สินเชื่อเพื่อการส่งออกประเภทแพคกิ้งเครดิต ธนาคารกสิกรไทย ​​​​​​​​​​เปลี่ยนเอกสารให้เป็นเงิน เพิ่มสภาพคล่องก่อนส่งออก

สินเชื่อเพื่อการส่งออกประเภทแพคกิ้งเครดิต ภายใต้เอกสาร L/C, สัญญาซื้อขาย, จำนำสินค้า ธนาคารกสิกรไทย ​​​​​​​​​​เปลี่ยนเอกสารให้เป็นเงินเพิ่มสภาพคล่องก่อนส่งออก​​​ สัดส่วนการเบิกเงินกู้ก่อน การส่งออกสูงสุดถึง 80% เพียงยื่นเอกสารตามที่ธนาคารกำหนด เงื่อนไขเอกสารส่งออกที่สามารถเบิกใช้สินเชื่อได้ เลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) คำสั่งซื้อสินค้า (Purchase Order) สัญญาซื้อขายหรือจำนำสินค้า (Contract)

ระเบียบดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียมของธนาคารกสิกรไทย

1. ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate) 5.47 ร้อยละต่อปี
2. ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate) 5.84 ร้อยละต่อปี
3. ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) 5.97 ร้อยละต่อปี
4.1 เงินให้กู้ยืมที่มีหลักประกันเป็นเงินฝากจำนวนเงินไม่น้อยกว่า จำนวนที่กู้ยืม อัตราต่ำสุด
– หลักประกันเป็นเงินฝากประจำของบุคคลธรรมดา 1.95 ร้อยละต่อปี
– หลักประกันเป็นเงินฝากออมทรัพย์ของบุคคลธรรมดา 0.65 ร้อยละต่อปี
– หลักประกันเป็นเงินฝากประจำของนิติบุคคล 1.60 ร้อยละต่อปี
– หลักประกันเป็นเงินฝากออมทรัพย์ของนิติบุคคล 0.52 ร้อยละต่อปี
– ส่วนต่างสูงสุดเหนืออัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมที่มีหลักประกันเป็นเงินฝาก จำนวนเงินไม่น้อยกว่าจำนวนที่กู้ยืม 3.00 ร้อยละต่อปี
4.2 เงินให้กู้ยืมที่มีหลักประกันเป็นเงินฝากจำนวนเงินไม่น้อยกว่า จำนวนที่กู้ยืม
– อัตราดอกเบี้ยของเงินฝากออมทรัพย์หรือเงินฝากประจำที่เป็นหลักประกัน บวกด้วย ส่วนต่างสูงสุด ไม่เกินร้อยละ 3.00 ร้อยละต่อปี
4.3 เงินให้กู้ยืมที่มีหลักประกันเป็นตั๋วแลกเงินกสิกรไทย มูลค่าของตั๋วแลกเงินไม่น้อยกว่า จำนวนเงินที่กู้ยืม
– อัตราดอกเบี้ยของตั๋วแลกเงินกสิกรไทยที่เป็นหลักประกัน บวกด้วย ส่วนต่างสูงสุด ไม่เกินร้อยละ 3.00 ร้อยละต่อปี

ประเภทสินเชื่อและรายละเอียดสินเชื่อเพื่อการส่งออกประเภทแพคกิ้งเครดิต ธนาคารกสิกรไทย

ระยะเวลา ภายในระยะเวลาที่เอกสารกำหนด วงเงิน เป็นไปตามการพิจารณาของธนาคาร ประเภทสินเชื่อ สินเชื่อก่อนและหลังการส่งออกระยะสั้นไม่เกิน 180 วัน ภายใต้เงื่อนไขเทอมการค้าแบบเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit) สัญญาซื้อขาย (Contract) จำนำสินค้า (Stock) เงื่อนไขอื่นๆ เงินที่ขอกู้ต้องนำไปใช้สำหรับซื้อสินค้าหรือจัดหาวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้าส่งออกเท่านั้น ธนาคารคิดเบี้ยปรับจากผู้ส่งออก หากไม่ส่งออก หรือส่งออกไม่ครบ

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อเพื่อการนำเข้า-ทรัสต์รีซีทธนาคารกสิกรไทย

