • สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อ และเลขที่บัญชีของผู้สมัคร
 • อายุระหว่าง 20-59 ปี
 • มีรายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
 • ทำงานที่ปัจจุบัน 4 เดือนขึ้นไป
19% – 25% 60 เดือน
เพอร์ชัลนัลแคช ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • เอกสารแสดงรายได้
 • สลิปเงินเดือน(ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน
 • อายุ 21 – 59 ปี
 • พนักงานประจำหรือเจ้าหน้าที่รัฐรายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
 • อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป
9% – 25% 60 เดือน
สินเชื่อไทรทอง สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท
 • ใช้บุคคลค้ำประกัน มีอายุครบ 25 ปีขึ้นไป
 • เป็นข้าราชการที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป
 • เป็นพนักงาน มีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
 • อายุ 20-65 ปี
 • รายได้ต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
 • มีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 1 ปี
ไม่เกิน 25% 84 เดือน

เงินด่วนออนไลน์ ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับผู้มีรายได้น้อย ได้ใช้บริการเงินกู้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ต้องเสี่ยงกับเงินกู้นอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง รวมทั้งสะดวกสบายไม่ต้องเดินทางไปยื่นกู้ให้เสียเวลาการทำงาน ถึงแม้ยอดเงินในการกู้จะไม่มากนักในช่วงกู้ครั้งแรกๆ แต่หากท่านมีเครดิตที่ดี ส่งคืนเงินกู้ตรงเวลายอดการกู้ครั้งต่อๆ ไปก็จะเพิ่มขึ้นตาเครดิตของคุณด้วย

SIAMLOAN.NET เป็นเพียงเว็บประกาศสำหรับผู้ปล่อยเงินกู้และช่วยคุณหาเงินกู้เท่านั้น ไม่มีการเก็บเงินค่าตามเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือให้คุณโอนเงินก่อนแต่อย่างใด โปรดระวังมิจฉาชีพแจ้งว่าเป็นทีมงานของเว็บไซต์เราด้วยนะครับ ผู้ขอกู้ทุกราย ควรติดต่อกับตัวแทนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น

สินเชื่อโฉนดที่ดินเพื่อนแท้ สินเชื่อเงินด่วนแบบไม่พึ่ง โรงรับจำนำร้านทอง ( 29 January 2566)

PAYDEE สินเชื่อเพย์ดี ไม่ต้องโอนก่อน ไม่ต้องมีคนค้ำ ไม่เช็คเครดิตบูโร ( 28 January 2566)

สินเชื่อเพื่อเพื่อนใหม่ของมนุษย์เงินเดือน พิโกไฟแนนซ์ พระพิษณุโลกพิโก ( 27 January 2566)

สินเชื่อสำหรับข้าราชการทหารพิษณุโลก พระพิษณุโลก พิโก ( 26 January 2566)

PAYDEE PLUS สินเชื่อเพย์ดี พลัส สินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อลูกค้าคนพิเศษ ส่งดี เครดิตดี กู้เพิ่มได้ ( 25 January 2566)

สินเชื่อ SMES มีที่ มีเงิน เพื่อนแท้เงินด่วน ดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสูง ใช้เอกสารน้อย ( 24 January 2566)

จำนำโฉนดที่ดิน เพื่อนแท้เงินด่วน วงเงินสูงสุดร้อยเปอร์เซ็นของวงราคาประเมิน ( 23 January 2566)

จำนองบ้าน เพื่อนแท้เงินด่วน ต้องการใช้เงินด่วนให้บ้านช่วยคุณ ( 22 January 2566)

สินเชื่อสำหรับข้าราชการเพชรบูรณ์ ศูนย์แก้หนี้นอกระบบจังหวัดเพชรบูรณ์ พิโก ไฟแนนซ์ ( 21 January 2566)

สินเชื่อเพื่อมนุษย์เงินเดือนชาวเพชรบูรณ์ กับศูนย์แก้หนี้นอกระบบจังหวัดเพชรบูรณ์ พิโก ไฟแนนซ์ ( 20 January 2566)