สินเชื่อแฟรนไชส์ Gymboree Play & Music ศูนย์กิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก

วันนี้ขอแนะนำแฟรนไชส์ Gymboree Play & Music เป็นแฟรนไชส์ธุรกิจด้านศูนย์กิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี โดยเราเชื่อว่า เด็กๆจะได้เรียนรู้และพัฒนาอย่างถูกต้องสมวัยผ่านการเล่น ถ้าคุณกำลังมองหาธุรกิจ ที่จะมีส่วนในการสร้างเด็กไทยให้มีโอกาสเหมือนกับเด็กๆอื่นๆทั่วโลก ที่จะได้รับการเสริมพัฒนาการอย่างถูกต้องผ่านกิจกรรมที่พิสูจน์มาแล้วทั่วโลก เราขอเชิญคุณมาเป็นครอบครัวแฟรนไชส์ Gymboree ผู้นำธุรกิจกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กระดับโลกจิมโบรีเป็นสถาบันพัฒนาการสำหรับเด็กเล็กและครอบครัวอันดับ 1 ของโลก ซึ่งหลักสูตรได้ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กเพื่อตอบสนองต่อการเติบโตของพวกเขาในวัยก่อนเข้าเรียน โดยคุณพ่อคุณแม่จะมีบทบาทสำคัญกับความสำเร็จของหลักสูตรในห้องเรียน ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กันของการเล่นระหว่างผู้ใหญ่และเด็ก ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากต่อพัฒนาการของเด็ก

เพราะการเล่นนั้นมีความสำคัญอย่างมากต่อพัฒนาการของเด็กในทุก ๆ ด้าน นั่นคือเหตุผลที่จิมโบรีต้องทำการค้นคว้า วิจัย และลองปฏิบัติจริง ก่อนจะมาเป็นหลักสูตรของศาสตร์การเล่น มากไปกว่านั้นเรายังออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของคุณพ่อคุณแม่ เพื่อให้คุณได้มีส่วนร่วมและเข้าถึงแก่นแท้ของการเรียนการสอนแบบจิมโบรีซึ่งเป็นปรัชญาของสถาบัน โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในห้องเรียน เพื่อให้ลูกน้อยของคุณได้ลองเรียน เล่น และท้าทายความสามารถของตนเอง ขณะเดียวกันก็ยังเป็นพื้นที่เปิดโอกาสให้คุณพ่อคุณแม่ได้พบปะและสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองคนอื่นๆ อีกด้วย จิมโบรีจึงได้สรรค์สร้างดินแดนมหัศจรรย์นี้ขึ้นมาสำหรับเด็ก ๆ โดยเฉพาะ เพื่อให้พวกเขาได้สนุกอย่างเต็มที่พร้อมรับความรู้อย่างเต็มเปี่ยม ผ่านการเล่นอุปกรณ์ที่จิมโบรีซึ่งถูกออกแบบโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกาผสมผสานกับ “Play Value” ซึ่งเป็นหลักการที่มุ่งเน้นไปยังการเรียนรู้ผ่านการเล่นที่มีประสิทธิภาพ จึงทำให้มั่นใจได้ว่าชุดอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนทั้งหมดจะเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับเด็กๆ เพราะการออกแบบที่แตกต่างอย่างตั้งใจ ชุดอุปกรณ์ของเล่นที่แสดงความเป็นตัวตนของจิมโบรีจึงถือเป็นลิขสิทธิ์ที่พวกเราภาคภูมิใจ

จิมโบรี เพย์ แอนด์ มิวสิค เปิดให้บริการชั้นเรียนเสริมพัฒนาการเด็กเล็กผ่านการเล่นมามากว่า 40 ปี และสร้างประสบการณ์ช่วงวัยเด็กที่แสนพิเศษให้กับเด็กๆ ในกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ในประเทศไทย จิมโบรี เพลย์ แอนด์ มิวสิคเปิดทำการมาร่วม 20 ปี ภายใต้การดำเนินการของบริษัท เพลย์ แอนด์ มิวสิค จำกัดและมีการขยายสาขาในรูปแบบแฟรนไชส์ โดยในปัจจุบันเรามีสาขา 13 สาขาทั่วประเทศ และยังคงเปิดโอกาสให้นักธุรกิจผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของจิมโบรีอย่างต่อเนื่อง ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ โทร 02-003-0091 หรือ email: operation@gymboree.co.th จิมโบรีคือสถาบันเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กเล็กและครอบครัวอันดับ 1 ของโลก

สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ของธนาคารกสิกรไทย เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจอยากเป็นเจ้าของกิจการด้วยการซื้อแฟรนไชส์ สามารถกู้ง่าย ได้ดั่งใจ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีประสบการณ์ธุรกิจก็กู้ได้ มีธุรกิจแฟรนไชส์ที่ร่วมโครงการปล่อยสินเชื่อ อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี่ ค้าปลีก การศึกษา วงเงินสินเชื่อสูงสุุด 80% ของมููลค่าการลงทุุนแฟรนไชส์ สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ หมวดบริการ วงเงินสูงสุด 70% ผ่อนนานสูงสุด 5 ปี ประเภทวงเงิน วงเงินกู้ระยะยาว (Loan) วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (OD) หนังสือค้ำประกัน (LG) ระยะเวลาผ่อนชำระ วงเงินกู้ระยะยาว (Loan) สูงสุด 5 ปี (พิจารณาตามสัญญาแฟรนไชส์) วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (OD) ทบทวนปีต่อปี หนังสือค้ำประกัน (LG) ทบทวนปีต่อปี งเงินสินเชื่อ วงเงินสูงสุด 70% ของมูลค่าการลงทุนที่แฟรนไชส์ซอร์ระบุ เพียงมีเอกสารการรับสิทธิ์จากแฟรนไชส์ซอร์ อัตราดอกเบี้ย สูงสุด MRR + 3% ต่อปี มีหลักประกัน / ลดหย่อนหลักประกัน / ไม่มีหลักประกัน / บสย.ค้ำประกัน ขึ้นอยู่กับแฟรนไชส์ซอร์แต่ละแบรนด์ (ที่ผ่านการคัดเลือกจากธนาคาร)

คุณสมบัติสินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ของธนาคารกสิกรไทย เป็นนิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 65 ปี (ลูกค้าปัจจุบันไม่เกิน 75 ปี) ไม่ต้องมีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจ มีประวัติทางการเงินที่ดีตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ด้านเอกสารบุคคลธรรมดา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของประกัน สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญหย่า ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุลของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี) สำเนาทะเบียนการค้า และ / หรือ เอกสารทางราชการอื่น ๆ สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน (เฉพาะสินเชื่อแบบมีหลักประกันเท่านั้น) เอกสารรับรองการได้สิทธิ์จากแฟรนไชส์  นิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน ผู้ค้ำประกันทุกคน ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ เจ้าของหลักประกัน สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน ผู้ค้ำประกันทุกคน ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจเจ้าของหลักประกัน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุลของกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน ผู้ค้ำประกันทุกคน ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน) งบการเงิน ฉบับยื่นสรรพากรปีล่าสุด และย้อนหลัง 2 ปี เอกสารการเสียภาษี เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ เช่น Statement, Bill การค้า สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน (เฉพาะสินเชื่อแบบมีหลักประกันเท่านั้น) บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี) รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติให้สมัครสินเชื่อกับธนาคาร เอกสารรับรองการได้สิทธิ์จากแฟรนไชส์

สามารถสมัครขอ “สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ (K-SME Franchise)” ที่ ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02-888-8888 หรือสมัครขอสินเชื่อออนไลน์ คลิก รับดอกเบี้ยอัตราพิเศษ ลด 1%

SIAMLOAN.NET เป็นเพียงเว็บประกาศสำหรับผู้ปล่อยเงินกู้และช่วยคุณหาเงินกู้เท่านั้น ไม่มีการเก็บเงินค่าตามเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือให้คุณโอนเงินก่อนแต่อย่างใด โปรดระวังมิจฉาชีพแจ้งว่าเป็นทีมงานของเว็บไซต์เราด้วยนะครับ ผู้ขอกู้ทุกราย ควรติดต่อกับตัวแทนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น

สินเชื่อมณีทันใจ สินเชื่อ SCB สำหรับร้านค้า Shopee สมัครสินเชื่อเพียง 1 นาที ( 16 July 2564)

แนะนำผู้ให้บริการเงินด่วนจังหวัดชุมพร สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย ( 16 July 2564)

สินเชื่อกู้เงินสดง่ายสำหรับชาวจังหวัดขอนแก่น นาโนไฟแนนซ์และไมโครไฟแนนซ์ ( 15 July 2564)

สินเชื่อแฟรนไชส์อินทนิล คอฟฟี่ สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ของธนาคารกสิกรไทย ( 15 July 2564)

สินเชื่อเงินด่วน ฉะเชิงเทรา ถูกกฏหมาย อนุมัติทันใจ ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ( 14 July 2564)

สินเชื่อแฟรนไชส์ทิปโก้สควีซ สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ของธนาคารกสิกรไทย ( 14 July 2564)

สินเชื่อแฟรนไชส์ทรูคอฟฟี่ สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ของธนาคารกสิกรไทย ( 13 July 2564)

สินเชื่อเพื่อรายย่อย สำหรับชาวกรุงเทพมหานคร เงินด่วนกู้ง่าย ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ( 13 July 2564)

สินเชื่อกู้ง่ายกู้เร็ว 2564 สำหรับชาวจังหวัดกระบี่ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ( 12 July 2564)

สินเชื่อแฟรนไชส์แบล็คแคนยอน สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ของธนาคารกสิกรไทย ( 12 July 2564)