สินเชื่อเพื่อสนับสนุนการขายเครื่องจักร โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

สินเชื่อเพื่อสนับสนุนการขายเครื่องจักร โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) (Export-Import Bank of Thailand หรือ EXIM Bank) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ธนาคารที่ประกอบธุรกิจอันเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนการส่งออก การนำเข้า และการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ได้มีสินเชื่อสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการขายเครื่องจักร เป็นสินเชื่อระยะยาวเพื่อให้ผู้ส่งออกสามารถขายเครื่องจักรแข่งขันกับคู่แข่งจากประเทศอื่นๆ ทั้งเครื่องจักรใหม่และเครื่องจักรที่ใช้งานแล้ว

การผ่อนชำระ ไม่เกิน 7 ปี ขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานที่เหลือของเครื่องจักรหรือขึ้นอยู่กับประเภทโครงการ จำนวนเงินกู้ ไม่เกิน 85% ของมูลค่าเครื่องจักร ทั้งนี้จะพิจารณาประกอบกับสัดส่วนหนี้สินต่อทุนของโครงการด้วย เงื่อนไขการใช้บริการ กรณีที่ 1 ธสน. ให้กู้แก่ธนาคารของผู้ซื้อในต่างประเทศ และธนาคารของผู้ซื้อให้กู้ต่อแก่ผู้ซื้อ (Relending) โดยให้กู้เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยผู้ซื้อต้องติดต่อขอใช้วงเงินกับธนาคารในประเทศของผู้ซื้อที่ ธสน. กำหนดไว้ กรณีที่ 2 ธสน. ให้กู้โดยตรงแก่ผู้ซื้อในต่างประเทศ (Buyer’s Credit) โดยให้กู้เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ กรณีที่ 3 ธสน. ให้กู้โดยตรงแก่ผู้ส่งออกในประเทศไทย (Supplier’s Credit) โดยให้กู้ทั้งสกุลเงินบาทและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เงื่อนไขการใช้บริการข้อมูลและหลักฐานประกอบการพิจารณา ไม่เกิน 85% ของมูลค่าเครื่องจักร ทั้งนี้จะพิจ

สินเชื่อเพื่อสนับสนุนการขายเครื่องจักร โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) (Export-Import Bank of Thailand หรือ EXIM Bank) ข้อมูลและหลักฐานประกอบการพิจารณา รายละเอียดผู้ขาย เช่น ประวัติ/ประสบการณ์ งบการเงินของบริษัทผู้ขาย (ย้อนหลัง 3 ปี) หนังสือจดทะเบียนบริษัท/หนังสือรับรองบริษัท รายละเอียดผู้ซื้อ เช่น ประวัติ/ประสบการณ์ งบการเงินของบริษัทผู้ซื้อ (ย้อนหลัง 3 ปี) หนังสือจดทะเบียนบริษัท/หนังสือรับรองบริษัท รายละเอียดเครื่องจักรและเงื่อนไขการชำระเงิน รายละเอียดโครงการ (กรณี Buyer’s credit) เช่น สถานที่ตั้งโครงการ การดำเนินงาน รายละเอียดด้านการตลาด รายละเอียดด้านการเงิน เช่น แหล่งที่มาและแหล่งที่ใช้ไปของเงินทุน Financial Projection พร้อมสมมติฐานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดด้านกฎหมาย เช่น สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการของโครงการ สำเนาสัญญาว่าจ้าง หรือสัญญาซื้อขายเครื่องจักร ความต้องการสินเชื่อ และหลักประกันที่เสนอ

หากมีความสนใจในสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการขายเครื่องจักร ที่ให้บริการโดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) (Export-Import Bank of Thailand หรือ EXIM Bank)  สามารถที่จะเข้าลิงค์และกรอกข้อมูลเพื่อให้ธนาคารได้ติดต่อกลับ เพื่อความสะดวกสบายของผู้ที่จะใช้บริการ ทางลิ้งค์นี้เลย คลิกเลย 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) (Export-Import Bank of Thailand หรือ EXIM Bank) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2536 เพื่อประกอบธุรกิจอันเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนการส่งออก การนำเข้า และการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ สามารถให้สินเชื่อได้ทุกรูปแบบ เช่น สินเชื่อระยะสั้นและสินเชื่อระยะยาว สินเชื่อในประเทศและสินเชื่อต่างประเทศ โดยสามารถทำธุรกิจได้ทั้งที่เป็นสกุลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินทุกประเภททั้งในประเทศและต่างประเทศและออกตราสารการเงินระยะสั้นและระยะยาวขายแก่สถาบันการเงินและประชาชนทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ กล่าวโดยสรุป ธสน. สามารถทำธุรกิจทุกประเภทที่ธนาคารพาณิชย์ทำได้ยกเว้นเพียงการรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไปเท่านั้น สำหรับนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศ สนับสนุนการลงทุนในรูปของการให้บริการทางการเงินทั้งสินเชื่อระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้แก่นักลงทุน ยังพร้อมที่จะร่วมลงทุนถือหุ้นในกิจการอีกด้วย การรับประกันความเสี่ยงในการเรียกเก็บเงินจากการส่งออก

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานใหญ่
อาคารเอ็กซิม 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111
0 2271 3204
info@exim.go.th

EXIM Contact Center 0 2271 3700

SIAMLOAN.NET เป็นเพียงเว็บประกาศสำหรับผู้ปล่อยเงินกู้และช่วยคุณหาเงินกู้เท่านั้น ไม่มีการเก็บเงินค่าตามเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือให้คุณโอนเงินก่อนแต่อย่างใด โปรดระวังมิจฉาชีพแจ้งว่าเป็นทีมงานของเว็บไซต์เราด้วยนะครับ ผู้ขอกู้ทุกราย ควรติดต่อกับตัวแทนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น

สินเชื่อส่วนบุคคล กรุงศรี ดรีมโลน ทุกโอกาสเป็นจริงได้ ( 16 April 2564)

สินเชื่ออพาร์ทเม้นท์ให้เช่า (Refinance In) ปี 2564 สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( 16 April 2564)

โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2564 สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( 15 April 2564)

บัตรเครดิต กรุงศรี แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด บัตรเดียวที่เติมเต็มความฝันคุณสู่ โอลด์ แทรฟฟอร์ด ( 15 April 2564)

สินเชื่อบ้านเช่า สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( 14 April 2564)

สินเชื่อประเภทพัฒนาโครงการ สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( 13 April 2564)

สินเชื่อผู้ประกอบการบ้านมือสอง สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( 12 April 2564)

การปรับโครงสร้างหนี้ลูกหนี้รายย่อยโดยวิธีการรวมหนี้ วางใจให้ออมสิน ดูแลความสุขของชีวิตคุณ ( 11 April 2564)

สินเชื่อบ้านลูกค้าสวัสดิการ ธอส. สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( 11 April 2564)

สินเชื่อบ้านอยู่เย็น เป็นสุข สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( 10 April 2564)