บทความนี้ SIAMLOAN.NET มารีวิวสินเชื่อใช้เบิกถอนเงินสด ภายในวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ ผ่านช่องทางที่ธนาคารกำหนด ได้แก่ เครื่อง ATM ที่มีสัญลักษณ์ ATM Pool ทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา

ข้อดีของบัตรเบิกถอนเงินสด สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

๐ วงเงินอนุมัติสูงสุด 3 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 1 ล้านบาท
๐ อัตราดอกเบี้ยต่ำ แบบลดต้นลดดอก
๐ จ่ายชำระคืนสบายๆ ขั้นต่ำเพียง 3% ของยอดเงินต้นคงค้างบวกดอกเบี้ย (หรือไม่ต่ำกว่า 500 บาท)
๐ สะดวกด้วยหลากหลายช่องทางการเบิกถอนเงินสด และชำระเงิน
๐ ชำระเงินผ่านตัวแทนให้บริการรับชำระเงิน ใกล้ๆ คุณ เบิกถอนเงินสด หรือ รับเงินสินเชื่อเข้าบัญชีเงินฝาก ได้หลากหลายช่องทาง

อัตราดอกเบี้ยต่ำ แบบลดต้นลดดอก
ฟรี! ค่าธรรมเนียมรายปี
ฟรี! ค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสด

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

๐ อายุ 20 – 59 ปี
๐ รายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
—– พนักงานประจำมีรายได้รวมต่อเดือน ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
—– เจ้าของกิจการมีรายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป
๐ อายุการทำงาน/อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
๐ มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และ/หรือที่ทำงาน

ตารางอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

สมัครบัตรเบิกถอนเงินสด สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล