สินเชื่อเคหะกู้ซื้อบ้าน กู้สร้างบ้าน กู้ต่อเติมซ่อมแซมบ้าน หรือ Re – Finance ธนาคารออมสิน

บ้านคือพื้นที่ๆ สร้างความสุขใจให้กับทุกคน ความฝันของคนหลายคนคือการต้องการมีบ้านที่ถูกใจทำเลที่ต้องการ แต่ราคาก็สูงเกินกว่าจะซื้อเงิน ก็จะหนีไม่พ้อนการขอสินเชื่อบ้าน กู้ยืมเงินก้อนใหญ่จากธนาคาร ซึ่งเบื้องต้นคุณต้องรู้เรื่องสินเชื่อบ้านเบื้องต้น รู้สุขภาพการเงิน รู้เรื่องดอกเบี้ย รู้จักผลิตภัณฑ์สินเชื่อ และรู้จักวิธีบริหารหนี้สินและการผ่อนชำระ วันนี้เราจะจะมาแนะนำสินเชื่อบ้านที่น่าจะทำให้คุณถูกใจได้จากธนาคารออมสินคือ สินเชื่อเคหะกู้ซื้อบ้าน กู้สร้างบ้าน กู้ต่อเติมซ่อมแซมบ้าน หรือ Re – Finance

ซึ่ง ธนาคารออมสิน ช่วยสานฝันเรื่องบ้านให้เป็นจริงด้วยเงื่อนไขสบายๆ ธนาคารออมสินเข้าใจและรู้ซึ้งถึงความต้องการมีบ้าน ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการเริ่มต้นชีวิตที่ดี จึงมุ่งส่งเสริมและช่วยสานฝันของท่านให้เป็นจริง ด้วยเงื่อนไขสบายๆ และไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด จบทุกความต้องการเรื่อ​​งบ้านที่เดียวครบ ดอกเบี้ยถูก 1.75% ต่อปี (ปีแรก) สินเชื่อเคหะ กู้ซื้อบ้าน กู้สร้างบ้าน กู้ต่อเติมซ่อมแซมบ้าน หรือ Re – Finance ช่วยสานฝันเรื่องบ้านให้เป็นจริงด้วยเงื่อนไขสบายๆ ธนาคารออมสินเข้าใจและรู้ซึ้งถึงความต้องการมีบ้าน ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการเริ่มต้นชีวิตที่ดี จึงมุ่งส่งเสริมและช่วยสานฝันของท่านให้เป็นจริง ด้วยเงื่อนไขสบายๆ และไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด จบทุกความต้องการเรื่อ​​งบ้านที่เดียวครบ ผ่อนต่ำปีแรกล้านละ 2,500 บาท/เดือน ฟรี ค่าบริการสินเชื่อ ค่านิติกรรมสัญญา ฟรี ค่าธรรมเนียมจดจำนอง สำหรับกรณี Re-Finance วงเงินกู้สินเชื่อเคหะตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป

คุณสมบัติผู้กู้ สินเชื่อออมสินทั้งสินเชื่อเคหะกู้ซื้อบ้าน กู้สร้างบ้าน กู้ต่อเติมซ่อมแซมบ้าน หรือ Re – Finance ประกอบด้วย ต้องเป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร ผู้กู้ต้องมีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี และมีอาชีพและรายได้แน่นอน ในส่วนของการ กู้ร่วมกับบุคคลอื่น ต้องกู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือ พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคนก็ได้ แต่ถึงคุณจะกู้ร่วมกับบุคคลอื่นๆ ต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคนช

รายละเอียดเพิ่มเติม