สินเชื่อบ้านและที่ดินเอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง เงินยามฉุกเฉิน ลงทุน ขยายกิจการ หรือต้องการเงินหมุนในธุรกิจ

สินเชื่อบ้านและที่ดิน บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จำกัด สินเชื่อบ้านและที่ดิน สำหรับคนที่ต้องการใช้เงินยามฉุกเฉิน ลงทุน ขยายกิจการ หรือต้องการเงินหมุนในธุรกิจ เพียงถือโฉนดมา เอส เอ็น เอ็น ก็จัดให้ เพราะเราเชื่อว่าโอกาสคือสิ่งที่ทุกคนต้องการ บริการสำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านและที่ดิน เลือกระยะเวลาผ่อนได้ตามสะดวก ผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 12 – 60 เดือน

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อบ้านและที่ดิน เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง

ผู้สมัครขอสินเชื่อจะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป และมีกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ปลอดภาระหนี้แล้ว
ผู้สมัครขอสินเชื่อจะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อบ้านและที่ดินเอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง

สำหรับบุคคลธรรมดา
– บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
– ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
– สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
– สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือน
– แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
– สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
– เล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริง

สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล
– หนังสือรับรองบริษัท (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 2 ชุด
– ภพ.20
– สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการทุกรายที่มีอำนาจลงนามของบริษัท
– สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ของบริษัทจำกัด
– สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
– งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 3 เดือน
– รายงานการประชุม “แจ้งความประสงค์ในการขอสินเชื่อ” (ต้นฉบับลงนาม โดยกรรมการบริษัท/หุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนฯ)
– บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทจำกัด (มหาชน) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
หมายเหตุ : บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีที่จดทะเบียนของรถ รวมถึงรายได้และสถานภาพต่างๆ ของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของทางบริษัทฯ

บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จำกัด เป็นผู้นำด้านสินเชื่อรถยนต์ โดยมุ่งเน้นการให้บริการแก่คนท้องถิ่นโดยเฉพาะ ด้วยบริการที่ให้ความรวดเร็ว และเป็นกันเองกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานมากว่า 18 ปี ความน่าเชื่อถือของบริษัททำให้ บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จำกัด ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็น “สถาบันการเงิน เพื่อคนท้องถิ่น” มีสาขากว่า 38 สาขาครอบคลุมเขตภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และเดินหน้าขยายพื้นที่ให้บริการไปยังทั่วเขตภูมิภาคของประเทศไทยด้วยทุนกว่า 820 ล้านบาท ยกระดับคุณภาพชีวิตมวลชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศผ่านบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ

บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จำกัด SNN Leasing Company Limited
เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง สินเชื่อเพื่อมวลชน สินเชื่อรถยนต์ รีไฟแนนซ์ เช่าซื้อ จำนำทะเบียน
โทร. 088 890 8990
E-mail : info.snnleasing@gmail.com
https://www.snnleasing.com/

SIAMLOAN.NET เป็นเพียงเว็บประกาศสำหรับผู้ปล่อยเงินกู้และช่วยคุณหาเงินกู้เท่านั้น ไม่มีการเก็บเงินค่าตามเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือให้คุณโอนเงินก่อนแต่อย่างใด โปรดระวังมิจฉาชีพแจ้งว่าเป็นทีมงานของเว็บไซต์เราด้วยนะครับ ผู้ขอกู้ทุกราย ควรติดต่อกับตัวแทนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น

สินเชื่อรถยนต์ซื้อขายมือสอง ธนาลีสซิ่ง วงเงินอนุมัติสูงสุด 70% อนุมัติไว ไม่ยุ่งยาก ( 17 January 2564)

สินเชื่อรถเพื่อการเกษตรธนาลีสซิ่ง สำหรับชาวเชียงใหม่และใกล้เคียง ผ่อนสบายได้นานสูงสุดถึง 60 เดือน ( 16 January 2564)

สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ ธนาลีสซิ่ง วงเงินอนุมัติสูงสุด 70% อนุมัติไว ไม่ยุ่งยาก ( 15 January 2564)

สินเชื่อรถยนต์ ชูเกียรติลิสซิ่งพร้อมบริการ เสริมสภาพคล่องเรื่องเงิน ( 14 January 2564)

สินเชื่อโฉนดที่ดิน จำนองที่ดิน ขายฝากที่ดิน กู้เงินแบบใช้โฉนด ชูเกียรติลิสซิ่งพร้อมบริการ ( 13 January 2564)

รวมสินเชื่อชูเกียรติ ลิสซิ่ง พร้อมบริการคุณ สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถมอไซค์ สินเชื่อที่ดิน กู้ง่ายเพื่อชาวใต้ ( 12 January 2564)

เงินกู้ระยะสั้นจำนำทะเบียนรถ ธนาลีสซิ่ง อนุมัติไว เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก เพื่อชาวเชียงใหม่ ( 6 January 2564)

สินเชื่อรถจักรยานยนต์ ชัยฤทธิ์ ลีสซิ่ง รถแลกเงิน บริการสินเชื่อมีสาขากว่า 300 สาขา ( 6 January 2564)

สินเชื่อรถยนต์ชัยฤทธิ์ ลีสซิ่ง ต้องการใช้เงินด่วนเพียง มีเงินสดไว้ใช้ แถมยังมีรถไว้ขับเหมือนเดิม ( 5 January 2564)

สินเชื่อส่วนบุคคลธนาลีสซิ่ง เพื่อชาวเชียงใหม่วงเงินสูงสุด 100,000 บาท ( 5 January 2564)