สินเชื่อทะเบียนรถบรรทุก ไม่ต้องโอนเล่ม รับรถทุกจังหวัด วงเงินได้สูงสุดถึง 10 ล้านบาท

สมหวัง เงินสั่งได้ ผู้ให้บริการ สินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ ที่ดำเนินธุรกิจโดย บริษัท ไฮเวย์ จำกัด เป็นบริษัทกลุ่มธนาคารทิสโก้ ถือได้ว่าเป็นทางเลือกใหม่ทางการเงินสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อย จะได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินมืออาชีพมากขึ้น โดยมีคอนเซ็ปต์ของการให้บริการคือการเปิดโอกาสในการสร้างความ “สมหวัง” ด้วยบริการทางเงินที่ตอบโจทย์ให้แก่ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินในการอุปโภคบริโภค หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น สมหวัง เงินสั่งได้ มีบริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถทุกประเภท ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถเก๋ง รถกระบะ ไปจนถึงรถบรรทุก เพียงลูกค้ามีรถและมีเล่มทะเบียน ก็สามารถขอสินเชื่อได้ โดยมีความแตกต่างอยู่ที่

สินเชื่อทะเบียนรถบรรทุก สมหวัง เงินสั่งได้

สินเชื่อสำหรับผู้เป็นเจ้าของรถบรรทุกที่ต้องการเงินทุนไว้ใช้ขยายกิจการให้เติบโต มีเงินสำรองไว้ใช้เสริมสภาพคล่องในกิจการ กับเงื่อนไขที่ อนุมัติง่าย ได้วงเงินสูง ให้วงเงินได้สูงสุดถึง 10 ล้านบาท ไม่ต้องโอนเล่ม รับรถทุกจังหวัด

จุดเด่นสินเชื่อสินเชื่อทะเบียนรถบรรทุก สมหวัง เงินสั่งได้

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 80% การให้วงเงินสินเชื่อสำหรับคนมีรถบรรทุกสูงสูด 80%ของราคาประเมินรถบรรทุกรับอายุรถสูงสุด 25 ปี

ระยะเวลาการให้สินเชื่อ ผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 6 – 60 เดือนให้เหมาะสมกับความต้องการลูกค้าและยังปิดบัญชีก่อนกำหนดได้

ช่องทางการชำระเงิน สะดวกสบายด้วยช่องทาง การชำระเงินหลากหลายรูปแบบ

เอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อทะเบียนรถบรรทุก สมหวัง เงินสั่งได้

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาสลิปเงินเดือน หรือสำเนาหนังสือรับรองเงินเดือนๆ ล่าสุด ของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / ประจำ / กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
 • ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
 • เล่มทะเบียนตัวจริง
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (อย่างน้อยประเภท 3)
 • รถบรรทุกเพื่อตรวจสภาพ

นิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน  (ประทับตราบริษัท พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม)
 • สำเนาใบ ภพ.20 (ประทับตราบริษัท พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม)
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน,ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / เจ้าของกิจการ
 • งบการเงิน ย้อนหลัง 3 ปี และสำเนาเงินฝากออมทรัพย์ / ประจำ / กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
 • ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
 • เล่มทะเบียนตัวจริง
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (อย่างน้อยประเภท 3)
 • รถบรรทุกเพื่อตรวจสภาพ

หมายเหตุ :  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีที่จดทะเบียนของรถ รวมถึงรายได้และสถานภาพต่างๆ ของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของทางบริษัท

สมหวัง เงินสั่งได้ บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

2046/16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-3087555

สมัครสินเชื่อออนไลน์คลิกเลย