สินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan สินเชื่อปรับได้ ตามใจคุณ โดยไทยพาณิชย์

วันนี้ SIAMLOAN.NET จะมาแนะนำสินเชื่อบุคคลที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัททางการเงินชั้นนำอย่างไทยพาณิชย์ นั่นก็คือ สินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan สินเชื่อปรับได้ ตามใจคุณ ถือได้ว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่สมัครง่ายไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน บอกความต้องการของคุณ อยากผ่อนเท่าใด อยากชำระรายเดือนวันใด รู้ผลอนุมัติเร็วไม่ต้องรอนาน

จุดเด่นของสินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan

วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 5,000 – 2,000,000 บาท
ผ่อนชำระได้สูงสุดไม่เกิน 60 งวด สำหรับรายเดือน หรือ 130 งวดสำหรับรายสองสัปดาห์
สามารถชำระคืนธนาคารเป็นงวดรายเดือน หรือรายสองสัปดาห์
คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก อัตราดอกเบี้ยอยู่ประมาณร้อยละ 10 ถึง ร้อยละ 28.00 ต่อปี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนขั้นต่ำของผู้สมัครเพียง 10,000 บาทเท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan

เอกสารยืนยันตัวตน บัตรประจำตัวประชาชน

เอกสารประกอบการสมัครสำหรับพนักงานประจำ สลิปเงินเดือนปัจจุบัน (สำหรับพนักงานประจำ)

เอกสารประกอบการสมัครสำหรับเจ้าของกิจการและผู้ประกอบอาชีพอิสระ
เอกสารยืนยันรายได้ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
– ใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (เต็มเดือน)
– หนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้

เอกสารยืนยันการประกอบธุรกิจ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
– สำเนาหนังสือจดทะเบียน/ห้างหุ้นส่วนจากกระทรวงพาณิชย์ (กรณีจดทะเบียน)
– เอกสารที่ออกจากทางราชการเพื่อยืนยันการทำธุรกิจ (กรณีไม่ได้จดทะเบียน) เช่น
– สัญญาเช่า สัญญาจ้าง
– เอกสารการเสียภาษีป้าย
– ใบอนุญาติประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ 24 ชม. โทร. 02-777-7777