สินเชื่อธุรกิจรายย่อย ธ.ก.ส. กู้ง่าย ได้รับเงินไว

สินเชื่อธุรกิจรายย่อย ธ.ก.ส. สานฝันทุกอาชีพอิสระให้เป็นจริงได้ กู้ง่าย ได้รับเงินไว ไม่จำกัดรายได้ขั้นต่ำ เป็นสินเชื่อ สินเชื่อเพื่อการลงทุน, สินเชื่อเอนกประสงค์ ระยะเวลาการกู้ 1 -15 ปี อายุผู้สมัคร อายุ 20 ปีขึ้นไป วัตถุประสงค์ เป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ค่าลงทุนในการประกอบอาชีพอิสระ กำหนดชำระคืน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่งชำระภายใน 12 เดือน พิเศษสูงสุด 18 เดือน เพื่อเป็นค่าลงทุน ส่งชำระภายใน 15 ปี พิเศษสูงสุด 20 ปี

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสารสำหรับการสมัครสินเชื่อธุรกิจรายย่อย ธ.ก.ส. ประกอบด้วย บุคคลสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป มีความรู้ความสามารถหรือมีประสบการณ์เพียงพอที่จะดำเนินกิจการที่ขอกู้ มีถิ่นที่อยู่และสถานประกอบอาชีพที่แน่นอนติดต่อได้ เป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว เอกสารประกอบการขอกู้ สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) สำเนาเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกัน (ถ้ามี) หลักฐานการชำระภาษี (ถ้ามี) รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน

รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย ตามประกาศของธนาคาร โดยพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงของผู้กู้แต่ละราย วงเงินกู้ พิจารณาตามความจำเป็นในการใช้เงินกู้ รายได้ รายจ่าย ความสามารถในการชำระหนี้และหลักประกัน ระยะเวลาการกู้ 1 -15 ปี ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อเอนกประสงค์แบบใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ใช้บุคคลค้ำประกัน จำนองอสังหาริมทรัพย์ ใช้เงินฝาก

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เลขที่ 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : ธ.ก.ส. Call Center 0-2555-0555 บริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน ศุนย์บริการลูกค้า 1593 บริการ ในวันและเวลาทำการ สำนักงานใหญ่ 0-2558-6555 โทรสาร : 0-2558-6341

SIAMLOAN.NET เป็นเพียงเว็บประกาศสำหรับผู้ปล่อยเงินกู้และช่วยคุณหาเงินกู้เท่านั้น ไม่มีการเก็บเงินค่าตามเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือให้คุณโอนเงินก่อนแต่อย่างใด โปรดระวังมิจฉาชีพแจ้งว่าเป็นทีมงานของเว็บไซต์เราด้วยนะครับ ผู้ขอกู้ทุกราย ควรติดต่อกับตัวแทนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น

สินเชื่อแฟรนไชส์ Swensens สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ของธนาคารกสิกรไทย ( 19 June 2564)

สินเชื่อแฟรนไชน์ Bellinee’s Bake & Brew สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ของธนาคารกสิกรไทย ( 18 June 2564)

สินเชื่อแฟรนไชส์แดรี่ควีน (Dairy Queen) สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ของธนาคารกสิกรไทย ( 17 June 2564)

สินเชื่อแฟรนไชส์ Bake A Wish สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ของธนาคารกสิกรไทย ( 16 June 2564)

สินเชื่อแฟรนไชน์ BRAIN FITNESS สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ของธนาคารกสิกรไทย ( 25 May 2564)

สินเชื่อแฟรนไชส์ Gymboree Play & Music ศูนย์กิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก ( 24 May 2564)

แฟรนไชน์ร้านซักผ้าหยอดเหรียญ อ๊อตเทริ กับสินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ของธนาคารกสิกรไทย ( 24 May 2564)

สินเชื่อแฟรนไชน์ Autoglym (ออโต้กลิม) โดยธนาคารกสิกรไทย ( 23 May 2564)

สินเชื่อแฟรนไชส์ ควอลิตี้ คิดส์ (Quality Kids franchise) โดยธนาคารกสิกรไทย ( 23 May 2564)

สินเชื่อแฟรนไชส์สถาบันสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตร ULTRA MATH โดยธนาคารกสิกรไทย ( 22 May 2564)