สินเชื่อ SMEs ประชารัฐ ออมสิน สินเชื่อ GSB เพื่อ SMEs คล่องตัว, ยั่งยืน และบัญชีเดียว

สินเชื่อประชารัฐเพื่อ SMEs สร้างสรรค์โดย กระทรวงการคลัง และสมาคมธนาคารไทย ในวงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท ต่อรายไม่เกิน 2 ล้านบาท ดอกเบี้ยต่ำ 4% ในช่วง 2 ปีแรก ระยะเวลาการกู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี 🌟สินเชื่อ SMEs ประชารัฐสร้างไทย 🌟 วงเงินกู้สูงสุด 100 ล้านบาท* อัตราดอกเบี้ยสองปีแรกเพียง 4% สำหรับผู้ประกอบการ SMEs และ SMEs Startup ฟรี ค่าธรรมเนียมการค้ำประกันของ บสย. 4 ปี ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563 ระยะเวลากู้แบบสินเชื่อระยะสั้น ระยะเวลากู้ 1 ปี ทบทวนวงเงินทุกปี สินเชื่อระยะยาว ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี

 สินเชื่อ SMEs ประชารัฐ มี 3 รูปแบบ ในวงเงินสินเชื่อ 50,000 ล้านบาท ได้แก่ สินเชื่อ GSB เพื่อ SMEs คล่องตัว, สินเชื่อ GSB เพื่อ SMEs ยั่งยืน และ สินเชื่อ GSB บัญชีเดียว โดยผู้กู้เป็นผู้ประกอบการในกลุ่ม Startup ผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรม ผู้ประกอบการ SMEs หรือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ โดย สินเชื่อ GSB เพื่อ SMEs คล่องตัว นำไปเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ และ สินเชื่อ GSB เพื่อ SMEs ยั่งยืน เหมาะสำหรับลงทุนในทรัพย์สินถาวร ซึ่งทั้ง 2 ประเภทนี้ วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท ส่วน สินเชื่อ GSB บัญชีเดียว เหมาะสำหรับนำไปเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ และ ลงทุนในทรัพย์สินถาวร วงเงินกู้สูงสุด 100 ล้านบาท โดยเงินกู้ทั้ง 3 ประเภทนี้ คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากันคือ เงินกู้ระยะสั้น 2 ปีแรก อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี ปีที่ 3-4 = 6% ต่อปี ปีที่ 5 เป็นต้นไป คิด MLR/MOR ถึง MLR/MOR + 1% ขณะที่ เงินกู้ระยะยาว 2 ปีแรก อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี ปีที่ 3-4 = 6% ต่อปี และ ปีที่ 5-7 เท่ากับ MLR/MOR ถึง MLR/MOR + 1% ทั้งนี้ สามารถเลือกใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นผู้ค้ำประกันได้ โดยที่ บสย.ยกเว้นค่าธรรมเนียมค้ำประกันปีละ 1.75% เป็นเวลา 2 ปี และธนาคารออมสินช่วยแบ่งเบาภาระค่าธรรมเนียมให้อีก 2 ปี รวมยกเว้นค่าธรรมเนียม 4 ปี รวมแล้ว 7% ซึ่งจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเอสเอ็มอีแบบไหน สินเชื่อทั้ง 3 รูปแบบนี้ ครอบคลุมผู้ประกอบการ SMEs ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นทำธุรกิจจนถึงทำธุรกิจขนาดใหญ่

อัตราดอกเบี้ยวงเงินกู้ระยะสั้น
ปีที่ 1-2 = 4% ต่อปี
ปีที่ 3-4 = 6% ต่อปี
ปีที่ 5 เป็นต้นไป MOR ถึง MOR + 1% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยวงเงินกู้ระยะยาว
ปีที่ 1-2 = 4% ต่อปี
ปีที่ 3-4 = 6% ต่อปี
ปีที่ 5-7 MLR ถึง MLR + 1% ต่อปี

