สินเชื่อ SMEs ประชารัฐ ออมสิน สินเชื่อ GSB เพื่อ SMEs คล่องตัว, ยั่งยืน และบัญชีเดียว

สินเชื่อประชารัฐเพื่อ SMEs สร้างสรรค์โดย กระทรวงการคลัง และสมาคมธนาคารไทย ในวงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท ต่อรายไม่เกิน 2 ล้านบาท ดอกเบี้ยต่ำ 4% ในช่วง 2 ปีแรก ระยะเวลาการกู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี 🌟สินเชื่อ SMEs ประชารัฐสร้างไทย 🌟 วงเงินกู้สูงสุด 100 ล้านบาท* อัตราดอกเบี้ยสองปีแรกเพียง 4% สำหรับผู้ประกอบการ SMEs และ SMEs Startup ฟรี ค่าธรรมเนียมการค้ำประกันของ บสย. 4 ปี ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563 ระยะเวลากู้แบบสินเชื่อระยะสั้น ระยะเวลากู้ 1 ปี ทบทวนวงเงินทุกปี สินเชื่อระยะยาว ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี

 สินเชื่อ SMEs ประชารัฐ มี 3 รูปแบบ ในวงเงินสินเชื่อ 50,000 ล้านบาท ได้แก่ สินเชื่อ GSB เพื่อ SMEs คล่องตัว, สินเชื่อ GSB เพื่อ SMEs ยั่งยืน และ สินเชื่อ GSB บัญชีเดียว โดยผู้กู้เป็นผู้ประกอบการในกลุ่ม Startup ผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรม ผู้ประกอบการ SMEs หรือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ โดย สินเชื่อ GSB เพื่อ SMEs คล่องตัว นำไปเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ และ สินเชื่อ GSB เพื่อ SMEs ยั่งยืน เหมาะสำหรับลงทุนในทรัพย์สินถาวร ซึ่งทั้ง 2 ประเภทนี้ วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท ส่วน สินเชื่อ GSB บัญชีเดียว เหมาะสำหรับนำไปเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ และ ลงทุนในทรัพย์สินถาวร วงเงินกู้สูงสุด 100 ล้านบาท โดยเงินกู้ทั้ง 3 ประเภทนี้ คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากันคือ เงินกู้ระยะสั้น 2 ปีแรก อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี ปีที่ 3-4 = 6% ต่อปี ปีที่ 5 เป็นต้นไป คิด MLR/MOR ถึง MLR/MOR + 1% ขณะที่ เงินกู้ระยะยาว 2 ปีแรก อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี ปีที่ 3-4 = 6% ต่อปี และ ปีที่ 5-7 เท่ากับ MLR/MOR ถึง MLR/MOR + 1% ทั้งนี้ สามารถเลือกใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นผู้ค้ำประกันได้ โดยที่ บสย.ยกเว้นค่าธรรมเนียมค้ำประกันปีละ 1.75% เป็นเวลา 2 ปี และธนาคารออมสินช่วยแบ่งเบาภาระค่าธรรมเนียมให้อีก 2 ปี รวมยกเว้นค่าธรรมเนียม 4 ปี รวมแล้ว 7% ซึ่งจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเอสเอ็มอีแบบไหน สินเชื่อทั้ง 3 รูปแบบนี้ ครอบคลุมผู้ประกอบการ SMEs ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นทำธุรกิจจนถึงทำธุรกิจขนาดใหญ่

อัตราดอกเบี้ยวงเงินกู้ระยะสั้น
ปีที่ 1-2 = 4% ต่อปี
ปีที่ 3-4 = 6% ต่อปี
ปีที่ 5 เป็นต้นไป MOR ถึง MOR + 1% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยวงเงินกู้ระยะยาว
ปีที่ 1-2 = 4% ต่อปี
ปีที่ 3-4 = 6% ต่อปี
ปีที่ 5-7 MLR ถึง MLR + 1% ต่อปี

