สินเชื่อกู้ซื้อบ้าน สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัย โดย บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ

สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัย ทั้งใหม่และเก่า หรือปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง รวมทั้งการกู้เพื่อไถ่ถอนสินเชื่อจากสถาบันการเงินอื่น ระยะเวลาเงินกู้สูงสุด 30 ปี การผ่อนชำระเป็นงวด ๆ ตามความสามารถของผู้กู้ อัตราดอกเบี้ย อ้างอิงอัตรา MRR ของบริษัทฯ หลักประกัน ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ (เงินกู้) สูงสุดไม่เกิน 24.00% MLR – ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ต่ำสุด 8.75% และ MRR – ลูกค้ารายย่อยชั้นดี ต่ำสุด 8.15%

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อกู้ซื้อบ้าน

บุคคลธรรมดา
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
• สำเนาทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
• สลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุด (ต้นฉบับ) ถ้าไม่มีใช้หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท (ไม่เกิน 2 เดือน) นับจากปัจจุบัน
• สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า ย้อนหลัง 6 เดือน ต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน

เจ้าของกิจการ / นิติบุคคล
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
• สำเนาทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
• สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า หรือทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นบริษัทจำกัด เพิ่มบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น) รับรองสำเนาโดยกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน
• สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 12 เดือน

เอกสารเกี่ยวกับหลักทรัพย์
• สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า (ถ่ายสำเนาเท่าต้นฉบับ)
• สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน / ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
• สำเนาใบเสร็จผ่อนดาวน์ / ใบจอง

กรณีของสินเชื่อปลูกสร้างบ้านบนที่ดินที่มีอยู่แล้ว
• สำเนาแบบแปลนสิ่งปลูกสร้าง
• สำเนาสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
• ใบยื่นขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน, ใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน (สามารถยื่นภายหลังได้ไม่เกินวันที่จดจำนอง)

กรณีไถ่ถอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น
• สำเนาใบเสร็จการผ่อนชำระหรือใบแจ้งยอดหนี้เงินกู้ (Statement) ย้อนหลัง 12 เดือน
• สำเนาหนังสือสัญญาเงินกู้เดิม
คำแนะนำ: รายละเอียดที่นำเสนอเป็นข้อมูลเบื้องต้น โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่สำหรับเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด ผู้ให้บริการเงินฝาก รับฝากเงินจากประชาชนทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในรูป “ใบรับฝากเงิน” ซึ่งได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (Deposit Protection Agency) โดยระยะ เวลาฝากต้องฝากขั้นต่ำ 1 ปีและห้ามถอนก่อนกำหนด บริการสินเชื่อ ให้กู้ยืมเงินแก่ลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกภาคธุรกิจ บริษัทเป็นสถาบันการเงินที่ดำเนินกิจการภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th ด้วยประสบการณ์ด้านการบริหารงานในภาคธุรกิจการเงินของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทำให้บริษัทพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเติบโตอย่างมั่นคงตามหลักธรรมภิบาล พร้อมด้วยฝ่ายบริหารที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในการให้บริการ เพื่อสร้างสรรค์และเสนอแนะผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าทุกภาคส่วน บริษัทมุ่งเน้นการบริการที่รวดเร็ว ยืดหยุ่นพร้อมมอบโอกาสให้ผู้ประกอบการใหม่เริ่มต้นก้าวแรกในธุรกิจ ได้อย่างมั่นคงและจะยืนเคียงคู่กับลูกค้าให้เติบโตได้อย่างมีศักยภาพในโลกธุรกิจ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดสินเชื่อ

บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด
เลขที่ 249 อาคารเดอะเอสซีเพลส ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์. 02-290-1500, โทรสาร 02-290-1599
อีเมล. info@lpcredit.co.th

SIAMLOAN.NET เป็นเพียงเว็บประกาศสำหรับผู้ปล่อยเงินกู้และช่วยคุณหาเงินกู้เท่านั้น ไม่มีการเก็บเงินค่าตามเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือให้คุณโอนเงินก่อนแต่อย่างใด โปรดระวังมิจฉาชีพแจ้งว่าเป็นทีมงานของเว็บไซต์เราด้วยนะครับ ผู้ขอกู้ทุกราย ควรติดต่อกับตัวแทนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น

สินเชื่อรถยนต์ซื้อขายมือสอง ธนาลีสซิ่ง วงเงินอนุมัติสูงสุด 70% อนุมัติไว ไม่ยุ่งยาก ( 17 January 2564)

สินเชื่อรถเพื่อการเกษตรธนาลีสซิ่ง สำหรับชาวเชียงใหม่และใกล้เคียง ผ่อนสบายได้นานสูงสุดถึง 60 เดือน ( 16 January 2564)

สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ ธนาลีสซิ่ง วงเงินอนุมัติสูงสุด 70% อนุมัติไว ไม่ยุ่งยาก ( 15 January 2564)

สินเชื่อรถยนต์ ชูเกียรติลิสซิ่งพร้อมบริการ เสริมสภาพคล่องเรื่องเงิน ( 14 January 2564)

สินเชื่อโฉนดที่ดิน จำนองที่ดิน ขายฝากที่ดิน กู้เงินแบบใช้โฉนด ชูเกียรติลิสซิ่งพร้อมบริการ ( 13 January 2564)

รวมสินเชื่อชูเกียรติ ลิสซิ่ง พร้อมบริการคุณ สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถมอไซค์ สินเชื่อที่ดิน กู้ง่ายเพื่อชาวใต้ ( 12 January 2564)

เงินกู้ระยะสั้นจำนำทะเบียนรถ ธนาลีสซิ่ง อนุมัติไว เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก เพื่อชาวเชียงใหม่ ( 6 January 2564)

สินเชื่อรถจักรยานยนต์ ชัยฤทธิ์ ลีสซิ่ง รถแลกเงิน บริการสินเชื่อมีสาขากว่า 300 สาขา ( 6 January 2564)

สินเชื่อรถยนต์ชัยฤทธิ์ ลีสซิ่ง ต้องการใช้เงินด่วนเพียง มีเงินสดไว้ใช้ แถมยังมีรถไว้ขับเหมือนเดิม ( 5 January 2564)

สินเชื่อส่วนบุคคลธนาลีสซิ่ง เพื่อชาวเชียงใหม่วงเงินสูงสุด 100,000 บาท ( 5 January 2564)