ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีภาระหนี้สินล้นพ้นตัว ผ่อนเท่าไหร่ก็ไม่หมด หมุนเงินแล้วหมุนเงินอีกก็ไม่พอใช้หนี้ SIAMLOAN.NET เสนอ สินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์ (TMB Personal Loan Refinance) ธนาคารทหารไทย (TMB) ที่ช่วยคุณเคลียร์หนี้ได้ ไม่ต้องทนแบกภาระดอกเบี้ยมหาโหดอีกต่อไป เพราะ TMB มอบข้อเสนอพิเศษ ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 10% เท่านั้น เคลียร์หนี้ได้ในชาตินี้ ไม่ต้องรอชาติหน้า ไม่ต้องตัดไต ขายอวัยวะ มารีไฟแนนซ์กับ TMB ดีกว่า โดยสินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์ (TMB Personal Loan Refinance) จากธนาคารทหารไทย (TMB) ช่วยให้คุณตัวเบาขึ้นจากหนี้ทั้งหลาย ผู้ที่สนใจสมัคร จะต้องมีอายุ 20-60 ปีขึ้นไป และมีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาท สมัครได้โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน สามารอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตารางด้านล่าง

สินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์ (TMB Personal Loan Refinance) เป็นสินเชื่อรีไฟแนนซ์ ใครๆ ก็คงไม่ตั้งใจอยากจะมีหนี้ แต่ก็มีจนได้ด้วยการกู้ยืมเล็กๆ น้อยๆ จากที่นั่นมาโปะที่นี่ ทบไป ทบมา จนเริ่มบานปลาย ผ่อนเท่าไหร่ก็ไม่หมดซักที อย่าปล่อยให้มันสายเกินไป เป็นเงินกู้ ที่โอนเงินทั้งก้อนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของคุณ เพื่อให้คุณไปเคลียร์หนี้บัตรเครดิต หนี้สินเชื่อบุคคล หรือ หนี้จากบัตรกดเงิน ได้ด้วยตัวคุณเอง ช่วยให้คุณประหยัดดอกเบี้ย และจ่ายค่างวดต่อเดือนน้อยลง อัตราดอกเบี้ยถูก 10% ต่อปี นานถึง 1 ปี สำหรับพนักงานประจำ/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ วงเงินอนุมัติระหว่าง 30,000 – 1,000,000 บาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน สามารถผ่อนชำระได้นานถึง 5 ปี

อัตราดอกเบี้ยกำหนดตามอาชีพ และรายได้ประจำต่อเดือน ดังนี้

รายได้ประจำต่อเดือน อาชีพ
พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
15,000 – 30,000 บาท 27% ต่อปี (CPR+9%) 28% ต่อปี (CPR+10%)
30,001 – 50,000 บาท 24% ต่อปี (CPR+6%) 26% ต่อปี (CPR+8%)
50-001 – 100,000 บาท 22% ต่อปี (CPR+4%) 26% ต่อปี (CPR+8%)
ตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป 20% ต่อปี (CPR+2%) 22% ต่อปี (CPR+4%)

วงเงินกู้และระยะเวลาการกู้สินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์

วงเงินกู้ 30,000 – 1,000,000 บาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 5 ปี

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์

พนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
อายุ 20-60 ปี
รายได้ประจำ ตั้งแต่ 15,000 บาท/เดือน ขึ้นไป
อายุงานปัจจุบัน ตั้งแต่ 4 เดือน ขึ้นไป

ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ
อายุ 30-60 ปี
รายได้ประจำ ตั้งแต่ 20,000 บาท/เดือน ขึ้นไป
จดทะเบียนการดำเนินกิจการปัจจุบัน ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์

พนักงานประจำ
สำเนาบัตรประชาชน
สลิปเงินเดือน ต้นฉบับและพิมพ์ด้วยกระดาษคาร์บอนในตัว (กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนดังกล่าว หรือใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน) ต้องเพิ่ม สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน)
สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชีของผู้สมัคร เพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชี
ใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อหรือบัตรเครดิตของสถาบันการเงินอื่น
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานธนาคาร / พนักงานเงินทุนหลักทรัพย์
สำเนาบัตรประชาชน (หรือสำเนาบัตรข้าราชการทหารและสำเนาทะเบียนบ้าน)
สลิปเงินเดือน (กรณีใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน) ต้องเพิ่ม สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน)
สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชีของผู้สมัคร เพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชี
ใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อหรือบัตรเครดิตของสถาบันการเงินอื่น

ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน
สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่
กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า
สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชีของผู้สมัคร เพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชี
ใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อหรือบัตรเครดิตของสถาบันการเงินอื่น
หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสินเชื่อโดยอยู่ในดุลพินิจของธนาคาร

สนใจติดต่อสอบถามโทร TMB 1558