สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด (GSB PLUS) ธนาคารออมสิน เพื่อการอุปโภคบริโภค การประกอบอาชีพ

สำหรับคนที่ต้องการเงินกู้เพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และกำลังมองหาข้อเสนอจากธนาคารต่าง ๆ วันนี้เรามีข้อมูลที่จะเป็นทางออกมาฝาก โดยเป็นข้อเสนอสินเชื่อเคหะเพิ่มยอด GSB Plus จากธนาคารออมสิน ที่จะมอบวงเงินกู้เพิ่มเติมสำหรับลูกค้าที่ไม่เคยมีประวัติผิดนัดชำระส่วนรายละเอียดจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด (GSB PLUS) ธนาคารออมสิน

1) ปัจจุบันเป็นผู้กู้สินเชื่อเคหะเดิมของธนาคาร ยกเว้น ผู้กู้โครงการบ้านเอื้ออาทร ที่อยู่ระหว่างการค้ำประกันของการเคหะแห่งชาติ (กคช.)
2) มีประวัติการชำระหนี้ดี โดยในระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี ไม่มีหนี้ค้างชำระ
3) เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล ยกเว้น ซื้อที่ดินว่างเปล่า และธุรกิจที่มีความเสี่ยง

จำนวนเงินให้กู้สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด (GSB PLUS) ธนาคารออมสิน

1) ไม่เกินจำนวนเงินกู้ที่ลดลงจากวงเงินกู้ตามสัญญาเดิม หรือ

2) กู้เกินสัญญาเดิมรวมหนี้แล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เงินกู้รวม (เดิม+ครั้งนี้) ต่อรายไม่เกิน 5,000,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระหนี้

1. เงินกู้ระยะยาว (LT)
หลักประกันมีราคาประเมินต่ำกว่า 10 ล้านบาท
สัญญาที่ 1 (1) กรณีที่ดินพร้อมอาคาร ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ (2) กรณีห้องชุด ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินหลักทรัพย์
สัญญาที่ 2 (1) กรณีผ่อนชำระสัญญาที่ 1 ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ (2) กรณีผ่อนชำระสัญญาที่ 1 น้อยกว่า 2 ปี ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหลักทรัพย์
สัญญาที่ 3 ขึ้นไป (1) ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินหลักทรัพย์

หลักประกันมีราคาประเมินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
สัญญาที่ 1  ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินหลักทรัพย์
สัญญาที่ 2 ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหลักทรัพย์
สัญญาที่ 3 ขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคา

2. เงินกู้แบบผสม (LT ร่วมกับ OD) ให้กู้ร่วมกันได้ แต่ต้องไม่เกินที่กำหนดไว้ใน ข้อ 1 โดยวงเงินกู้เบิกเกิดบัญชี (OD) ให้กู้ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ การนับจำนวนที่อยู่อาศัยให้พิจารณาภาระหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยใช้หลักเกณฑ์เงื่อนไขเช่นเดียวกับสินเชื่อเคหะ

หลักประกันเงินกู้สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด (GSB PLUS) ธนาคารออมสิน

ที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดที่เป็นหลักประกันเงินกู้ตามสัญญากู้เงินเดิม ทั้งนี้ การประเมินราคาหลักทรัพย์ใหม่ ให้อยู่ในดุลพินิจของธนาคาร

ระยะเวลากู้สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด (GSB PLUS) ธนาคารออมสิน

เงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 25 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี ให้ทบทวนวงเงินทุกปี ทั้งนี้เมื่อรวมอายุผู้กู้ กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี โดยผู้กู้ตามสัญญากู้เดิม สามารถปรับลดเงินงวดตามระยะเวลากู้ที่เหลืออยู่ของสัญญากู้เดิมได้

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ตามประกาศธนาคาร ปัจจุบันเท่ากับ MLR-0.50 ต่อปี แถมกับสิทธิพิเศษ แถมบัตรออมสินวีซ่าเดบิต โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรกทุกราย

เพราะออมสินเข้าใจวัยเกษียณ ตัวช่วยด้านการเงินที่จะพาคุณข้ามผ่านอุปสรรค สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน โทร.1115 หรือ ตามสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร ได้แก่ Website : www.gsb.or.th , Facebook : GSB Society, Official Line : GSB ธนาคารออมสิน

SIAMLOAN.NET เป็นเพียงเว็บประกาศสำหรับผู้ปล่อยเงินกู้และช่วยคุณหาเงินกู้เท่านั้น ไม่มีการเก็บเงินค่าตามเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือให้คุณโอนเงินก่อนแต่อย่างใด โปรดระวังมิจฉาชีพแจ้งว่าเป็นทีมงานของเว็บไซต์เราด้วยนะครับ ผู้ขอกู้ทุกราย ควรติดต่อกับตัวแทนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จัดหาที่อยู่อาศัยตามใจท่าน หลากหลายเงื่อนไขพิเศษ ( 20 October 2563)

สินเชื่ออเนกประสงค์ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ Happy Home For Cash ( 20 October 2563)

สินเชื่อธุรกิจระยะสั้น ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สินเชื่อธุรกิจเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ( 19 October 2563)

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ อนุมัติวงเงินสูงสุด 100 ดอกเบี้ยถูกใจ พร้อมขอวงเงินเพิ่ม ( 19 October 2563)

สินเชื่อธุรกิจระยะยาว ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สินเชื่อธุรกิจเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ( 18 October 2563)

สินเชื่อแฟคตอริ่ง ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สินเชื่อเพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนที่เกิดจากการขายลูกหนี้การค้า ( 18 October 2563)

สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด อนุมัติสินเชื่อให้ทันทีเพียงมีรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ( 17 October 2563)

สินเชื่อรถประกอบการ บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด เปิดโอกาสให้ลูกค้าหลากหลายอาชีพได้รับบริการสินเชื่อ ( 17 October 2563)

สินเชื่อสำหรับรถซื้อ-ขาย บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด สินเชื่อสำหรับผู้ต้องการซื้อรถยนต์ ( 16 October 2563)

สินเชื่อสำหรับเจ้าของรถ บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด สินเชื่ออนุมัติ ไวไม่ยุ่งยาก ( 16 October 2563)