วันนี้ SIAMLONE.NET มาแนะนำผู้ให้บริการทางการเงินในระบบที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-bank) ที่ให้เงินกู้บุคคลทั่วไปและให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME นั่นก็คือ ไทยเอซ แคปปิตอล (ThaiAce Capital) บริษัทในกลุ่มไทยเอซ (Thaiace Group)  Non-bank ในลักษณะของการให้เงินกู้ หรือให้สินเชื่อ กับบุคคลทั่วไปหรือธุรกิจ SME นอกจากนี้เรายังเป็นได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยกระทรวงการคลัง (Personal Loan) รวมถึงบริษัทกำลังอยู่ในระหว่าง ในการพิจารณาเรื่องขออนุมัติใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย จากกระทรวงการคลัง (Nano Finance) เช่นกัน ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี ไทยเอซ แคปปิตอล จึงมั่นใจในมาตรฐานการให้บริการของเรา โดยมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 288 ล้านบาท และทุนจดทะเบียนทั้งกลุ่มมากกว่าพันล้านบาท

สินเชื่อส่วนบุคคล ไทยเอซ แคปปิตอล

สินเชื่อส่วนบุคคล คือ สินเชื่อสำหรับผู้มีความต้องการใช้เงิน เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆก็ตาม โดยไม่ต้องวางหลักทรัพย์เพื่อค้ำประกัน โดยบริษัทได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และอยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย ให้สามารถประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับได้

จุดเด่นของสินเชื่อส่วนบุคคล ไทยเอซ แคปปิตอล

– สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
– อนุมัติง่ายทราบผลเบื้องต้นภายใน 2 วัน
– อายุเกิน 60 ปี ผู้กู้ก็สามารถทำเรื่องขอสินเชื่อกับบริษัทฯ ได้

ขั้นตอนการขอสินเชื่อส่วนบุคคลไทยเอซ แคปปิตอล

– เตรียมเอกสาร ตามที่แสดงในรายละเอียดเอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อ
– ทำเรื่องยื่นกู้ขอสินเชื่อที่บริษัทฯ
– ทราบผลอนุมัติสินเชื่อ
– บริษัทนัดไปทำสัญญาที่ที่พักของลูกค้า
– บริษัทโอนเงินให้ลูกค้า หรือลูกค้ารับเงินที่บริษัท

เอกสารการขอสินเชื่อส่วนบุคคลไทยเอซ แคปปิตอล

ดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลไทยเอซ แคปปิตอล

อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม รวมกันแล้วไม่เกิน 28 %ต่อปี

สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลไทยเอซ แคปปิตอล ออนไลน์คลิกเลย