สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด หรือพิโกไฟแนนซ์ AAM จัดไฟแนนซ์

สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด หรือพิโกไฟแนนซ์ เป็นสินเชื่อที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง (สสค.) ซึ่งช่วยเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบให้แก่ประชาชนรายย่อย และช่วยป้องกันรวมถึงแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้แก่ประชาชนไปด้วยในเวลาเดียวกัน ให้บริการแก่บุคคลธรรมดาที่มีทะเบียนบ้านหรือมีถิ่นที่อยู่ (ทำงานหรือพักอาศัย) ภายในจังหวัด และมีความสามารถในการชำระหนี้ โดยมีวงเงินรวมสินเชื่อไม่เกิน 50,000 บาทต่อลูกหนี้แต่ละราย และอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี มีระยะเวลาการให้สินเชื่อตามที่ผู้บริโภค และผู้ประกอบธุรกิจได้ตกลงกัน

AAM จัดไฟแนนซ์ สินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อ รายย่อย นี่คือ ตามจุด ยืนของกลุ่ม AAM AAM คือ “ สำนักงานสินเชื่อในฝันของลูกค้า” ภายใต้การรับประกันจากองค์กร ระดับโลก คือได้รับรองมาตรฐาน ISO โดยมีรายละเอียดของความหมายของ AAM คือ ADVANCED ASSET MANAGEMENT รก่อตั้งธุรกิจไฟแนนซ์ในลักษณะการให้กู้ยืมเงินธรรมดาแบบธุรกิจเจ้าของคนเดียวที่มีเถ้าแก่เป็นผู้ดูแลธุรกิจ ขยายตัวของธุรกิจ ในรูปแบบของเถ้าแก่ ให้กับลูกหลาน และขยายตัวในภาคตะวันออก ภายใต้Brand AAM จัดไฟแนนซ์

ขั้นตอนการขอสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ สำเนาบัตรประชาชน ผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน (ต้องมี) สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้กู้ ,ผู้ค้ำประกัน (ต้องมี) สำเนาเอกสารประกอบการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ผู้กู้ ,ผู้ค้ำประกัน(ถ้ามี) เอกสารประกอบอาชีพ รายได้ เช่น สัญญาเช่าร้าน ,สัญญาเช่าแผง ,Statement ผู้กู้ ,สำเนาโฉนดที่ดินที่ตั้งร้าน จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี) หลักทรัพย์เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติวงเงินจัดสินเชื่อ เช่น เล่มทะเบียน ,โฉนดที่ดิน (ต้องมี) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก มีการเดินบัญชี ย้อนหลัง 4-6 เดือน ย้อนหลัง หรือ Statement ทีมีการเดินบัญชี (ถ้ามี) เอกสารอื่น ๆ ตามความจำเป็นที่ใช้ในการขอสินเชื่อ (ถ้ามี)

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีฐานะทางการเงินหรือมีความสามารถเพียงพอสำหรับการชำระหนี้ได้ และมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เท่านั้น พื้นที่กลุ่มลูกค้า และผู้ค้ำประกัน ที่มีชื่ออาศัยอยู่ในภูมิลำเนา 8 จังหวัด ลพบุรี นครราชสีมา สระบุรี บุรีรัมย์ นนทบุรี กรุงเทพมหานคร มุกดาหาร หนองคาย อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 48 เดือน

คุณสมบัติและเอกสารที่ต้องเตรียม ใบคำขอสินเชื่อ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ ( ต้องระบุหมายเลข 13 หลัก ที่ตรงกับบัตรประชาชน ) สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตรของคู่สมรส(ถ้ามี) สำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล) สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก(สำหรับโอนเงินให้ลูกค้า) เอกสารอื่นๆเพิ่มเติม หมายเหตุ : เอกสารแสดงหลักฐานทางการเงินอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรก และสำเนารายการเดินบัญชีจากรายการปัจจุบันย้อนหลังไป 6 เดือน สเตทเม้นท์แสดงการเคลื่อนไหวของกระแสเงินสด ย้อนหลัง 6 เดือน สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน

คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในภูมิลำเนา 8 จังหวัด เอกสารที่ต้องใช้
ใบคำขอสินเชื่อสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน /บัตรข้าราชการ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า /ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี) สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ–สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล)

# ชื่อสาขา เบอร์สาขา เบอร์มือถือ จุดบ่งชี้
0 สำนักงานใหญ่ 0819455508 50/11 ม.2 ต ท่าช้าง อ เมือง จ จันทบุรี 22000
1 ตะเคียนคู่ 038-806381 0917396402,0819400645 ติดกับร้านพีเอ ประดับยนต์ ใกล้ ธนาคารกสิกรไทยสาขาตะเคียนคู่
2 นายายอาม 039-460-587 0819400764,0882787243 อยู่ตึกแถวเดียวกับ AIA เยื้องกับร้านออโต้บอยกองดิน ก่อนถึงไฟแดงนายายอาม
3 สอยดาว 039-511340 0982837597 อยู่ตรงข้ามสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสอยดาว
4 ตราด 039-421028 0819400673 อยู่ข้างๆ ศูนย์รถยามาฮ่า ติดกับ AIA
5 สระแก้ว 037-421-789 0819833636 อยู่เยื้องกับโตโยต้า ติดโรงเรียนมัธยมสระแก้ว
6 วังน้ำเย็น 037-251-112 0819966862 ใกล้โรงเรียนมัธยมวังน้ำเย็น
7 กบินทร์บุรี 044-634-981 0819400628,0982760434,0817613765 ถนนสุวรรณศร ตรงข้ามกับธนาคากรุงศรีฯสาขากบินทร์บุรี
8 ปราจีนบุรี 044-060326 0898346973,0813777458,0922497101 ถ.ราษฎรดำริ ติดสำนักงานขนส่งปราจีนบุรี
9 ฉะเชิงเทรา 037-202-472 0959142652,0817281400 อยุ่ตรงข้ามรีสอทย์เย็นจิตร์
10 นครนายก 037-215-067 0817621836 ถนนสุวรรณศร ติดร้านโป๊ยก่ายหมูกะทะ ใกล้ธนาคารไทยพาณิชย์
11 พระยาสัจจา 033-057-899 0925682660,0819400803 ถนนพระยาสัจจาติดกับธนาคารธนชาต ห่างจากโรงเรียนชลราษฎรอำรุง 300 ม.
12 พัทยา 037-314692 0819402054 ติดกับร้านอาหารพญาไม้เมือง ตรงข้าม ซ.วัดบุญสัมพันธ์
13 สัตหีบ 036-230451 0809357371 อยู่ถนนสุขมวิท เยื้องกับโรงเรียนสิงห์สมุทร ติดกับร้านเมคอัพเฮาส์ และโยโกะคลีนิค
14 ระยอง 036-359-166 0819401276 ติดถ.36 สายบายพาส ทางเข้าครัวแกงเผ็ด
15 ปลวกแดง 036-680788 0892444573 อยู่ระหว่างธนาคารกรุงไทยและแอดไวซ์
16 สระบุรี 044-002-336 0819400597 อยู่ตรงข้ามกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสระบุรีและคลินิคธาราเวช
17 วังม่วง 02-3309375 0861349946 อยู่ตรงข้ามกับร้านขายจักรยานยนต์โชติอนันนท์เจริญ ห่างปั้ม ปตท.100 เมตร
18 ลพบุรี 02-9523366 0970734027 อยู่ติด มทบ.13 ฝั่งสะพาน7 ตรงข้ามร้านสี TOA
19 ศรีนครินทร์ 038-283628 0892444302 อยู่ปากซอยสุภาพงษ์ 1แยก11 ตรงข้ามจะเป็นร้านขายของส่งชื่อร้านทานตะวัน
20 นนทบุรี 032-206872 0922651334 ถนนสามัคคี สาขาตั้งอยู่ ตรงข้ามกับบ่อตกปลาโชคอนันท์ ตึกเดียวกับข้าวขาหมูริมทางรถไฟ ใกล้หมู่บ้านนิชดาธานี
