ธนาคารออมสิน เปิดให้ลงทะเบียน สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ

หากใครที่ต้องการจะเริ่มต้นธุรกิจ ประกอบอาชีพเป็นผู้ประกอบการรายย่อย ช่างฝีมือ ช่างหัตถศิลป์ หรือผู้ผ่านการฝึกอาชีพ รวมถึงเป็นผู้ขับขี่รถสาธารณะ หรือจะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก ร้านค้าปลีก ค้าส่ง ขายของที่ระลึก โซห่วง แม้กระทั่งธุรกิจแฟรนไชส์ แล้วต้องการเงินไปประกอบธุรกิจ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อประชาชน เปิดให้ลงทะเบียนลงทะเบียนสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เรียกได้ว่าเป็น สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพธนาคารออมสิน 

สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพธนาคารออมสิน สามารถกู้ง่ายๆ มีรายละเอียดคุณสมบัติของผู้กู้คือ เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ มีถิ่นที่อยู่อาศัย และ สถานประกอบการแน่นอน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน เป็นผู้เริ่มประกอบอาชีพ / ผู้ประกอบการรายย่อย / ผู้ประกอบการขนาดเล็ก / ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ที่ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ / เอกชน ที่มีความน่าเชื่อถือ หรือ มี วัตถุประสงค์การกู้ เพื่อเป็นเงินทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ หรือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ และบรรเทาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ

ธนาคารออมสินกำหนดกลุ่มอาชีพสำหรับผู้ที่จะดำเนินการกู้ สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพธนาคารออมสิน ประกอบด้วย ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย และผู้ที่ไม่ใช่ช่างผู้เริ่มประกอบอาชีพ / ผู้ประกอบการรายย่อย ประกอบด้วย ผู้ที่ผ่านการอบรมอาชีพ “ช่าง” ทุกประเภท เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย / ตัดผม เป็นต้น และ ผู้ที่ไม่ใช่ช่าง เช่น จำหน่ายสินค้า online การดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง การจัดดอกไม้ เป็นต้น โดยมีใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ / เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ / รถตู้สาธารณะ / รถรับจ้างขนส่งสินค้า โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ประกอบด้วย ผู้ประกอบการที่มีสถานที่จำหน่าย หรือสถานที่ให้บริการ ที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น โดยมีทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนการค้า สัญญาแฟรนไชส์ หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่นๆ

สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพธนาคารออมสิน  เป็นเงินกู้ระยะยาวโดยจำนวนเงินให้กู้ไม่เกิน 300,000 บาทต่อราย ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) รวมกับระยะเวลาปลอดชำระเงินงวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) 6 งวดแรก โดยเริ่มชำระตั้งแต่งวดที่ 7 เป็นต้นไป  หลักประกันการกู้ กรณี วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan) กรณี วงเงินกู้เกิน 100,000-300,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน หรือสินทรัพย์ค้ำประกันได้

ลงทะเบียน www.gsb.or.th   คลิก 

SIAMLOAN.NET เป็นเพียงเว็บประกาศสำหรับผู้ปล่อยเงินกู้และช่วยคุณหาเงินกู้เท่านั้น ไม่มีการเก็บเงินค่าตามเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือให้คุณโอนเงินก่อนแต่อย่างใด โปรดระวังมิจฉาชีพแจ้งว่าเป็นทีมงานของเว็บไซต์เราด้วยนะครับ ผู้ขอกู้ทุกราย ควรติดต่อกับตัวแทนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น

เงินทุนหมุนเวียนจากลูกหนี้การค้า Funding Societies รับเงินทันที วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท ( 29 November 2565)

เงินทุนเพื่อธุรกิจ Funding Societies แพลตฟอร์มเงินทุนดิจิทัล ( 29 November 2565)

สินเชื่อรถยนต์ จำนำรถจอดเชียงราย เพื่อแก้ปัญหาทางการเงิน คนเจียงฮายบ้านเฮา ( 29 November 2565)

โรงรับจำนำเมืองปทุมธานี ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อน ในเมืองปทุมธานี ( 26 November 2565)

โรงรับจำนำ กรุงเทพฯ ช่วยเหลือประชาชน ให้มีเงินใช้จ่ายยามจำเป็น ( 26 November 2565)

สินเชื่อรถยนต์ เก๋ง-กระบะ ควิก ลิสซิ่ง เงินทุนหมุนเวียนไม่ขาดมือ ( 17 November 2565)

สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ ควิก ลิสซิ่ง คุณสมบัติครบ จบไว รับเงินเร็ว ( 17 November 2565)

สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส อนุมัติไวภายใน 1 ชั่วโมง ลูกค้าจำนวนมากไว้วางใจสูงสุด ( 17 November 2565)

สินเชื่อมอเตอร์ไซค์ สินเชื่อเงินไชโย กู้ง่าย ได้ไว ไม่ค้ำ ไม่เช็ก ( 17 November 2565)

สินเชื่อรถบรรทุก สินเชื่อเงินไชโย ให้สูงสุดถึงหนึ่งล้านแบบง่ายๆ ( 17 November 2565)