บัตรเครดิต SCB ULTRA PLATINUM ชีวิตอัลตรา ชีวิต X5 ทุกวัน จากธนาคารไทยพาณิชย์

บัตรเครดิต SCB ULTRA PLATINUM ชีวิตอัลตรา ชีวิต X5 ทุกวัน จากธนาคารไทยพาณิชย์ มาพร้อมกับสิทธิประโยชน์ รับคะแนนสะสม X5 บนหมวดการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ULTRA REWARD POINTS ใช้จ่ายในหมวดทั่วไป 25บาท=1คะแนน ฟรีประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางทั้งใน และต่างประเทศด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุด 8,000,000 บาท รับคะแนนสะสม X5 บนหมวดการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน รับ 1 คะแนนสะสม ทุกยอดใช้จ่ายผ่านบัตร คำนวณจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 25 บาท/เซลล์สลิป อิ่มมื้อหรูที่ร้านอาหารในโรงแรมชั้นนำ ส่วนลดสูงสุด 25% ที่ร้านอาหารในโรงแรมชั้นนำ อุ่นใจเมื่อเดินทาง ฟรีประกันภัยคุ้มครองอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยเมื่อเดินทางทั้งในและต่างประเทศ และชำระค่าโดยสารทางอากาศผ่านบัตรเครดิต SCB ULTRA PLATINUM ความคุ้มครองเป็นไปตามรายละเอียดของกรมธรรม์ บริการเลขาส่วนตัวทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึง บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน โทร. 0 2777 7777

สมัครบัตรเครดิต SCB ULTRA PLATINUM รับฟรีกระเป๋า ELLE หรือ Caggioni 1 เมษายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564 สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ที่ขอใช้บัตรเครดิต SCB BEYOND / SCB ULTRA PLATINUM / SCB JCB PLATINUM / SCB FAMILY PLUS / SCB UP2ME / SCB KING POWER PLATINUM / SCB SANSIRI PLATINUM / SCB TOYOTA PLATINUM เป็นบัตรหลักใบแรก ผ่านแอป SCB EASY หรือผ่าน Tablet ของธนาคาร (เฉพาะบัตรเครดิต SCB UP2ME ผ่านช่องทาง Website หรือ Tablet ของธนาคารไทยพาณิชย์) และขอรับใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิตผ่าน E-mail (E-Statement) พร้อมกับการขอใช้บัตรเครดิตใบดังกล่าว รวมทั้งได้รับอนุมัติให้ใช้บัตรเครดิตจากธนาคาร ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564 และ มีการใช้จ่ายสะสมผ่านบัตร ตามที่กำหนดภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร

คุณสมบัติผู้สมัครบัตรหลัก บัตรเครดิต SCB ULTRA PLATINUM  อายุ 20 ปีขึ้นไป – 70 ปีบริบูรณ์ รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท ขึ้นไป/เดือน ผู้สมัครบัตรเสริม อายุ 15 ปีขึ้นไป กรณีอายุไม่ครบ 20 ปี บริบูรณ์ ต้องเป็นบัตรเสริมบิดา/มารดาเท่านั้น ค่าธรรมเนียมแรกเข้า/รายปีปีแรกฟรี รายปีปีถัดไป บัตรหลัก : 5,000 บาท/ปี บัตรเสริม : ไม่เรียกเก็บยกเว้นค่าธรรมเนียมเมื่อมียอดใช้จ่าย 50,000 บาท/ปี

เอกสารประกอบการสมัครบัตรหลัก บัตรเครดิต SCB ULTRA PLATINUM 
– กรณีเป็นพนักงานประจำ/ ข้าราชการ สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการฯ* / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ* ใบแจ้งยอดเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนปัจจุบัน สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน (บัญชีเงินเดือน)
– กรณีเป็นเจ้าของกิจการ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน จากกระทรวงพาณิชย์ สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว)

เอกสารประกอบการสมัครบัตรเสริม บัตรเครดิต SCB ULTRA PLATINUM 
สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการฯ* / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ* สำเนาบัตรประชาชนของบัตรหลัก *กรณีใช้สำเนาบัตรข้าราชการฯ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน

บัตรเครดิต SCB ULTRA PLATINUM สมัครบัตร

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพื่อขอสินเชื่อบัตรเครดิต SCB ULTRA PLATINUM ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทุกสาขา หรือโทรหาธนาคารไทยพาณิชย์ SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน โทร. 02-777-7777