สินเชื่อทะเบียนรถจากเฮงลิสซิ่ง เปลี่ยนรถคู่ใจเป็นเงินได้ง่าย

บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด บริษัทที่ให้บริการทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าอย่างเกินความคาดหมาย โดยการบริการลูกค้าแต่ละท้องถิ่นที่มีมาตรฐานระดับสากล มีประสบการณ์การทำธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์มือสองมากกว่า 30 ปี บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด ได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 พร้อมให้บริการมากกว่า 300 สาขา ทั่วประเทศ ณ ปัจจุบันยังมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์มือสอง และเงินกู้ด่วน แบบจำนำทะเบียนรถ

สินเชื่อทะเบียนรถจากเฮงลิสซิ่ง เปลี่ยนรถคู่ใจเป็นเงินได้ง่าย ๆ ทางเลือกใหม่ให้ชีวิตหมุนต่อได้ ไม่มีสะดุด เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ใช้จ่ายยามฉุกเฉินหรือต่อยอดธุรกิจก็ทำได้  “แค่มีเล่ม ก็มีเงิน” ฉุกเฉินเรื่องเงิน ขับรถมาที่เรา สินเชื่อทะเบียนรถ เปลี่ยนรถเป็นเงิน รถแลกเงิน จำนำทะเบียนรถ จัดไฟแนนซ์ เอารถเข้าไฟแนนซ์ เฮงลิสซิ่งพร้อมจัดให้

ข้อเสนอพิเศษจากเฮงลิสซิ่งสินเชื่อทะเบียนรถจากเฮงลิสซิ่ง

» รับเงินก้อนพร้อมใช้ รถยังมีขับ
» อนุมัติเร็ว
» ไม่ต้องมีคนค้ำ
» วงเงินอนุมัติสูง
» ผ่อนนานสูงสุด ได้ถึง 84 งวด

รับหลากหลายอาชีพ เป็นบุคคลที่มีรายได้ รับหลากหลายอาชีพ ไม่มีรายได้ประจำก็ทำได้
รถผ่อนอยู่ ก็กู้ได้ รถผ่อนอยู่ก็กู้ได้ ไม่ใช่ปัญหา
รับรถทุกชนิด รถไหน ๆ ก็กู้ได้ เปลี่ยนรถเป็นเงินกับเฮงลิสซิ่ง
รถปีเก่า รถปีใหม่ก็กู้ได้ ไม่ว่ารถคุณจะปีไหน ปีเก่า ปีใหม่ เฮงลิสซิ่งก็จัดให้
ไม่ต้องโอนรถ สะดวกง่าย ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อและเงื่อนไขการขอสินเชื่อทะเบียนรถจากเฮงลิสซิ่ง

1. ผู้ขอสินเชื่อต้องมีสัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปีบริบูรณ์ ณ วันขอสินเชื่อ
2. ผู้ขอสินเชื่อต้องมีที่อยู่ปัจจุบันหรือพักอาศัยเป็นหลักแหล่ง ซึ่งวันที่ย้ายเข้าทะเบียนบ้าน ต้องไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ขอสินเชื่อ และทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อต้องอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ
……กรณี ผู้ขอสินเชื่อมีการย้ายทะเบียนบ้านไม่ถึง 6 เดือน ให้แสดงเอกสารการซื้อและขาย หรือแนบสำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่เดิม
……กรณี ผู้ขอสินเชื่ออาศัยอยู่บ้านเช่าหรือที่อยู่อาศัยไม่ใช่ของตนเอง แต่อยู่ในจังหวัดที่มีบริษัท เฮงตั้งอยู่ จะต้องมีที่อยู่ปัจจุบัน และสถานที่ปฏิบัติงาน (กรณีพนักงานประจำ) หรือ กิจการ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน หรือ เปิดกิจการต้องไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ขอสินเชื่อ ต้องมีผู้ค้ำประกัน 1 คน เป็นเจ้าบ้าน/ผู้อาศัย หรือข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจระดับ 5 /ระดับหัวหน้างานในพื้นที่ ที่สามารถให้ข้อมูลได้
……กรณี นักศึกษายื่นกู้ต้องมีบิดา/มารดาเป็นผู้ค้ำประกัน 1 คน
3. ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นผู้มีรายได้ รับทุกอาชีพ ไม่มีรายได้ประจำก็ทำได้ ซึ่งการพิจารณาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ
……กรณี พนักงานประจำ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
4. ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นเจ้าของรถหรือเป็นผู้ครอบครองรถถูกต้องตามกฎหมาย

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อทะเบียนรถจากเฮงลิสซิ่ง

 • บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 5 ฉบับ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล จำนวน 5 ฉบับ (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 5 ฉบับ
 • คู่มือจดทะเบียนรถ
 • สำเนาคู่สมรส
  1.  สำเนาบัตรประชาชน               จำนวน    1   ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน                  จำนวน    1   ฉบับ
  3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล        จำนวน    1   ฉบับ (ถ้ามี)
  4. สำเนาทะเบียนสมรส               จำนวน    1   ฉบับ
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน บัญชีย้อนหลัง 3 ถึง 6 เดือน หรือเอกสารทางการเงิน ตามที่บริษัทฯ กำหนด
  1. สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 3 ถึง 6  เดือน
  2. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีนำเข้าเงินเดือนย้อนหลัง 3 ถึง 6  เดือน(ล่าสุด)
  3. สำเนาสมุดบัญชีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันย้อนหลัง 3 ถึง 6  เดือน(ล่าสุด)

หมายเหตุ การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

 • ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 84 งวด
 • วงเงินสินเชื่อ อนุมัติไม่เกิน 85% ของราคาประเมินรถสุทธิ(หลังหักส่วนลด) ตามเงื่อนไขตามที่บริษัทฯกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของบริษัทฯ
 • ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมกันสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี แบบลดต้นลดดอก
 • การพิจารณาสินเชื่อขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ ทั้งนี้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สามารถทำได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การอนุมัติสินเชื่อ พิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีที่ผลิตของรถ รวมทั้งรายได้และคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
 • ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถอย่างน้อย 1 วัน ไม่รับรถโอนลอยทุกกรณี

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.1361