สินเชื่อแฟคตอริ่ง ลีซ อิท รับซื้อหนี้การค้า สินเชื่อระยะสั้น เปลี่ยนบิลให้เป็นเงิน

สินเชื่อแฟคตอริ่ง ลีซ อิท รับซื้อหนี้การค้า สินเชื่อระยะสั้น เปลี่ยนบิลให้เป็นเงิน บริการสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้อง โดยเป็นสินเชื่อระยะสั้นช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินในธุรกิจให้พร้อมรับงานใหม่จากทั้งหน่วยงานราชการหรือบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ได้อย่างต่อเนื่อง สินเชื่อระยะสั้นที่จะทำให้คุณเปลี่ยนบิลหรือเอกสารทางการค้า เช่น ใบสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ค้างชำระ ใบวางบิล หรือใบตรวจรับพัสดุ ที่อยู่ในมือคุณเป็นเงินสดเพื่อใช้หมุนเวียนได้อย่างง่ายดายเพียงคุณส่งมอบงานหรือดำเนินงานเสร็จแล้วคุณก็สามารถนำบิลมาเบิกเงินสดกับลีซ อิท ได้ภายใน 24 ชั่วโมง ได้รับเงินสูงสุด 90% ของมูลค่าเอกสาร จากนั้น ลีซ อิท จะเป็นผู้เรียกเก็บเงินจากคู่ค้าของคุณเมื่อครบเครดิตเทอมและคุณจะได้รับส่วนต่างที่เหลือ (Reserve) แฟคตอริ่งจึงเป็นทางเลือกที่ดีและรวดเร็วแก้ไขปัญหาสภาพคล่องให้คุณมีกระแสเงินสดที่ดีได้ โดยที่คุณไม่ต้องกู้ยืมเงินจากธนาคารและไม่จำเป็นต้องมีหลักประกันในการขอสินเชื่อ

สินเชื่อแฟคตอริ่งกับ ลีซ อิท เป็นสินเชื่อที่ อนุมัติวงเงินรวดเร็วภายใน 3 วัน หลังจากยื่นเอกสาร เบิกเงินได้สูงสุด 90% ของเอกสาร เปลี่ยนเอกสารตรวจรับในมือคุณเป็นเงินสด ภายใน 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันในการเปิดวงเงิน ซึ่งคุณสามารถนำบิลมาเบิกเงินกับ ลีซ อิท ทีละบิล หรือรวมบิลหลาย ๆ บิลมาก็ได้ เพิ่มวงเงินแฟคตอริ่งได้สูงขึ้นตามมูลค่าบิลที่สูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 1.25% ต่อเดือน ช่วยแก้ปัญหาเงินทุนจมในลูกหนี้การค้าได้ และมีเงินไปหมุนเวียนใช้จ่ายในกิจการโดยไม่ต้องก่อหนี้เพิ่ม ทำให้คุณโฟกัสกับการทำธุรกิจโดยไม่ต้องยุ่งวุ่นวายกับกระบวนการวางบิลและเก็บเงิน เพราะ ลีซ อิท จะดำเนินการวางบิลและเก็บเงินให้คุณ ให้คุณรู้จักกับคู่ค้าของคุณดียิ่งขึ้น เพราะเราจะตรวจสอบเครดิตลูกค้าของคุณให้ด้วย หากคุณมีเงินสดอยู่ในมือ คุณสามารถต่อรองขอส่วนลดจากการจ่ายค่าสินค้าและวัตถุดิบเป็นเงินสดกับ Supplier ของคุณได้ หากคุณเปิดวงเงินแฟคตอริ่ง คุณสามารถต่อยอดไปใช้สินเชื่ออื่น ๆ ของลีซ อิทได้ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup Finance) สินเชื่อเพื่อออกหนังสือค้ำซองประมูล (Bid Bond) สินเชื่อ Leasing หรือ Hire Purchase เป็นต้น และคุณเองจะได้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางการเงินจาก ลีซ อิท

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อบริการแฟคตอริ่ง (Factoring) สามารถใช้บริการได้ทั้งผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจจดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล และผู้ประกอบการที่มีลูกหนี้การค้า ไม่ว่าจะเป็น บริษัทจำกัด (บจก.) ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) กิจการร่วมค้า กิจการค้าร่วม บริษัทจำกัดมหาชน (บมจ.) หรือแม้กระทั่ง หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ลูกหนี้การค้า หรือ ลูกหนี้ (Account Receivable) คือ ผู้ที่ลูกค้าได้ทำงานส่งมอบสินค้า หรือบริการให้ โดยลูกค้าได้ให้ระยะเวลาการรอคอยการชำระเงิน (Credit Term) กับลูกหนี้ เช่น Credit Term 30 วัน หรือ 45 วัน เป็นต้น

