รวมสินเชื่อเครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ ผู้ให้บริการสินเชื่อ ให้กู้ยืมเงินแก่ลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกภาคธุรกิจ

บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด ผู้ให้บริการเงินฝาก รับฝากเงินจากประชาชนทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในรูป “ใบรับฝากเงิน” ซึ่งได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (Deposit Protection Agency) โดยระยะ เวลาฝากต้องฝากขั้นต่ำ 1 ปีและห้ามถอนก่อนกำหนด บริการสินเชื่อ ให้กู้ยืมเงินแก่ลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกภาคธุรกิจ บริษัทเป็นสถาบันการเงินที่ดำเนินกิจการภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th ด้วยประสบการณ์ด้านการบริหารงานในภาคธุรกิจการเงินของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทำให้บริษัทพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเติบโตอย่างมั่นคงตามหลักธรรมภิบาล พร้อมด้วยฝ่ายบริหารที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในการให้บริการ เพื่อสร้างสรรค์และเสนอแนะผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าทุกภาคส่วน บริษัทมุ่งเน้นการบริการที่รวดเร็ว ยืดหยุ่นพร้อมมอบโอกาสให้ผู้ประกอบการใหม่เริ่มต้นก้าวแรกในธุรกิจ ได้อย่างมั่นคงและจะยืนเคียงคู่กับลูกค้าให้เติบโตได้อย่างมีศักยภาพในโลกธุรกิจ

  สินเชื่อกู้ซื้อบ้าน สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัย โดย บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ

สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัย ทั้งใหม่และเก่า หรือปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง รวมทั้งการกู้เพื่อไถ่ถอนสินเชื่อจากสถาบันการเงินอื่น ระยะเวลาเงินกู้สูงสุด 30 ปี การผ่อนชำระเป็นงวด ๆ ตามความสามารถของผู้กู้ อัตราดอกเบี้ย อ้างอิงอัตรา MRR ของบริษัทฯ หลักประกัน ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ (เงินกู้) สูงสุดไม่เกิน 24.00% MLR – ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ต่ำสุด 8.75% และ MRR – ลูกค้ารายย่อยชั้นดี ต่ำสุด 8.15%

 สินเชื่อเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินกิจการได้อย่าง ต่อเนื่องและมีความคล่องตัว บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ

สินเชื่อเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์และผู้รับเหมาก่อสร้าง ดำเนินกิจการได้อย่าง ต่อเนื่องและมีความคล่องตัว บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด ยินดีเสนอสินเชื่อด้วยเงื่อนไขง่ายๆ ในรูปเงินกู้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ระยะเวลาเงินกู้ 3 – 10 ปี การผ่อนชำระเป็นงวด ๆ หรือตามกระแสเงินสดของโครงการ อัตราดอกเบี้ย อ้างอิงอัตรา MLR ของบริษัทฯ หลักประกัน ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ (เงินกู้) MLR – ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ต่ำสุด 8.75% ด้าน MRR – ลูกค้ารายย่อยชั้นดี ต่ำสุด 8.15% สูงสุดไม่เกิน 24.00%

 สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ สามารถขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และมีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ

เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ สามารถขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และมีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด ยินดีเสนอสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์แก่ท่าน ด้วยเงื่อนไขง่ายๆ ในรูปเงินกู้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ระยะเวลาเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 12 ปี การผ่อนชำระเป็นงวด ๆ ตามความสามารถของผู้กู้ อัตราดอกเบี้ย อ้างอิงอัตรา MLR ของบริษัทฯ หลักประกัน ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ (เงินกู้) MLR – ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ต่ำสุด 8.75% MRR – ลูกค้ารายย่อยชั้นดี ต่ำสุด 8.15% สูงสุดไม่เกิน 24.00%

 สินเชื่อเพื่อการบริการ เครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ เพื่อให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องหรือขยายกิจการ

สินเชื่อเพื่อการบริการ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องหรือขยายกิจการ บริษัทยินดีเสนอสินเชื่อแก่ท่าน ด้วยเงื่อนไขง่ายๆ ในรูปเงินกู้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ระยะเวลาเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 30 ปี การผ่อนชำระเป็นงวด ๆ ตามความสามารถของผู้กู้ อัตราดอกเบี้ย อ้างอิงอัตรา MLR ของบริษัทฯ หลักประกัน ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ (เงินกู้) MLR – ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ต่ำสุด 8.75% MRR – ลูกค้ารายย่อยชั้นดี ต่ำสุด 8.15% สูงสุดไม่เกิน 24.00%

ติดต่อสอบถามรายละเอียดสินเชื่อเพื่อการบริการ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ

บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด
เลขที่ 249 อาคารเดอะเอสซีเพลส ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์. 02-290-1500, โทรสาร 02-290-1599
อีเมล. info@lpcredit.co.th

 

SIAMLOAN.NET เป็นเพียงเว็บประกาศสำหรับผู้ปล่อยเงินกู้และช่วยคุณหาเงินกู้เท่านั้น ไม่มีการเก็บเงินค่าตามเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือให้คุณโอนเงินก่อนแต่อย่างใด โปรดระวังมิจฉาชีพแจ้งว่าเป็นทีมงานของเว็บไซต์เราด้วยนะครับ ผู้ขอกู้ทุกราย ควรติดต่อกับตัวแทนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น

สินเชื่อรถยนต์ซื้อขายมือสอง ธนาลีสซิ่ง วงเงินอนุมัติสูงสุด 70% อนุมัติไว ไม่ยุ่งยาก ( 17 January 2564)

สินเชื่อรถเพื่อการเกษตรธนาลีสซิ่ง สำหรับชาวเชียงใหม่และใกล้เคียง ผ่อนสบายได้นานสูงสุดถึง 60 เดือน ( 16 January 2564)

สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ ธนาลีสซิ่ง วงเงินอนุมัติสูงสุด 70% อนุมัติไว ไม่ยุ่งยาก ( 15 January 2564)

สินเชื่อรถยนต์ ชูเกียรติลิสซิ่งพร้อมบริการ เสริมสภาพคล่องเรื่องเงิน ( 14 January 2564)

สินเชื่อโฉนดที่ดิน จำนองที่ดิน ขายฝากที่ดิน กู้เงินแบบใช้โฉนด ชูเกียรติลิสซิ่งพร้อมบริการ ( 13 January 2564)

รวมสินเชื่อชูเกียรติ ลิสซิ่ง พร้อมบริการคุณ สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถมอไซค์ สินเชื่อที่ดิน กู้ง่ายเพื่อชาวใต้ ( 12 January 2564)

เงินกู้ระยะสั้นจำนำทะเบียนรถ ธนาลีสซิ่ง อนุมัติไว เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก เพื่อชาวเชียงใหม่ ( 6 January 2564)

สินเชื่อรถจักรยานยนต์ ชัยฤทธิ์ ลีสซิ่ง รถแลกเงิน บริการสินเชื่อมีสาขากว่า 300 สาขา ( 6 January 2564)

สินเชื่อรถยนต์ชัยฤทธิ์ ลีสซิ่ง ต้องการใช้เงินด่วนเพียง มีเงินสดไว้ใช้ แถมยังมีรถไว้ขับเหมือนเดิม ( 5 January 2564)

สินเชื่อส่วนบุคคลธนาลีสซิ่ง เพื่อชาวเชียงใหม่วงเงินสูงสุด 100,000 บาท ( 5 January 2564)