สมัยนี้เทคโนโลยีเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือมีความทันสมัยมากขึ้น อิออน (AEON) จึงให้บริกาาร สินเชื่อเพื่อการซื้อโทรศัพท์มือถือ (Technology Mobile Loan) เพื่อให้ก้าวทันโลกแห่งสมาร์ทโฟน สำหรับค้าขายออนไลน์ หรือแม้แต่ติดตามข่าวสาร อัพเดทเทรนต่างๆได้ไม่มีเอ้าท์ โดยให้ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 18 เดือน เพียงมีรายได้ 5,000 บาทขึ้นไป และมีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 6 เดือน พร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับผู้ที่สนใจ เพียงนำเอกสารใบสมัคร มาสมัครได้ที่ตัวแทนร้านค้าอิออนทั่วประเทศ

สินเชื่อเพื่อการซื้อโทรศัพท์มือถือ (Technology Mobile Loan) – อิออน (AEON) สถาบันการเงิน อิออน (AEON) ประเภทสินเชื่อ สินเชื่อเอนกประสงค์ สินเชื่อเพื่อการซื้อโทรศัพท์มือถือ สินค้าประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่, สมาร์ทโฟน อัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน บัตรเครดิตอิออน 1.29% (ต่อเดือน) บัตรสมาชิกอิออน และลูกค้าใหม่ 1.29% (ต่อเดือน) ยอดจัดสินเชื่อเงินกู้ขั้นต่ำ 3,000 บาท ยอดชำระรายเดือนขั้นต่ำ 400 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระ: 6, 9, 12 และ 18 เดือน (18 เดือนสำหรับยอดสินเชื่อ 15,000 บาท ขึ้นไป)

อัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสินเชื่อเพื่อการซื้อโทรศัพท์มือถือ

บัตรเครดิตอิออน 1.29% (ต่อเดือน)
บัตรสมาชิกอิออน และลูกค้าใหม่ 1.29% (ต่อเดือน)

วงเงินกู้และและระยะเวลาสินเชื่อเพื่อการซื้อโทรศัพท์มือถือ

วงเงินกู้ ขั้นต่ำ 3,000 บาท และระยะเวลาการกู้สูงสุด 18 เดือน

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อเพื่อการซื้อโทรศัพท์มือถือ

– อายุ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 65 ปี
– มีรายได้ประจำรายเดือนมากกว่า 5,000 บาท ขึ้นไป
– มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
– มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่ทำงาน และที่บ้าน

เอกสารการสมัครสินเชื่อเพื่อการซื้อโทรศัพท์มือถือ

– ลูกค้าบัตรเครดิตอิออนและบัตรสมาชิกอิออน
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาบัตรเครดิต / บัตรสมาชิกอิออน
– ลูกค้าใหม่
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– เอกสารแสดงรายได้

วิธีการสมัครสินเชื่อเพื่อการซื้อโทรศัพท์มือถือ

– สามารถสมัคร “สินเชื่อเพื่อการซื้อโทรศัพท์มือถือ” จาก อิออน (AEON) ที่สาขาของธนาคารทั่วประเทศ โดยขั้นตอนการสมัคร มีดังนี้
– สมัครที่ตัวแทนร้านค้าอิออนทั่วประเทศ
– กรอกใบสมัครสินเชื่อเงินกู้ พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
– ร้านค้าอิออนดำเนินการขออนุมัติสินเชื่อให้ลูกค้า
– หลังจากอิออนอนุมัติ รับสินค้าหรือบริการจากร้านค้าตัวแทนได้ทันที