สินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช บิ๊กไบค์ อนุมัติง่าย รับ BigBike อายุถึง 7 ปี

กรุงศรี ออโต้ ถือเป็นผู้นำด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ที่เป็นธุรกิจในเครือของธนาคารกรุงศรีอยุธยา บริการสินเชื่อยานยนต์แบบครบวงจรประกอบไปด้วย สินเชื่อเพื่อคนมีรถ กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช สินเชื่อรถบ้าน, กรุงศรี รถบ้าน, สินเชื่อรถใหม่, กรุงศรี นิว คาร์, สินเชื่อรถมือสอง, กรุงศรี ยูสด์ คาร์, สินเชื่อรถบรรทุกใหม่, กรุงศรี ทรัค ซึ่งให้บริการโดยกลุ่มงานธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ภายใต้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สินเชื่อรถจักรยานยนต์, กรุงศรี มอเตอร์ไซค์, สินเชื่อบิ๊กไบค์, กรุงศรี บิ๊ก ไบค์ และสินเชื่อผู้แทนจำหน่ายรถยนต์, กรุงศรี อินเวนทอรี่ ไฟแนนซ์ ซึ่งให้บริการโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

สินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช บิ๊กไบค์ อนุมัติง่าย รับ BigBike อายุถึง 7 ปี ยังใช้รถได้ตามปกติ

สินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช บิ๊กไบค์ Car4Cash แบบโอนเล่ม

– คุณสามารถ ใช้รถได้ตามปกติ
– ผ่อนดอกเบี้ยแบบ คงที่
– ดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 4.50%-15.00%* ต่อปี
– เลือกระยะเวลาผ่อนนานสุด 48 เดือน

สินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช บิ๊กไบค์ Car4Cash โปะแบบไม่โอนเล่ม

– คุณสามารถ ใช้รถได้ตามปกติ
– ผ่อนดอกเบี้ยแบบ ลดต้นลดดอก
– ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกเริ่มต้น 12.00%-28.00% ต่อปี
– เลือกระยะเวลาผ่อนนานสุด 48 เดือน

4 ขั้นตอนขอสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช บิ๊กไบค์

1. สมัครง่ายได้ทุกที่
2. นัดรับเอกสาร
3. รอแจ้งผลอนุมัติ
4. รอรับเงิน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช บิ๊กไบค์

– อายุระหว่าง 20-65 ปีในวันทำสัญญา และมีบิ๊กไบค์* เป็นของตนเอง
– อาศัยอยู่ในประเทศไทย
– ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ** ต้องยื่นสำเนาเอกสาร หนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มี อายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช บิ๊กไบค์

สำหรับบุคคลธรรมดา

– บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 3 ฉบับ
– เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ (ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน) หรือ สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
– สำเนาสมุดบัญชี หน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า จำนวน 1 ฉบับ
– สมุดคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์

สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล

– หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 3 ชุด
– สำเนา ภ.พ.20 (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
– สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล หรือกรรมการที่มีอำนาจลงนาม จำนวน 1 ฉบับ
– สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของผู้ค้ำประกัน จำนวน 1 ฉบับ
– แผนที่ตั้งของที่อยู่อาศัยหรือที่ตั้งกิจการ จำนวน 1 ฉบับ
– งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน/ประจำ ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด จำนวน 1 ฉบับ
– บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 1 ฉบับ
– สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า จำนวน 1 ฉบับ
– สมุดคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์

สอบถามเพิ่มเติม  Tel. 0-2740-7400

ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการสินเชื่อของ กรุงศรี ออโต้ พร้อมรับคำปรึกษาทั้งเรื่องรถและเรื่องเงิน ช่วยให้เรื่องเงิน เป็นเรื่องง่าย ผ่านสาขา กรุงศรี ออโต้ทั่วประเทศ รวมทั้งสาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั่วประเทศ หรือ ติดต่อ “กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์” โทร. 02-740-7400