โรงรับจำนำเมืองปทุมธานี ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อน ในเมืองปทุมธานี

สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปทุมธานี หน่วยงานที่ให้บริการประชาชนผู้เดือดร้อนและยังนำผลกำไรกลับคืนสู่ท้องถิ่นเป็นประจำทุกปีโดยให้บริการด้านการรับจำนำสิ่งของประเภทต่างๆที่หลากหลายทั้ง ทองคำ เพชร พลอย เงิน นาก นาฬิกา และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปทุมธานี คิดดอกเบี้ยในอัตราต่ำกว่าเอกชนอื่นๆ ด้วยระยะเวลาในการไถ่ถอนหรือส่งดอกเบี้ยนานภายในระยะเวลา 4 เดือน 30 วัน ซึ่งผู้จำนำที่ไม่มีเงินต้นจะมาไถ่ถอนทั้งจำนวนผู้จำนำก็สามารถ “ผ่อนเงินต้น” ให้ลดลงได้อีกด้วยเช่นกัน หากครบกำหนดยังไม่มาทำการส่งดอกหรือไถ่ถอน ทรัพย์ก็จะหลุดเป็นกรรมสิทธิ์ของสถานธนานุบาล เพื่อนำออกประมูลจำหน่ายต่อไป สถานธนานุบาลยังให้สิทธิกับผู้จำนำทุกรายที่ประสงค์จะซื้อคืนก็ยังสามารถยื่นคำร้องขอซื้อคืนตามประกาศของสถานธนานุบาล

การคิดอัตราดอกเบี้ย เป็นไปหลักการเสมือนโรงรับจำนำทั่วไปคือ  เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 บาทต่อเดือน เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาทต่อเดือน  เงินต้นเกินกว่า 30,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 บาทต่อเดือน ระยะเวลาจำนำไม่เกิน 15 วัน คิดดอกเบี้ยครึ่งเดือน ถ้าเกิน 15 วัน คิดดอกเบี้ย 1 เดือน และอายุตั๋วจำนำมีระยะเวลาการไถ่ถอน หรือส่งดอกเบี้ยภายใน 4 เดือน ผ่อนผัน 30 วัน ในกระบวนการติดต่อจำนำ ไถ่ถอน และส่งดอกเบี้ย นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ

เป็นหนึ่งในหน่วยงานของเทศบาลเมืองปทุมธานี ที่ทำงานเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี วิถีชีวิตอบอุ่น ชุมชนประกอบอาชีพมั่นคง ซื่อตรงบริหารจัดการภาครัฐ เคร่งครัดคุณภาพบริการ มีระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ หากคุณกำลังมีปัญหาต้องการใช้เงิน สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปทุมธานี เป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่ง ติดต่อได้ที่ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปทุมธานี เลขที่ 24/4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-2581-6403 เปิดบริการในวันจันทร์ – วันศุกร์  เปิดเวลา 08.00 น. – 16.00 น. หยุดทำการวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ

SIAMLOAN.NET เป็นเพียงเว็บประกาศสำหรับผู้ปล่อยเงินกู้และช่วยคุณหาเงินกู้เท่านั้น ไม่มีการเก็บเงินค่าตามเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือให้คุณโอนเงินก่อนแต่อย่างใด โปรดระวังมิจฉาชีพแจ้งว่าเป็นทีมงานของเว็บไซต์เราด้วยนะครับ ผู้ขอกู้ทุกราย ควรติดต่อกับตัวแทนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น

สินเชื่อโฉนดที่ดินเพื่อนแท้ สินเชื่อเงินด่วนแบบไม่พึ่ง โรงรับจำนำร้านทอง ( 29 January 2566)

PAYDEE สินเชื่อเพย์ดี ไม่ต้องโอนก่อน ไม่ต้องมีคนค้ำ ไม่เช็คเครดิตบูโร ( 28 January 2566)

สินเชื่อเพื่อเพื่อนใหม่ของมนุษย์เงินเดือน พิโกไฟแนนซ์ พระพิษณุโลกพิโก ( 27 January 2566)

สินเชื่อสำหรับข้าราชการทหารพิษณุโลก พระพิษณุโลก พิโก ( 26 January 2566)

PAYDEE PLUS สินเชื่อเพย์ดี พลัส สินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อลูกค้าคนพิเศษ ส่งดี เครดิตดี กู้เพิ่มได้ ( 25 January 2566)

สินเชื่อ SMES มีที่ มีเงิน เพื่อนแท้เงินด่วน ดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสูง ใช้เอกสารน้อย ( 24 January 2566)

จำนำโฉนดที่ดิน เพื่อนแท้เงินด่วน วงเงินสูงสุดร้อยเปอร์เซ็นของวงราคาประเมิน ( 23 January 2566)

จำนองบ้าน เพื่อนแท้เงินด่วน ต้องการใช้เงินด่วนให้บ้านช่วยคุณ ( 22 January 2566)

สินเชื่อสำหรับข้าราชการเพชรบูรณ์ ศูนย์แก้หนี้นอกระบบจังหวัดเพชรบูรณ์ พิโก ไฟแนนซ์ ( 21 January 2566)

สินเชื่อเพื่อมนุษย์เงินเดือนชาวเพชรบูรณ์ กับศูนย์แก้หนี้นอกระบบจังหวัดเพชรบูรณ์ พิโก ไฟแนนซ์ ( 20 January 2566)