หัวข้อ สินเชื่อ GSB เพื่อ SMEs คล่องตัว สินเชื่อ GSB เพื่อ SMEs  ยั่งยืน สินเชื่อ GSB บัญชีเดียว
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ เพื่อลงทุนในทรัพย์สินถาวร เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนอนกิจการและ/หรือลงทุนในทรัพย์สินถาวร
วงเงินโครงการ 20,000 ล้านบาท 20,000 ล้านบาท 10,000 ล้านบาท
วงเงินกู้สูงสุดต่อราย สูงสุดไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท สูงสุดไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท สูงสุดไม่เกินร้อยละ 100 ล้านบาท
ระยะเวลาโครงการ ยื่นขอสินเชื่อภายใน 31 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ยื่นขอสินเชื่อภายใน 31 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ยื่นขอสินเชื่อภายใน 31 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน
ประเภทสินเชื่อ เงินกู้ระยะสั้น (O/D,P/N) เงินกู้ระยะยาว (L/T) เงินกู้ระยะสั้น (O/D,P/N) และเงินกู้ระยะยาว (L/T)

สำหรับผู้ประกอบการในกลุ่ม Start-Up / ผู้ประกอบการ SMEs / ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ วงเงินสินเชื่อ 50,000 ล้านบาท ได้แก่ สินเชื่อ GSB เพื่อ SMEs คล่องตัว และ สินเชื่อ GSB เพื่อ SMEs ยั่งยืน (สูงสุดไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท), สินเชื่อ GSB เพื่อ SMEs บัญชีเดียว (สูงสุดไม่เกินรายละ 100 ล้านบาท) ดอกเบี้ยพิเศษ 4% 2ปีแรก หลักประกันน้อย สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน, ขยายธุรกิจและการส่งเสริมบัญชีเดียว หลักประกันน้อยมี บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ช่วยค้ำประกัน ฟรีค่าธรรมเนียม บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน 4 ปี

ธนาคารออมสินมองว่ามาตรการดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการเร่งให้ฝันเฟื่องในระบบเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับท้องถิ่นในอุตสาหกรรมเอสเอ็มอีและกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และเศรษฐกิจทั้งระบบเกิดการขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็วในทิศทางเดียวกันสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายประชารัฐสร้างไทย
SIAMLOAN.NET เป็นเพียงเว็บประกาศสำหรับผู้ปล่อยเงินกู้และช่วยคุณหาเงินกู้เท่านั้น ไม่มีการเก็บเงินค่าตามเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือให้คุณโอนเงินก่อนแต่อย่างใด โปรดระวังมิจฉาชีพแจ้งว่าเป็นทีมงานของเว็บไซต์เราด้วยนะครับ ผู้ขอกู้ทุกราย ควรติดต่อกับตัวแทนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น

สินเชื่อสวัสดิการ บ้านแลกเงิน ทีทีบี ต้องการเงินก้อน บ้านช่วยได้ แค่มีบ้านก็เปลี่ยนเป็นเงินเพิ่มโอกาส ( 15 August 2564)

สินเชื่อสวัสดิการ บำเหน็จตกทอด ทีทีบี ( 15 August 2564)

สินเชื่อ ทีทีบี เอสเอ็มอีไม่มีสะดุด (ttb SME so smooth) เหมาะกับธุรกิจ SME ขนาดเล็ก ( 15 August 2564)

สินเชื่อ ทีทีบี เอสเอ็มอีก้าวกระโดด (ttb SME step up) สําหรับบุคคลธรรมดา ( 14 August 2564)

สินเชื่อ ทีทีบี เอสเอ็มอี เงินฝากค้ำประกัน (ttb SME fully cash) ( 14 August 2564)

สินเชื่อมณีทันใจ สินเชื่อ SCB สำหรับร้านค้า Shopee สมัครสินเชื่อเพียง 1 นาที ( 16 July 2564)

แนะนำผู้ให้บริการเงินด่วนจังหวัดชุมพร สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย ( 16 July 2564)

สินเชื่อกู้เงินสดง่ายสำหรับชาวจังหวัดขอนแก่น นาโนไฟแนนซ์และไมโครไฟแนนซ์ ( 15 July 2564)

สินเชื่อแฟรนไชส์อินทนิล คอฟฟี่ สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ของธนาคารกสิกรไทย ( 15 July 2564)

สินเชื่อเงินด่วน ฉะเชิงเทรา ถูกกฏหมาย อนุมัติทันใจ ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ( 14 July 2564)