เอกสารที่ใช้ ประกอบด้วย ทะเบียนบ้าน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บัตรประชาชน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ถ้ามี) หนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 3 เดือน) ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) รายการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (บอจ. 3) หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ. 2) ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) รายงานข้อมูลเครดิต (รายงานเครดิตบูโร) ของบริษัทและกรรมการ (ถ้ามี) เอกสารแนะนำบริษัท (Company Profile) เช่น ประวัติบริษัท และประวัติกรรมการ (ถ้ามี) บัญชีธนาคาร (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน งบการเงิน ย้อนหลัง 3 ปี (กรณีเปิดไม่ถึง 3 ปี ส่งเท่าที่มีถึงปีปัจจุบัน) แบบภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน สรุปรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ย้อนหลัง 6 เดือน ตัวอย่างงานสัญญาซื้อขาย/สัญญาติดตั้ง หรือสัญญาอื่นๆ ที่ผ่านมา เช่น สัญญางาน สำเนาใบสั่งซื้อ ใบเสร็จรับเงิน ตัวอย่างงานใหม่ ที่จะต้องการสินเชื่อ เช่น ใบสั่งซื้อ ใบตรวจรับงาน ใบวางบิล สัญญาปัจจุบัน ชุดเอกสารตัวอย่างการวางบิลและวิธีการเก็บเงินของลูกหนี้ที่จะนำมาขาย พร้อมแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนลูกหนี้

หากคุณสนใจ สินเชื่อแฟคตอริ่ง ลีซ อิท รับซื้อหนี้การค้า สินเชื่อระยะสั้น เปลี่ยนบิลให้เป็นเงิน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1023 อาคารเอ็ม เอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถ.พระราม3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์: 02-163-4260 โทรสาร:02-163-4291 อีเมล : CRM@leaseit.co.th  เพจเฟสบุ๊ค  Lease It Smart Biz-Mate คู่คิดธุรกิจรุ่นใหม่ ไลน์  leaseit

SIAMLOAN.NET เป็นเพียงเว็บประกาศสำหรับผู้ปล่อยเงินกู้และช่วยคุณหาเงินกู้เท่านั้น ไม่มีการเก็บเงินค่าตามเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือให้คุณโอนเงินก่อนแต่อย่างใด โปรดระวังมิจฉาชีพแจ้งว่าเป็นทีมงานของเว็บไซต์เราด้วยนะครับ ผู้ขอกู้ทุกราย ควรติดต่อกับตัวแทนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น

สินเชื่อรีไฟแนนซ์พลัสโปร กับธนาคารไทยเครดิต ผ่อนเบาสบายปี 2566 ด้วยดอกเบี้ย 0% ( 4 April 2566)

สินเชื่อเพื่อค้ำประกันซองประมูล (Bid Bond) ลีซ อิท อนุมัติเร็ว ภายใน 3 วัน ( 3 April 2566)

สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing) ลีซ อิท อนุมัติเร็ว ภายใน 3 วัน ( 2 April 2566)

อย่าลืมสมัคร บัตรกดเงินสด KTC PROUD เบิกถอนเงินออนไลน์ง่ายๆ ( 1 April 2566)

สินเชื่อแฟคตอริ่ง ลีซ อิท รับซื้อหนี้การค้า สินเชื่อระยะสั้น เปลี่ยนบิลให้เป็นเงิน ( 25 March 2566)

สินเชื่อเพื่อออกหนังสือค้ำประกันซองประมูล ลีซ อิท เพื่อการประมูลงานราชการ ( 23 March 2566)

สินเชื่อเงินกู้ออนไลน์อนุมัติง่าย จาก Cash Market เพิ่มสภาพคล่องด้วยการขอสินเชื่อ ( 15 March 2566)

สินเชื่อระยะสั้น สปีดี้แคช ช่วยทำให้ชีวิตง่ายขึ้น กับเงินกู้ถูกกฎหมายพิโกไฟแนนซ์ ( 1 March 2566)

สินเชื่อโฉนดที่ดิน เพื่อชาวยโสธร สหไพบูลย์พิโกไฟแนนซ์ รับเงินเต็มยอด โปะได้ ลดต้น ลดดอก ( 25 February 2566)

สินเชื่อโฉนดที่ดิน เพื่อชาวศรีสะเกษ สหไพบูลย์พิโกไฟแนนซ์ อนุมัติไวเชื่อถือได้ ( 25 February 2566)