สินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช รถยนต์ วงเงินเต็ม 100% ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบายถึง 84 เดือน

“กรุงศรี ออโต้” ผู้นำด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ในเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา ให้บริการสินเชื่อยานยนต์แบบครบวงจร ประกอบไปด้วย สินเชื่อเพื่อคนมีรถ “กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช” สินเชื่อรถบ้าน, กรุงศรี รถบ้าน, สินเชื่อรถใหม่, กรุงศรี นิว คาร์, สินเชื่อรถมือสอง, กรุงศรี ยูสด์ คาร์, สินเชื่อรถบรรทุกใหม่, กรุงศรี ทรัค ซึ่งให้บริการโดยกลุ่มงานธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ภายใต้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สินเชื่อรถจักรยานยนต์, กรุงศรี มอเตอร์ไซค์, สินเชื่อบิ๊กไบค์, กรุงศรี บิ๊ก ไบค์ และสินเชื่อผู้แทนจำหน่ายรถยนต์, กรุงศรี อินเวนทอรี่ ไฟแนนซ์ ซึ่งให้บริการโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

สินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช รถยนต์  รู้ผลอนุมัติเร็วใน 1 วันทำการ (เมื่อเอกสารครบถ้วน) รับเงินทันใจใน 1 วันทำการ (หลังโอนเล่มทะเบียนแล้ว) ให้วงเงินสูงสุด 100% ของมูลค่ารถยนต์จากราคาประเมินของธนาคารฯ ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน (เฉพาะผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย) ผ่อนชำระตั้งแต่ 12 เดือน และสูงสุด 84 เดือน

สินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช รถยนต์ Car4Cash แบบโอนทะเบียน

– คุณสามารถ ใช้รถได้ตามปกติ
– ผ่อนดอกเบี้ยแบบ เงินต้นคงที่
– ดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 3.18%-15.00%* ต่อปี
– เลือกระยะเวลาผ่อนนานสุด 84 เดือน

สินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช รถยนต์ Car4Cash โปะแบบไม่โอนทะเบียน

– คุณสามารถ ใช้รถได้ตามปกติ
– ผ่อนดอกเบี้ยแบบ ลดต้นลดดอก
– ดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 12.00%-18.00% ต่อปี
– เลือกระยะเวลาผ่อนนานสุด 84 เดือน
* เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.57% – 27.69%

4 ขั้นตอนขอสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช รถยนต์

1. สมัครง่ายได้ทุกที่
2. นัดรับเอกสาร
3. รอแจ้งผลอนุมัติ
4. รอรับเงิน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช รถยนต์

– อายุระหว่าง 20-65 ปีในวันทำสัญญา และมีรถยนต์ เป็นของตนเอง
– อาศัยอยู่ในประเทศไทย
– ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ* ต้องยื่นสำเนาเอกสาร หนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำ – งานที่มี อายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน
* ลูกค้าต่างชาติใช้บริการ คาร์ ฟอร์ แคช ได้เท่านั้น

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช รถยนต์

 ♦  บุคคลธรรมดา

– บัตรประชาชน ตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 2 ฉบับ
– เอกสารแสดงรายได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน / สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีนำเข้าเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด / สำเนาสมุดบัญชีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
– แผนที่ตั้งของที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
– สำเนาสมุดบัญชี หน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
– สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ

 ♦  เจ้าของกิจการหรือนิติบุคคล

– หนังสือรับรองนิติบุคคลหรือทะเบียนการค้า (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 2 ชุด
– สำเนา ภ.พ.20
– สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร หรือกรรมการที่มีอำนาจลงนามกรณีนิติบุคคล
– สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ค้ำประกัน
– แผนที่ตั้งของที่อยู่อาศัยหรือที่ตั้งกิจการ
– งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
– บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
– สำเนาสมุดบัญชี หน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
– สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ

สอบถามเพิ่มเติม  Tel. 0-2740-7400

ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการสินเชื่อของ กรุงศรี ออโต้ พร้อมรับคำปรึกษาทั้งเรื่องรถและเรื่องเงิน ช่วยให้เรื่องเงิน เป็นเรื่องง่าย ผ่านสาขา กรุงศรี ออโต้ทั่วประเทศ รวมทั้งสาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั่วประเทศ หรือ ติดต่อ “กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์” โทร. 02-740-7400