สินเชื่อรถเต็นท์ (กรุงศรี ยูสด์ คาร์) และสินเชื่อรถบ้าน (กรุงศรี รถบ้าน)

สินเชื่อรถเต็นท์ (กรุงศรี ยูสด์ คาร์) และสินเชื่อรถบ้าน (กรุงศรี รถบ้าน) เป็นบริการสินเชื่อเช่าซื้อที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิก ที่ต้องการซื้อรถยนต์มือสองจากเต๊นท์รถยนต์หรือรถบ้าน โดยธนาคารกรุงศรีจะชำระค่ารถยนต์ให้เจ้าของรถ โดยสมาชิกทำสัญญาเช่าซื้อรถและมีข้อผูกพันในการผ่อนชำระคืนธนาคารกรุงศรีเป็นรายเดือน ทั้งนี้ระหว่างการผ่อนชำระรถยังเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารกรุงศรี จนกว่าสมาชิกได้ชำระค่างวดจนครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ธนาคารกรุงศรีจะโอนกรรมสิทธิ์ให้กับสมาชิก มาพร้อมกับสิทธิพิเศษ อัตราดอกเบี้ยต่ำ บริการสินเชื่อและรู้ผลอนุมัติทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ระยะเวลาการผ่อนชำระนานสูงสุด 84 งวด วงเงินสินเชื่อสูง ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน เมื่อเข้าหลักเกณฑ์ตามที่บริษัทกำหนด

สินเชื่อรถเต็นท์ (กรุงศรี ยูสด์ คาร์) และสินเชื่อรถบ้าน (กรุงศรี รถบ้าน) ระยะเวลา 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564 วิธีการแสดงสิทธิ์ ในการใช้สิทธิ์ สมัครผ่าน Application GPF โดยการกดใช้สิทธิ์ จะมีเจ้าหน้าติดต่อกลับภายใน 1-2 วันทำการ หรือ โทร Call Center 02-740-7400 หรือ 1572 กด *6 หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา การค้ำประกัน ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน เมื่อเข้าหลักเกณฑ์ตามที่บริษัทกำหนดสำหรับสมาชิก กบข. (สำหรับบุคคลในครอบครัวของสมาชิก กบข. ต้องมีสมาชิก กบข. ของครอบครัวผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ค้ำประกัน) การทำประกันภัย วงเงินเช่าซื้อตั้งแต่ 300,000 บาท ต้องทำประกันภัยประเภท 1 หรือ 2+ หรือ 2 กับบริษัทผู้รับประกันภัยที่ธนาคาร กำหนด และให้บริการแจ้งการทำประกันภัย ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ สมาชิก กบข. ทั่วประเทศ ที่เป็นสมาชิก กบข. มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำเสนอขอสินเชื่อเช่าซื้อกับบริษัทฯ บุคคลในครอบครัวของสมาชิก กบข. ได้รับสิทธิพิเศษเข้าร่วมโครงการ บุคคลในครอบครัว หมายรวมถึง บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร และ ธิดา ของสมาชิก กบข.

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นพนักงานประจำ หรือสมาชิก ของ กบข. เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันยื่นคำขอสินเชื่อ มีเงินได้สุทธิเป็น 2 เท่าของค่างวด สำหรับการขอสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์ ไม่เคยมีประวัติหนี้เสียกับสถาบันการเงินใดๆ อายุผู้เข้าร่วมโครงการ (ผู้ขอสินเชื่อ) รวมกับระยะเวลาตามสัญญาเช่าซื้อไม่เกิน 65 ปี เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ (ตัวจริง) พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ สำเนาบัตรพนักงาน กบข. หรือ สำเนาบัตรสมาชิก กบข. (กรณีบัตรสมาชิก กบข. สูญหายอนุโลมให้ใช้ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน แผนที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการกำหนดวงเงินสินเชื่อ เงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และบุคคลผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากยี่ห้อรถ รุ่นรถ รวมทั้งรายได้และสถานภาพของผู้ขอสินเชื่อ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของบริษัท ประเภทรถยนต์ เฉพาะรถยนต์จดทะเบียนส่วนบุคคล ประเภทรถเก๋ง และรถกระบะ ทุกยี่ห้อทุกรุ่น (ไม่รวมรถที่จดทะเบียนหรือใช้เพื่อการขนส่งและการพาณิชย์)

ช่องทางการติตด่อใช้บริการ Call Center โทร. 02-740-7400 หรือ 1572 กด *6 เต็นท์รถยนต์มือสองทั่วประเทศ สำหรับสินเชื่อซื้อรถยนต์ใช้แล้ว (กรุงศรี ยูสด์ คาร์) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาธุรกิจยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ สำหรับสินเชื่อเพื่อรถบ้าน (กรุงศรี รถบ้าน)

SIAMLOAN.NET เป็นเพียงเว็บประกาศสำหรับผู้ปล่อยเงินกู้และช่วยคุณหาเงินกู้เท่านั้น ไม่มีการเก็บเงินค่าตามเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือให้คุณโอนเงินก่อนแต่อย่างใด โปรดระวังมิจฉาชีพแจ้งว่าเป็นทีมงานของเว็บไซต์เราด้วยนะครับ ผู้ขอกู้ทุกราย ควรติดต่อกับตัวแทนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น

สินเชื่อแฟรนไชส์ Swensens สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ของธนาคารกสิกรไทย ( 19 June 2564)

สินเชื่อแฟรนไชน์ Bellinee’s Bake & Brew สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ของธนาคารกสิกรไทย ( 18 June 2564)

สินเชื่อแฟรนไชส์แดรี่ควีน (Dairy Queen) สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ของธนาคารกสิกรไทย ( 17 June 2564)

สินเชื่อแฟรนไชส์ Bake A Wish สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ของธนาคารกสิกรไทย ( 16 June 2564)

สินเชื่อแฟรนไชน์ BRAIN FITNESS สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ของธนาคารกสิกรไทย ( 25 May 2564)

สินเชื่อแฟรนไชส์ Gymboree Play & Music ศูนย์กิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก ( 24 May 2564)

แฟรนไชน์ร้านซักผ้าหยอดเหรียญ อ๊อตเทริ กับสินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ของธนาคารกสิกรไทย ( 24 May 2564)

สินเชื่อแฟรนไชน์ Autoglym (ออโต้กลิม) โดยธนาคารกสิกรไทย ( 23 May 2564)

สินเชื่อแฟรนไชส์ ควอลิตี้ คิดส์ (Quality Kids franchise) โดยธนาคารกสิกรไทย ( 23 May 2564)

สินเชื่อแฟรนไชส์สถาบันสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตร ULTRA MATH โดยธนาคารกสิกรไทย ( 22 May 2564)