สินเชื่อ SMEs เพื่อธุรกิจเกษตร ธนาคารออมสิน สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านการเกษตร

ผู้ประกอบการ SMEs รายย่อย รายเล็ก รายกลาง โดยเฉพาะธุรกิจเกษตร โอกาสที่จะเพิ่มความแข็งแกร่ง ไม่ต้องมีปัญหาสภาพคล่อง ไม่ใช่สิ่งที่ยาก และเป็นไปไม่ได้อีกต่อไป เมื่อปัจจุบัน ธนาคารออมสิน ทำหน้าที่เสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการไทยอย่างเข้มข้น โดยมอบสินเชื่อ SMEs เพื่อธุรกิจเกษตร

สินเชื่อ SMEs เพื่อธุรกิจเกษตร โดยธนาคารออมสิน (GSB) สินเชื่อธุรกิจ SME สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านการเกษตร เช่น ผู้ค้าเมล็ดพันธุ์พืช ผู้ค้าอุปกรณ์การเกษตร ผู้ขนส่งสินค้าทางการเกษตร ผู้ค้าผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรทุกชนิด ผู้ผลิตสินค้าและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรหรือ Smart Farmer เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ วงเงินกู้สูง 10 ล้านบาท ผ่อนชำระนานถึง 7 ปี

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ หรือเพื่อลงทุนในทรัพย์สินถาวร ประเภทวงเงินสินเชื่อ วงเงินกู้ระยะสั้น (O/D และ P/N) รวมไปถึงวงเงินกู้ระยะยาว (L/T) ระยะเวลาชำระเงินกู้ เงินกู้ระยะสั้น ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี เงินกู้ระยะยาว ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี

อัตราดอกเบี้ย
– ปีที่ 1 ร้อยละ 3.99
– ปีที่ 2 ร้อยละ 4.99
– ปีที่ 3-7 เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร
– เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย หรือนิติบุคค ที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย หรือ วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตร และ
– ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการเกษตร เช่น ผู้ค้าเมล็ดพันธุ์พืช ผู้ค้าอุปกรณ์การเกษตร ผู้ขนส่งสินค้าทางการเกษตร ผู้ค้าผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรทุกชนิด ผู้ผลิตสินค้าและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรหรือ Smart Farmer

ธนาคารออมสิน มีสถานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง เป็นธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อย เน้นการให้สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท พัฒนาผู้ประกอบการรายย่อย โดยมีรูปแบบของสินเชื่อและชนิดการฝากเงินรายย่อยมากมาย อีกทั้งยังสร้างเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มชุมชน รวมไปถึงโครงการธนาคารเพื่อประชาชน โดยให้สินเชื่อระยะสั้น

ตัวช่วยด้านการเงินที่จะพาคุณข้ามผ่านอุปสรรค สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน โทร.1115 หรือ ตามสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร ได้แก่ Website : www.gsb.or.th , Facebook : GSB Society, Official Line : GSB ธนาคารออมสิน

SIAMLOAN.NET เป็นเพียงเว็บประกาศสำหรับผู้ปล่อยเงินกู้และช่วยคุณหาเงินกู้เท่านั้น ไม่มีการเก็บเงินค่าตามเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือให้คุณโอนเงินก่อนแต่อย่างใด โปรดระวังมิจฉาชีพแจ้งว่าเป็นทีมงานของเว็บไซต์เราด้วยนะครับ ผู้ขอกู้ทุกราย ควรติดต่อกับตัวแทนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น

สินเชื่อรถจักรยานยนต์ สำหรับชาวพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียงสบาย สบาย ลิสซิ่ง ( 21 October 2563)

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จัดหาที่อยู่อาศัยตามใจท่าน หลากหลายเงื่อนไขพิเศษ ( 20 October 2563)

สินเชื่ออเนกประสงค์ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ Happy Home For Cash ( 20 October 2563)

สินเชื่อธุรกิจระยะสั้น ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สินเชื่อธุรกิจเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ( 19 October 2563)

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ อนุมัติวงเงินสูงสุด 100 ดอกเบี้ยถูกใจ พร้อมขอวงเงินเพิ่ม ( 19 October 2563)

สินเชื่อธุรกิจระยะยาว ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สินเชื่อธุรกิจเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ( 18 October 2563)

สินเชื่อแฟคตอริ่ง ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สินเชื่อเพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนที่เกิดจากการขายลูกหนี้การค้า ( 18 October 2563)

สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด อนุมัติสินเชื่อให้ทันทีเพียงมีรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ( 17 October 2563)

สินเชื่อรถประกอบการ บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด เปิดโอกาสให้ลูกค้าหลากหลายอาชีพได้รับบริการสินเชื่อ ( 17 October 2563)

สินเชื่อสำหรับรถซื้อ-ขาย บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด สินเชื่อสำหรับผู้ต้องการซื้อรถยนต์ ( 16 October 2563)