– เป็นผู้ประกอบการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ
– คำสั่งซื้อที่นำมาเป็นเอกสารเบิกใช้สินเชื่อต้องไม่มาจาก ประเทศที่ถูกสั่งห้าม ในการทำธุรกรรมโดยธนาคาร

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อเพื่อการนำเข้า-ทรัสต์รีซีทธนาคารกสิกรไทย

– ใบคำขอเบิกใช้สินเชื่อเพื่อการส่งออก (Application for Packing Credit)
– ตั๋วสัญญาใช้เงิน
– เลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit) สัญญาซื้อขายสินค้า ใบประทวนสินค้า

ถือได้ว่าเป็นสินเชื่อระยะสั้นที่ธนาคารให้กับผู้ประกอบการก่อน โดยที่ผู้ประกอบการไม่ต้องรอรับชำระเงินจากผู้ซื้อ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสั่งซื้อวัตถุดิบในคำสั่งซื้อถัดไป ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อการส่งออกประเภทแพคกิ้งเครดิตภายใต้เอกสาร L/C, สัญญาซื้อขาย, จำนำสินค้า จัดเป็นสินเชื่อก่อนการส่งออกระยะสั้นโดยให้สินเชื่อบนเอกสารส่งออกประเภทเทอมการค้าครบทุกรูปแบบ ทั้งแบบเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit), สัญญาซื้อขาย, จำนำสินค้า ทำให้ผู้ส่งออกสามารถได้เงินไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการได้ก่อน

สัดส่วนการเบิกเงินกู้สินเชื่อเพื่อการส่งออกประเภทแพคกิ้งเครดิต จะติดจากมูลค่าเลตเตอร์ออฟเครดิต, สัญญาซื้อขาย, ใบรับจำนำสินค้า / ใบประทวนสินค้า โดยสัดส่วนการเบิกเงินกู้ก่อนการส่งออกสูงสุดอยู่ที่ 80% ของเอกสารดังกล่าว โดยแพคกิ้งเครดิต คือ สินเชื่อที่มีเอกสารส่งออกเพื่อมาแสดงในการขอเบิกเงินกู้กับธนาคาร

ติดต่อเราสมัครสินเชื่อ โทร. 02-8888888

SIAMLOAN.NET เป็นเพียงเว็บประกาศสำหรับผู้ปล่อยเงินกู้และช่วยคุณหาเงินกู้เท่านั้น ไม่มีการเก็บเงินค่าตามเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือให้คุณโอนเงินก่อนแต่อย่างใด โปรดระวังมิจฉาชีพแจ้งว่าเป็นทีมงานของเว็บไซต์เราด้วยนะครับ ผู้ขอกู้ทุกราย ควรติดต่อกับตัวแทนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จัดหาที่อยู่อาศัยตามใจท่าน หลากหลายเงื่อนไขพิเศษ ( 20 October 2563)

สินเชื่ออเนกประสงค์ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ Happy Home For Cash ( 20 October 2563)

สินเชื่อธุรกิจระยะสั้น ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สินเชื่อธุรกิจเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ( 19 October 2563)

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ อนุมัติวงเงินสูงสุด 100 ดอกเบี้ยถูกใจ พร้อมขอวงเงินเพิ่ม ( 19 October 2563)

สินเชื่อธุรกิจระยะยาว ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สินเชื่อธุรกิจเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ( 18 October 2563)

สินเชื่อแฟคตอริ่ง ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สินเชื่อเพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนที่เกิดจากการขายลูกหนี้การค้า ( 18 October 2563)

สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด อนุมัติสินเชื่อให้ทันทีเพียงมีรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ( 17 October 2563)

สินเชื่อรถประกอบการ บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด เปิดโอกาสให้ลูกค้าหลากหลายอาชีพได้รับบริการสินเชื่อ ( 17 October 2563)

สินเชื่อสำหรับรถซื้อ-ขาย บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด สินเชื่อสำหรับผู้ต้องการซื้อรถยนต์ ( 16 October 2563)

สินเชื่อสำหรับเจ้าของรถ บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด สินเชื่ออนุมัติ ไวไม่ยุ่งยาก ( 16 October 2563)