สินเชื่อหลังการส่งออกประเภทแพคกิ้งเครดิต เปลี่ยนเอกสารส่งออก เป็นเงินหมุนเวียน ธนาคารกสิกรไทย

สินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ สินเชื่อหลังการส่งออกประเภทแพคกิ้งเครดิต ภายใต้การชำระเงินแบบ L/C, ตั๋วเรียกเก็บผ่านธนาคาร ​​​​​เปลี่ยนเอกสารให้เป็นเงิน​​ เพิ่มสภาพคล่องหลังส่งออก ให้ธุรกิจส่งออกเติบโตอย่างมั่นคง วงเงินสูงสุด 90%
เพียงยื่นเอกสารตามกำหนดธนาคาร

เอกสารส่งออกที่นำมาเบิกใช้สินเชื่อต้องภายใต้เงื่อนไขการชำระเงินแบบเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit) หรือ ตั๋วเรียกเก็บผ่านธนาคาร (Bill for Collection) สัดส่วนการเบิกเงินกู้ คิดจากมูลค่าเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit), ตั๋วเรียกเก็บเงินผ่านธนาคาร (Bill for Collection) เงื่อนไขเอกสารส่งออกที่เบิกใช้สินเชื่อได้ เลตเตอร์ออฟเครดิต แบบกำหนดเวลา (Usance Bill L/C) ตั๋วเรียกเก็บเงิน แบบกำหนดเวลา (Usance Bill B/C)

สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนหลังการส่งออกให้กับผู้ส่งออก ทั้งในรูปแบบเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ เป็นสินเชื่อหลังการส่งออกระยะสั้นไม่เกิน 180 วัน ภายใต้เงื่อนไขเทอมการค้าแบบเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit) หรือตั๋วเรียกเก็บผ่านธนาคาร (Bill for Collection)

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อหลังการส่งออกประเภทแพคกิ้งเครดิต ภายใต้การชำระเงินแบบ L/C, ตั๋วเรียกเก็บผ่านธนาคาร

เป็นผู้ประกอบการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อหลังการส่งออกประเภทแพคกิ้งเครดิต ภายใต้การชำระเงินแบบ L/C, ตั๋วเรียกเก็บผ่านธนาคาร

– ใบกำกับสินค้า (Invoice)
– เอกสารในการขนส่งสินค้า
– เลตเตอร์ออฟเครดิต (กรณีเป็นเทอมการชำระเงินแบบ L/C)
– เอกสารส่งออกตาม B/C

ถือเป็นสินเชื่อระยะสั้นที่ธนาคารให้กับผู้ประกอบการก่อน โดยที่ผู้ประกอบการไม่ต้องรอรับชำระเงินจากผู้ซื้อ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสั่งซื้อวัตถุดิบในคำสั่งซื้อถัดไป ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลังการส่งออกประเภทแพคกิ้งเครดิตภายใต้การชำระเงินแบบ L/C, ตั๋วเรียกเก็บผ่านธนาคาร (Export Post – Shipment Packing Credit under L/C, B/C) จัดเป็นสินเชื่อหลังการส่งออกระยะสั้น โดยให้สินเชื่อบนเอกสารส่งออกประเภทเทอมการค้าแบบเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit) หรือตั๋วเรียกเก็บผ่านธนาคาร (Bill for Collection) ทำให้ผู้ส่งออกสามารถได้เงินไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการได้ก่อน

ติดต่อเราสมัครสินเชื่อ โทร. 02-8888888

SIAMLOAN.NET เป็นเพียงเว็บประกาศสำหรับผู้ปล่อยเงินกู้และช่วยคุณหาเงินกู้เท่านั้น ไม่มีการเก็บเงินค่าตามเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือให้คุณโอนเงินก่อนแต่อย่างใด โปรดระวังมิจฉาชีพแจ้งว่าเป็นทีมงานของเว็บไซต์เราด้วยนะครับ ผู้ขอกู้ทุกราย ควรติดต่อกับตัวแทนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น

สินเชื่อรถจักรยานยนต์ สำหรับชาวพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียงสบาย สบาย ลิสซิ่ง ( 21 October 2563)

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จัดหาที่อยู่อาศัยตามใจท่าน หลากหลายเงื่อนไขพิเศษ ( 20 October 2563)

สินเชื่ออเนกประสงค์ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ Happy Home For Cash ( 20 October 2563)

สินเชื่อธุรกิจระยะสั้น ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สินเชื่อธุรกิจเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ( 19 October 2563)

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ อนุมัติวงเงินสูงสุด 100 ดอกเบี้ยถูกใจ พร้อมขอวงเงินเพิ่ม ( 19 October 2563)

สินเชื่อธุรกิจระยะยาว ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สินเชื่อธุรกิจเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ( 18 October 2563)

สินเชื่อแฟคตอริ่ง ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สินเชื่อเพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนที่เกิดจากการขายลูกหนี้การค้า ( 18 October 2563)

สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด อนุมัติสินเชื่อให้ทันทีเพียงมีรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ( 17 October 2563)

สินเชื่อรถประกอบการ บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด เปิดโอกาสให้ลูกค้าหลากหลายอาชีพได้รับบริการสินเชื่อ ( 17 October 2563)

สินเชื่อสำหรับรถซื้อ-ขาย บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด สินเชื่อสำหรับผู้ต้องการซื้อรถยนต์ ( 16 October 2563)