สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing) ลีซ อิท อนุมัติเร็ว ภายใน 3 วัน

สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing) ลีซ อิท อนุมัติเร็ว ภายใน 3 วัน เป็นอีกหนึ่งสินเชื่อ สินเชื่อเพื่อคู่ค้าภาครัฐ ที่อนุมัติเร็ว ภายใน 3 วัน (หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน) ไม่เน้นหลักทรัพย์ค้ำประกัน เข้าอกเข้าใจคนทำธุรกิจกับหน่วยงานราชการ สินเชื่อแก่ธุรกิจที่รับงานจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ กระทรวง กรม กอง สำนักงานฯ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในทุกระดับทั้ง จังหวัด อบจ. อบต. เทศบาล ฯลฯ ท่านสามารถต่อยอดไปใช้สินเชื่ออื่นๆ ของลีซ อิท ได้ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเพื่อค้ำประกันซองประมูล (Bid Bond & E-Bidding) สินเชื่อ Leasing & Hire Purchase และบริการรับซื้อหนี้ทางการค้า (Factoring) เป็นต้น

สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing) สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing) เมื่อคุณได้งานแล้ว ก็ถึงเวลาที่ต้องลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายค่าสินค้าที่จะส่งมอบ ค่าวัตถุดิบ ให้กับ Supplier ของคุณ หรือค่าแรงงาน สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการช่วยให้คุณซื้อสินค้าและบริการจาก Supplier เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการทำงานก่อนได้แม้ว่าคุณจะไม่ได้เครดิตจาก Supplier

ช่วยสนับสนุนเงินทุนให้ผู้ประกอบการที่มีสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้างกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ให้มีเงินทุนเพียงพอสำหรับดำเนินงานส่งมอบโครงการของท่านได้อย่างไม่มีสะดุด วงเงินสูงสุดถึง 70% ของมูลค่าโครงการอัตรา ดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 1.25% ต่อเดือน ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน เพียงแค่คุณโอนสิทธิ์การรับเงินของโครงการให้กับลีซ อิท ด้วยความยืดหยุ่นและเข้าใจคนทำธุรกิจภาครัฐ เจ้าหน้าที่ ลีซ อิท จะช่วยคุณวางแผนการเบิกใช้เงินให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละโครงการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้คุณส่งมอบงานได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว ท่านสามารถต่อยอดไปใช้สินเชื่ออื่นๆ ของลีซ อิท ได้ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเพื่อค้ำประกันซองประมูล (Bid Bond & E-Bidding) สินเชื่อ Leasing & Hire Purchase และบริการรับซื้อหนี้ทางการค้า (Factoring) เป็นต้น

คุณสมบัติผู้ขอ สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing)  เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ทำธุรกิจจดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล หรือผู้ประกอบการที่มีลูาหนี้การค้า โดยเอกสารประกอบด้วย เอกสารบริษัททั่วไป ทะเบียนบ้าน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บัตรประชาชน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ถ้ามี) หนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 3 เดือน) ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) รายการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (บอจ. 3) หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ. 2) ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) รายงานข้อมูลเครดิต (รายงานเครดิตบูโร) ของบริษัทและกรรมการ (ถ้ามี) เอกสารแนะนำบริษัท (Company Profile) เช่น ประวัติบริษัท และประวัติกรรมการ (ถ้ามี)

หากคุณสนใจ สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing)  สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1023 อาคารเอ็ม เอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถ.พระราม3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์: 02-163-4260 โทรสาร:02-163-4291 อีเมล : CRM@leaseit.co.th  เพจเฟสบุ๊ค  Lease It Smart Biz-Mate คู่คิดธุรกิจรุ่นใหม่ ไลน์  leaseit

SIAMLOAN.NET เป็นเพียงเว็บประกาศสำหรับผู้ปล่อยเงินกู้และช่วยคุณหาเงินกู้เท่านั้น ไม่มีการเก็บเงินค่าตามเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือให้คุณโอนเงินก่อนแต่อย่างใด โปรดระวังมิจฉาชีพแจ้งว่าเป็นทีมงานของเว็บไซต์เราด้วยนะครับ ผู้ขอกู้ทุกราย ควรติดต่อกับตัวแทนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น

สินเชื่อรีไฟแนนซ์พลัสโปร กับธนาคารไทยเครดิต ผ่อนเบาสบายปี 2566 ด้วยดอกเบี้ย 0% ( 4 April 2566)

สินเชื่อเพื่อค้ำประกันซองประมูล (Bid Bond) ลีซ อิท อนุมัติเร็ว ภายใน 3 วัน ( 3 April 2566)

สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing) ลีซ อิท อนุมัติเร็ว ภายใน 3 วัน ( 2 April 2566)

อย่าลืมสมัคร บัตรกดเงินสด KTC PROUD เบิกถอนเงินออนไลน์ง่ายๆ ( 1 April 2566)

สินเชื่อแฟคตอริ่ง ลีซ อิท รับซื้อหนี้การค้า สินเชื่อระยะสั้น เปลี่ยนบิลให้เป็นเงิน ( 25 March 2566)

สินเชื่อเพื่อออกหนังสือค้ำประกันซองประมูล ลีซ อิท เพื่อการประมูลงานราชการ ( 23 March 2566)

สินเชื่อเงินกู้ออนไลน์อนุมัติง่าย จาก Cash Market เพิ่มสภาพคล่องด้วยการขอสินเชื่อ ( 15 March 2566)

สินเชื่อระยะสั้น สปีดี้แคช ช่วยทำให้ชีวิตง่ายขึ้น กับเงินกู้ถูกกฎหมายพิโกไฟแนนซ์ ( 1 March 2566)

สินเชื่อโฉนดที่ดิน เพื่อชาวยโสธร สหไพบูลย์พิโกไฟแนนซ์ รับเงินเต็มยอด โปะได้ ลดต้น ลดดอก ( 25 February 2566)

สินเชื่อโฉนดที่ดิน เพื่อชาวศรีสะเกษ สหไพบูลย์พิโกไฟแนนซ์ อนุมัติไวเชื่อถือได้ ( 25 February 2566)