รวมโปรโมชั่นบัตรเครดิตกรุงไทย สำหรับคนรักการช้อปเครื่องประดับ

ช้อปเครื่องประดับ Regent Diamond รับผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน + เครดิตเงินคืนไม่จำกัด ช้อปเครื่องประดับราคาพิเศษ พร้อมผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน รับเครดิตเงินคืนไม่จำกัดยอดสูงสุดตลอดรายการ ผ่อนชำระ 0% นาน 6 ถึง 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน วิธีการรับสิทธิ์ ลงทะเบียนครั้งเดียว ภายในวันที่มียอดใช้จ่าย รับสิทธิ์ตลอดรายการ สงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนทุกประเภท สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ 1 เม.ย. 64 – 30 มิ.ย. 64

10,000 – 17,9999 บาท/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 250 บาท
18,000 – 24,999 บาท/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 450 บาท
25,000 – 49,999 บาท/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 750 บาท
50,000 – 74,999 บาท/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,750 บาท
75,000 – 119,999 บาท/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 2,625 บาท
120,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 4,800 บาท

ช้อปเครื่องประดับ Jubilee รับผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน + เครดิตเงินคืนไม่จำกัด ช้อปเครื่องประดับราคาพิเศษ พร้อมผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน รับเครดิตเงินคืนไม่จำกัดยอดสูงสุดตลอดรายการ วิธีการรับสิทธิ์ ลงทะเบียนครั้งเดียว ภายในวันที่มียอดใช้จ่าย รับสิทธิ์ตลอดรายการ ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนทุกประเภท สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ 1 เม.ย. 64 – 30 มิ.ย. 64

10,000 – 17,9999 บาท/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 250 บาท
18,000 – 24,999 บาท/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 450 บาท
25,000 – 49,999 บาท/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 750 บาท
50,000 – 74,999 บาท/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 2,000 บาท
75,000 – 119,999 บาท/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 3,000 บาท
120,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 6,450 บาท

ช้อปเครื่องประดับ Dilavie รับผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน + เครดิตเงินคืนไม่จำกัด ช้อปเครื่องประดับราคาพิเศษ พร้อมผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน รับเครดิตเงินคืนไม่จำกัดยอดสูงสุดตลอดรายการ วิธีการรับสิทธิ์ ลงทะเบียนครั้งเดียว ภายในวันที่มียอดใช้จ่าย รับสิทธิ์ตลอดรายการ ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนทุกประเภท สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ 1 เม.ย. 64 – 30 มิ.ย. 64

10,000 – 17,9999 บาท/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 250 บาท
18,000 – 24,999 บาท/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 450 บาท
25,000 – 49,999 บาท/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 750 บาท
50,000 – 74,999 บาท/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,750 บาท
75,000 – 119,999 บาท/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 2,625 บาท
120,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 4,800 บาท