สินเชื่อเพื่อค้ำประกันซองประมูล (Bid Bond) ลีซ อิท อนุมัติเร็ว ภายใน 3 วัน

การเป็นคู่ค้าภาครัฐ บางครั้งอาจต้องมีเงินสำรองเยอะเนื่องด้วยกระบวนการทางการเงินของราชการอาจมีความล่าช้า แต่ลีซ อิท มีสินเชื่อที่เข้าใจการทำงานของคู่ค้าภาครัฐ ที่คุณสามารถใช้ได้ตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ (ออกหนังสือค้ำประกันซอง เงินกู้สนับสนุนโครงการ รับซื้อหนี้การค้า Leasing และ Hire Purchase) นั่นก็คือ สินเชื่อเพื่อคู่ค้าภาครัฐ

สินเชื่อเพื่อคู่ค้าภาครัฐ ลีซ อิท เป็นสินเชื่อที่อนุมัติเร็ว ภายใน 3 วัน (หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน) และเป็นสินเชื่อที่ไม่เน้นหลักทรัพย์ค้ำประกันด้วยความน่าเชื่อถือจากการเป็นคู่ค้ากับภาครัฐสามารถเป็นการค้ำประกันได้ดี ✔ เข้าอกเข้าใจคนทำธุรกิจกับหน่วยงานราชการ

ลีซ อิท ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้สินเชื่อสำหรับคู่ค้าภาครัฐ ทั้งที่ร่วมงานกับภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ กระทรวง กรม กอง สำนักงานฯ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในทุกระดับทั้ง จังหวัด อบจ. อบต. เทศบาล ฯลฯ สร้างความมั่นใจให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี เพราะเข้าใจเป็นพิเศษถึงกระบวนการขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับ ตลอดจนการเบิกจ่ายและการโอนสิทธิ์การรับเงินจากหน่วยงานราชการ ซึ่งไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจประเภทใด คุณก็สามารถวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้น เพียงคุณมี TOR (ร่างขอบเขตของงานจากหน่วยงาน) ก็สามารถเข้ามาปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของลีซ อิท เพื่อวางแผนก่อนเริ่มประมูลงาน ด้วยการอนุมัติที่ชัดเจนและรวดเร็วภายใน 3 วัน และการเบิกใช้เงินได้ภายใน 24 ชั่วโมง

สินเชื่อเพื่อค้ำประกันซองประมูล (Bid Bond) สำหรับผู้ที่ต้องการประมูลงานราชการ ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) หรือระบบการจัดซื้อ-จัดจ้างภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ (E–Auction) ออกหนังสือค้ำประกันซองภายใน 3 วัน ขั้นตอนง่าย ไม่ยุ่งยาก ทำให้ไม่พลาดการประมูลงานที่ต้องการค้ำประกันอย่างเร่งด่วน ไม่ต้องวางเงินสดเต็มจำนวนของมูลค่าหนังสือค้ำประกันซองเหมือนกับธนาคาร ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันในการเปิดวงเงิน คุณสามารถเก็บหลักทรัพย์ที่มีไปใช้ในการเปิดวงเงินกับธนาคารหรือไว้ใช้ในกรณีอื่น ๆ คิดค่าธรรมเนียมรายเดือนตามระยะเวลาการค้ำประกัน (ขึ้นอยู่กับการพิจารณาสินเชื่อของบริษัท)

คุณสมบัติผู้ขอ สินเชื่อเพื่อค้ำประกันซองประมูล (Bid Bond) เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ทำธุรกิจจดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล หรือผู้ประกอบการที่มีลูาหนี้การค้า โดยเอกสารประกอบด้วย เอกสารบริษัททั่วไป ทะเบียนบ้าน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บัตรประชาชน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ถ้ามี) หนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 3 เดือน) ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) รายการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (บอจ. 3) หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ. 2) ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) รายงานข้อมูลเครดิต (รายงานเครดิตบูโร) ของบริษัทและกรรมการ (ถ้ามี) เอกสารแนะนำบริษัท (Company Profile) เช่น ประวัติบริษัท และประวัติกรรมการ (ถ้ามี)

หากคุณสนใจ สินเชื่อเพื่อค้ำประกันซองประมูล (Bid Bond) ลีซ อิท อนุมัติเร็ว ภายใน 3 วัน  สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1023 อาคารเอ็ม เอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถ.พระราม3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์: 02-163-4260 โทรสาร:02-163-4291 อีเมล : CRM@leaseit.co.th  เพจเฟสบุ๊ค  Lease It Smart Biz-Mate คู่คิดธุรกิจรุ่นใหม่ ไลน์  leaseit

SIAMLOAN.NET เป็นเพียงเว็บประกาศสำหรับผู้ปล่อยเงินกู้และช่วยคุณหาเงินกู้เท่านั้น ไม่มีการเก็บเงินค่าตามเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือให้คุณโอนเงินก่อนแต่อย่างใด โปรดระวังมิจฉาชีพแจ้งว่าเป็นทีมงานของเว็บไซต์เราด้วยนะครับ ผู้ขอกู้ทุกราย ควรติดต่อกับตัวแทนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น

สินเชื่อรีไฟแนนซ์พลัสโปร กับธนาคารไทยเครดิต ผ่อนเบาสบายปี 2566 ด้วยดอกเบี้ย 0% ( 4 April 2566)

สินเชื่อเพื่อค้ำประกันซองประมูล (Bid Bond) ลีซ อิท อนุมัติเร็ว ภายใน 3 วัน ( 3 April 2566)

สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing) ลีซ อิท อนุมัติเร็ว ภายใน 3 วัน ( 2 April 2566)

อย่าลืมสมัคร บัตรกดเงินสด KTC PROUD เบิกถอนเงินออนไลน์ง่ายๆ ( 1 April 2566)

สินเชื่อแฟคตอริ่ง ลีซ อิท รับซื้อหนี้การค้า สินเชื่อระยะสั้น เปลี่ยนบิลให้เป็นเงิน ( 25 March 2566)

สินเชื่อเพื่อออกหนังสือค้ำประกันซองประมูล ลีซ อิท เพื่อการประมูลงานราชการ ( 23 March 2566)

สินเชื่อเงินกู้ออนไลน์อนุมัติง่าย จาก Cash Market เพิ่มสภาพคล่องด้วยการขอสินเชื่อ ( 15 March 2566)

สินเชื่อระยะสั้น สปีดี้แคช ช่วยทำให้ชีวิตง่ายขึ้น กับเงินกู้ถูกกฎหมายพิโกไฟแนนซ์ ( 1 March 2566)

สินเชื่อโฉนดที่ดิน เพื่อชาวยโสธร สหไพบูลย์พิโกไฟแนนซ์ รับเงินเต็มยอด โปะได้ ลดต้น ลดดอก ( 25 February 2566)

สินเชื่อโฉนดที่ดิน เพื่อชาวศรีสะเกษ สหไพบูลย์พิโกไฟแนนซ์ อนุมัติไวเชื่อถือได้ ( 25 February 2566)