สินเชื่อเงินฝากค้ำประกัน สินเชื่อธุรกิจธนาคารทหารไทย

สินเชื่อเงินฝากค้ำประกัน สินเชื่อธุรกิจธนาคารทหารไทย สินเชื่อเงินฝากค้ำประกัน สินเชื่อเงินฝากค้ำประกัน TMB SME (F-Cash for Small SME) สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีขนาดเล็ก* (Small Enterprises) ในรูปแบบของเงินกู้ (Term Loan) เงินกู้เบิกเกินบัญชี (Overdraft : O/D) และหนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee : L/G) โดยมีหลักประกันเป็นเงินฝากของธนาคารทหารไทยค้ำประกันวงเงินเต็มจำนวน ยอดขายเฉลี่ยของกลุ่มธุรกิจ ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี

ประเภทลูกค้า ผู้ประกอบการสัญชาติไทย จดทะเบียนและดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทย ธุรกิจไม่อยู่ในจังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส อายุผู้สมัคร ตั้งแต่ 20 – 65 ปี (อายุผู้กู้รวมระยะเวลาการผ่อนชำระต้องไม่เกิน 70 ปี) ประสบการณ์ธุรกิจ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ประวัติทางการเงิน มี ประวัติการชำระหนี้ที่ดี ไม่มีประวัติคดีความทางการเงินหรือล้มละลาย

วงเงินสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 35 ล้านบาท* ต่อกลุ่มธุรกิจ รวมทุกวงเงินสินเชื่อธุรกิจที่มีกับธนาคารทหารไทย ประเภทสินเชื่อ เงินกู้ เงินกู้เบิกเกินบัญชี หนังสือค้ำประกัน วงเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ระยะเวลา เงินกู้ : สูงสุดไม่เกิน 7 ปี นับจากวันที่ลูกค้าเบิกใช้เงินกู้ หนังสือค้ำประกัน : ขึ้นอยู่กับประเภทการค้ำประกัน สูงสุดไม่เกิน 2 ปี อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม เงินกู้ : MRR – 2.25% ต่อปี เงินกู้เบิกเกินบัญชี : MRR – 2.25% ต่อปี หนังสือค้ำประกัน : 1.25% ต่อปี MRR (Minimum Retail Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MRR เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ ธนาคารจะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย โดยจะประกาศไว้ที่ทุกสาขาของธนาคารและที่เว็บไซต์ของธนาคาร (www.tmbbank.com) หนังสือค้ำประกัน : ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 500 บาท ต่อปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามระยะเวลาขั้นต่ำ 3 เดือน กรณีระยะเวลาเกินกว่า 3 เดือน เศษของวันที่ไม่ครบเดือนให้นับเป็น 1 เดือน

เงินกู้ : ท่านต้องชำระค่างวดเงินกู้ตามจำนวนและระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา หากชำระหลังจากวันที่ครบกำหนด ท่านจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เงินกู้เบิกเกินบัญชี : ท่านต้องมีการหมุนเวียนบัญชีและเบิกใช้ภายในวงเงิน และชำระดอกเบี้ยตามวงเงินที่เบิกใช้ หนังสือสัญญาค้ำประกัน : ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมก่อนรับหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร และต้องส่งคืนต้นฉบับหนังสือค้ำประกันให้ธนาคาร เมื่อครบกำหนดการค้ำประกันหรือครบกำหนดของค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารได้เรียกเก็บไว้ หากท่านมีปัญหาในการชำระคืนเงินกู้ยืมตามเวลาที่กำหนด กรุณาแจ้งให้ธนาคารทราบทันที เพื่อร่วมกันพิจารณาเงื่อนไขการชำระคืนในรูปแบบอื่น

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไปทั้งลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจ และนับได้ว่าเป็นธนาคารในประเทศไทยเพียงธนาคารเดียวที่ลูกค้าสามารถใช้บริการถอนเงิน ฝากเงิน และ โอนเงิน ในระหว่างบัญชีของธนาคารทหารไทยด้วยกันทั่วประเทศ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมข้ามเขต ไม่ว่าจะผ่านช่องทางบริการสาขา เอทีเอ็ม เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ อินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง โมบายล์แบงกิ้ง และ โฟนแบงกิ้ง ธนาคารทหารไทยได้ลงนามในเอ็มโอยูควบรวมกิจการกับ ธนาคารธนชาต และได้มีวาระในการขอเปลี่ยนชื่อธนาคารจาก ทหารไทย เป็น ทหารไทยธนชาต เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการควบรวมกิจการ

ติดต่อสอบถาม TMB Corporate Call Center 02-643-7000
ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้า RM (Relationship Manager) หรือ TPA (Trade Product Advisor) ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสการตลาดธุรกิจการค้าต่างประเทศ
SME Relationship Management Center โทร : 02-828-2828
TMB Phone Banking 1558

SIAMLOAN.NET เป็นเพียงเว็บประกาศสำหรับผู้ปล่อยเงินกู้และช่วยคุณหาเงินกู้เท่านั้น ไม่มีการเก็บเงินค่าตามเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือให้คุณโอนเงินก่อนแต่อย่างใด โปรดระวังมิจฉาชีพแจ้งว่าเป็นทีมงานของเว็บไซต์เราด้วยนะครับ ผู้ขอกู้ทุกราย ควรติดต่อกับตัวแทนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น

สินเชื่อส่วนบุคคล กรุงศรี ดรีมโลน ทุกโอกาสเป็นจริงได้ ( 16 April 2564)

สินเชื่ออพาร์ทเม้นท์ให้เช่า (Refinance In) ปี 2564 สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( 16 April 2564)

โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2564 สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( 15 April 2564)

บัตรเครดิต กรุงศรี แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด บัตรเดียวที่เติมเต็มความฝันคุณสู่ โอลด์ แทรฟฟอร์ด ( 15 April 2564)

สินเชื่อบ้านเช่า สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( 14 April 2564)

สินเชื่อประเภทพัฒนาโครงการ สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( 13 April 2564)

สินเชื่อผู้ประกอบการบ้านมือสอง สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( 12 April 2564)

การปรับโครงสร้างหนี้ลูกหนี้รายย่อยโดยวิธีการรวมหนี้ วางใจให้ออมสิน ดูแลความสุขของชีวิตคุณ ( 11 April 2564)

สินเชื่อบ้านลูกค้าสวัสดิการ ธอส. สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( 11 April 2564)

สินเชื่อบ้านอยู่เย็น เป็นสุข สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( 10 April 2564)