21 ราชบุุรี 02-0680058 0970274260 เส้นโรงเรียนเขาวัง ตรงข้ามกับบริษัท นันทพลชัย สาขาอยู่ติดกับร้านทองเอกพงษ์
22 กาญจนบุรี 034-910359 0902291339 อยู่ใกล้ตลาดชุกโดน ข้างเคอรี่ชุกโดน
23 นครราชสีมา 038-429954 0658541173 ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ ใกล้สี่แยกไฟแดงหนองบัวรอง ติดกับธนาคารอิสลาม
24 บรีรัมย์ 038-624655 0830596143,0982585785 ใกล้โรงรับจำนำสยาม ตรงข้ามกับศูนย์มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่า
25 สุรินทร์ 038-659684 0809352014 อยู่ถนนหลักเมือง เยื้องกับชุมชนสระโบราณ ติดกับราชเทวีคลีนิค
26 หนองคาย 033-003041 0892459300,0892444181 อยู่ทางไปสะพานมิตรภาพไทย – ลาว เยื้องสถานีรถไฟใหม่ ตรงข้ามธนาคารไทยเครดิต
27 บึงกาฬ 042-413628 0980428490 ตรงข้ามโลตัสบึงกาฬ ห่างจากสี่แยกไฟแดง ประมาณ 500 เมตร ตึกเดียวกันกับเทเลวิซและวิริยะ
28 อุดรดุษฎี 042-492184 0621953950 ตรงข้ามคิวรถรังษิณา ติดกับคูโบต้า ขาเข้าเมือง ตึกเติมเจริญทรัพ 1993
29 มุุกดาหาร 042-221403 0951834103 อยู่เยื้องกับโลตัสมุกดาหาร (โลตัสใหญ่)
30 สกลนคร 042-043529 0639956542 อยู่ถนนรัฐพัฒนา ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสกลนคร
SIAMLOAN.NET เป็นเพียงเว็บประกาศสำหรับผู้ปล่อยเงินกู้และช่วยคุณหาเงินกู้เท่านั้น ไม่มีการเก็บเงินค่าตามเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือให้คุณโอนเงินก่อนแต่อย่างใด โปรดระวังมิจฉาชีพแจ้งว่าเป็นทีมงานของเว็บไซต์เราด้วยนะครับ ผู้ขอกู้ทุกราย ควรติดต่อกับตัวแทนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น

สินเชื่อส่วนบุคคล กรุงศรี ดรีมโลน ทุกโอกาสเป็นจริงได้ ( 16 April 2564)

สินเชื่ออพาร์ทเม้นท์ให้เช่า (Refinance In) ปี 2564 สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( 16 April 2564)

โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2564 สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( 15 April 2564)

บัตรเครดิต กรุงศรี แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด บัตรเดียวที่เติมเต็มความฝันคุณสู่ โอลด์ แทรฟฟอร์ด ( 15 April 2564)

สินเชื่อบ้านเช่า สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( 14 April 2564)

สินเชื่อประเภทพัฒนาโครงการ สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( 13 April 2564)

สินเชื่อผู้ประกอบการบ้านมือสอง สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( 12 April 2564)

การปรับโครงสร้างหนี้ลูกหนี้รายย่อยโดยวิธีการรวมหนี้ วางใจให้ออมสิน ดูแลความสุขของชีวิตคุณ ( 11 April 2564)

สินเชื่อบ้านลูกค้าสวัสดิการ ธอส. สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( 11 April 2564)

สินเชื่อบ้านอยู่เย็น เป็นสุข สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( 10 April 2564)