สินเชื่อ “GSB SMEs Extra Liquidity” ธนาคารออมสิน เสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้ SMEs

ธนาคารออมสินจัดสินเชื่อ “GSB SMEs Extra Liquidity” มุ่งเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้ SMEs สำหรับผู้ที่ต้องการสินเชื่อนี้สามารถลงทะเบียนขอสินเชื่อผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ได้ทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และกำหนดเวลาการปล่อยสินเชื่อเสริมสภาพคล่องจนถึง 30 ธ.ค.63 โดยสินเชื่อดังกล่าวจะเป็นสินเชื่อสำหรับเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการภาคเอกชนที่จะต้องผ่อนชำระหนี้ให้แก่สถาบันการเงิน

เงื่อนไขการให้กู้ยืมสินเชื่อ GSB SMEs Extra Liquidity

กำหนดวงเงินปล่อยกู้สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท/ราย และกำหนดระยะเวลาการปล่อยกู้ไว้ที่ 6 ปี โดยจะมีระยะปลอดเงินต้น 1 ปี ซึ่งเท่ากับว่าผู้ขอสินเชื่อ GSB SMEs Extra Liquidity จะมีระยะเวลาในการผ่อนเงินต้น 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ SMEs ได้สูงสุดถึง 6 ปี ซึ่งจะทำให้ SMEs มีสภาพคล่องที่ดีขึ้น และมีเงินลงทุนต่อได้

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ GSB SMEs Extra Liquidity

เป็นลูกค้าผ่อนชำระหนี้ปกติมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และไม่ต้องมีหลักประกันใดๆ ที่รัฐบาลสนับสนุนให้ ขณะที่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สามารถค้ำประกันสินเชื่อ GSB SMEs Extra Liquidity ได้ 100% ในอัตราดอกเบี้ยเท่ากับสถาบันการเงินเดิม แต่ต่ำสุดต้องไม่เกิน MLR-1% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย MLR ของธนาคารฯ ปัจจุบัน = 6.375% ต่อปี)

  1. เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย
  2. เป็นลูกค้าสินเชื่อระยะยาวที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจกับสถาบันการเงินอื่น และ/หรือธนาคารออมสิน ซึ่งมีเงื่อนไข ดังนี้
    1. ต้องชำระหนี้ดีตรงตามเงื่อนไข ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
    2. มีผลกำไรจากการดำเนินกิจการ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
    3. หากเคยมีประวัติการปรับโครงสร้างหนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้ได้อย่างครบถ้วน ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
  3. ประกอบธุรกิจเพื่อแสวงหากำไรประเภทที่ธนาคารออมสินกำหนด

สินเชื่อ GSB SMEs Extra Liquidity นั้นไม่ได้มุ่งให้มีการรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินเดิม เนื่องจากธนาคารออมสินต้องการเข้ามาช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่ SMEs เท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ดังนั้น ธนาคารออมสินจึงได้นำเสนอแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคเอกชน ทั้งผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อผลักดันให้เกิดการลงทุนภาคเอกชนและกระตุ้นให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

หลักประกันสินเชื่อ GSB SMEs Extra Liquidity

ให้ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันเต็มจำนวน (ปัจจุบันเป็นโครงการ PGS 8 บสย.SMEs ดีแน่นอน ) และบุคคลค้ำประกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จากเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน Call Center โทร.1115 หรือสามารถติดตามได้ตามสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสินทุกช่องทาง ได้แก่ Website : www.gsb.or.th, Facebook : GSB Society, Official Line : GSB ธนาคารออมสิน

SIAMLOAN.NET เป็นเพียงเว็บประกาศสำหรับผู้ปล่อยเงินกู้และช่วยคุณหาเงินกู้เท่านั้น ไม่มีการเก็บเงินค่าตามเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือให้คุณโอนเงินก่อนแต่อย่างใด โปรดระวังมิจฉาชีพแจ้งว่าเป็นทีมงานของเว็บไซต์เราด้วยนะครับ ผู้ขอกู้ทุกราย ควรติดต่อกับตัวแทนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น

สินเชื่อรถจักรยานยนต์ สำหรับชาวพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียงสบาย สบาย ลิสซิ่ง ( 21 October 2563)

สินเชื่อรถยนต์ สำหรับชาวพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียงสบาย สบาย ลิสซิ่ง ( 21 October 2563)

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จัดหาที่อยู่อาศัยตามใจท่าน หลากหลายเงื่อนไขพิเศษ ( 20 October 2563)

สินเชื่ออเนกประสงค์ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ Happy Home For Cash ( 20 October 2563)

สินเชื่อธุรกิจระยะสั้น ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สินเชื่อธุรกิจเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ( 19 October 2563)

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ อนุมัติวงเงินสูงสุด 100 ดอกเบี้ยถูกใจ พร้อมขอวงเงินเพิ่ม ( 19 October 2563)

สินเชื่อธุรกิจระยะยาว ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สินเชื่อธุรกิจเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ( 18 October 2563)

สินเชื่อแฟคตอริ่ง ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สินเชื่อเพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนที่เกิดจากการขายลูกหนี้การค้า ( 18 October 2563)

สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด อนุมัติสินเชื่อให้ทันทีเพียงมีรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ( 17 October 2563)

สินเชื่อรถประกอบการ บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด เปิดโอกาสให้ลูกค้าหลากหลายอาชีพได้รับบริการสินเชื่อ ( 17 October 2563)