สินเชื่ออพาร์ทเม้นท์ให้เช่าปี 2564 สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์

สินเชื่ออพาร์ทเม้นท์ให้เช่าปี 2564 ยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 ถึง 30 ธันวาคม 2564 ทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 วัตถุประสงค์การยื่นกู้ ปลูกสร้างอพาร์ทเม้นท์ ซื้อที่ดินพร้อมอพาร์ทเม้นท์ ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอพาร์ทเม้นท์ ต่อเติม/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย กู้เพิ่ม (ลูกค้าเดิม) วงเงิน
กรณีใช้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ปี 2564 วงเงินกู้ขั้นต่ำรายละ 5 ล้านบาท ให้กู้สูงสุด 80% ของราคาที่ดินและอาคารที่ธนาคารรับเป็นหลักประกัน ระยะเวลาการกู้ สูงสุดไม่เกิน 30 ปี

อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 คงที่ = 3.75% ปีที่ 2 คงที่ = 4.75% ปีที่ 3 – 5 = MLR – ไม่เกิน 1.00 % ปีที่ 6 จนตลอดอายุสัญญา = MLR กู้ชำระหนี้(กู้ใหม่)และกู้เพิ่มชำระหนี้ = MLR ค่าธรรมเนียม
ฟรีค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ 5,000 บาท ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ 0.25% ของวงเงินอนุมัติ ค่าตรวจสอบผลงานก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ครั้งละ 1,200 บาท

คุณสมบัติผู้ประกอบการ เป็นบุคคลหรือนิติบุคคล กรณีบุคคล อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลากู้ไม่เกิน 70 ปี เอกสารประกอบการยื่นกู้ กรณีบุคคลธรรมดา เอกสารส่วนตัว เช่น ทะเบียนบ้าน / บัตรประจำตัวประชาชน / ทะเบียนสมรส พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส /ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) เป็นต้น หลักฐานทางการเงิน เช่น สลิปเงินเดือน, หนังสือรับรองเงินเดือน, หลักฐานการชำระภาษี, บัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน เป็นต้น โฉนดที่ดิน พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า (ถ่ายสำเนาขนาดเท่าต้นฉบับ) ใบอนุญาตก่อสร้าง แบบแปลนอาคาร (ชุดที่ได้รับอนุญาต) กรณีนิติบุคคล นอกจากเอกสารตามกรณีบุคคลธรรมดา ให้เพิ่มเติมเอกสาร ดังนี้ เอกสารสำคัญของบริษัท เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท(ไม่เกิน 1 เดือน) / รายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) / หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2) / งบการเงิน / รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารเพิ่มเติม กู้ปลูกสร้าง ใบเสนอราคา หรือสัญญารับเหมาก่อสร้าง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเหมา กู้ซื้อ สัญญาจะซื้อจะขาย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขาย / รายรับ-รายจ่ายของโครงการ ย้อนหลัง 3 เดือน / เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) (Government Housing Bank) มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจและเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจในสังกัดกระทรวงการคลังจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 โดยดำเนินธุรกิจตามพระราชบัญญัติ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศที่เกี่ยวข้องซึ่งออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :เลขที่ 63 ถนนพระราม9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ :0-2645-9000
โทรสาร :0-2645-9001
เว็บไซต์ :www.ghbank.co.th

SIAMLOAN.NET เป็นเพียงเว็บประกาศสำหรับผู้ปล่อยเงินกู้และช่วยคุณหาเงินกู้เท่านั้น ไม่มีการเก็บเงินค่าตามเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือให้คุณโอนเงินก่อนแต่อย่างใด โปรดระวังมิจฉาชีพแจ้งว่าเป็นทีมงานของเว็บไซต์เราด้วยนะครับ ผู้ขอกู้ทุกราย ควรติดต่อกับตัวแทนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น

สินเชื่อแฟรนไชส์ ลูกชิ้นปลาระเบิด อันดับ 1 ในเมืองไทย การันตีคุณภาพ ( 26 June 2565)

สินเชื่อแฟรนไชส์กิมซุน หมูปิ้งประเทศไทย รสชาติที่แตกต่างจากหมูปิ้งทั่วไป ( 25 June 2565)

สินเชื่อแฟรนไชส์ราชาลูกชิ้นหมูระเบิด ลงทุนง่ายๆ เริ่มต้นที่ 2,900 บาท ( 25 June 2565)

สินเชื่อแฟรนไชส์ แหม่มซาลาเปาลาวา ชมป์ปั้นซาลาเปา เหรียญทองแดงจากการประกวดที่ประเทศจีน ( 25 June 2565)

บริการขายฝากทอง จำนำทอง ห้างทอง เอ เอ เยาวราช ดอกเพียงร้อยละ 2 ( 25 June 2565)

สินเชื่อแฟรนไชส์โจ๊กแต้จิ๋ว เส้นทางรวยสายอาหารจานด่วนแบบไทยๆสำหรับผู้บริโภคที่เน้นกระแสรักสุขภาพ ( 24 June 2565)

วงเงินสินเชื่อแก่ผู้รับเหมาและดีเวลอปเปอร์ ต่อยอดธุรกิจไร้ขีดจำกัด ‘รักเหมา’ จับมือ โรงรับจำนำ “อีซี่มันนี่” ( 13 June 2565)

รวมบริการเพื่อคนต้องการเงินจาก โรงรับจำนำ Easy Money ( 13 June 2565)

ต้องการเงินด่วน ติดต่อ โรงรับจำนำ CASH EXPRESS เข้าถึงบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ( 12 June 2565)

สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ ธนาคารออมสิน เปลี่ยนสลากออมสินให้เป็นเงินก้อน อนุมัติเร็วภายใน 1 วัน ( 11 June 2565)