หัวข้อ สินเชื่อ GSB เพื่อ SMEs คล่องตัว สินเชื่อ GSB เพื่อ SMEs  ยั่งยืน สินเชื่อ GSB บัญชีเดียว
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ เพื่อลงทุนในทรัพย์สินถาวร เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนอนกิจการและ/หรือลงทุนในทรัพย์สินถาวร
วงเงินโครงการ 20,000 ล้านบาท 20,000 ล้านบาท 10,000 ล้านบาท
วงเงินกู้สูงสุดต่อราย สูงสุดไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท สูงสุดไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท สูงสุดไม่เกินร้อยละ 100 ล้านบาท
ระยะเวลาโครงการ ยื่นขอสินเชื่อภายใน 31 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ยื่นขอสินเชื่อภายใน 31 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ยื่นขอสินเชื่อภายใน 31 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน
ประเภทสินเชื่อ เงินกู้ระยะสั้น (O/D,P/N) เงินกู้ระยะยาว (L/T) เงินกู้ระยะสั้น (O/D,P/N) และเงินกู้ระยะยาว (L/T)

สำหรับผู้ประกอบการในกลุ่ม Start-Up / ผู้ประกอบการ SMEs / ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ วงเงินสินเชื่อ 50,000 ล้านบาท ได้แก่ สินเชื่อ GSB เพื่อ SMEs คล่องตัว และ สินเชื่อ GSB เพื่อ SMEs ยั่งยืน (สูงสุดไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท), สินเชื่อ GSB เพื่อ SMEs บัญชีเดียว (สูงสุดไม่เกินรายละ 100 ล้านบาท) ดอกเบี้ยพิเศษ 4% 2ปีแรก หลักประกันน้อย สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน, ขยายธุรกิจและการส่งเสริมบัญชีเดียว หลักประกันน้อยมี บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ช่วยค้ำประกัน ฟรีค่าธรรมเนียม บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน 4 ปี

ธนาคารออมสินมองว่ามาตรการดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการเร่งให้ฝันเฟื่องในระบบเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับท้องถิ่นในอุตสาหกรรมเอสเอ็มอีและกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และเศรษฐกิจทั้งระบบเกิดการขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็วในทิศทางเดียวกันสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายประชารัฐสร้างไทย
SIAMLOAN.NET เป็นเพียงเว็บประกาศสำหรับผู้ปล่อยเงินกู้และช่วยคุณหาเงินกู้เท่านั้น ไม่มีการเก็บเงินค่าตามเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือให้คุณโอนเงินก่อนแต่อย่างใด โปรดระวังมิจฉาชีพแจ้งว่าเป็นทีมงานของเว็บไซต์เราด้วยนะครับ ผู้ขอกู้ทุกราย ควรติดต่อกับตัวแทนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น

สินเชื่อรถจักรยานยนต์ สำหรับชาวพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียงสบาย สบาย ลิสซิ่ง ( 21 October 2563)

สินเชื่อรถยนต์ สำหรับชาวพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียงสบาย สบาย ลิสซิ่ง ( 21 October 2563)

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จัดหาที่อยู่อาศัยตามใจท่าน หลากหลายเงื่อนไขพิเศษ ( 20 October 2563)

สินเชื่ออเนกประสงค์ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ Happy Home For Cash ( 20 October 2563)

สินเชื่อธุรกิจระยะสั้น ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สินเชื่อธุรกิจเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ( 19 October 2563)

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ อนุมัติวงเงินสูงสุด 100 ดอกเบี้ยถูกใจ พร้อมขอวงเงินเพิ่ม ( 19 October 2563)

สินเชื่อธุรกิจระยะยาว ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สินเชื่อธุรกิจเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ( 18 October 2563)

สินเชื่อแฟคตอริ่ง ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สินเชื่อเพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนที่เกิดจากการขายลูกหนี้การค้า ( 18 October 2563)

สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด อนุมัติสินเชื่อให้ทันทีเพียงมีรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ( 17 October 2563)

สินเชื่อรถประกอบการ บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด เปิดโอกาสให้ลูกค้าหลากหลายอาชีพได้รับบริการสินเชื่อ ( 17 October 2563)