บัตรเครดิต SCB SANSIRI PLATINUM บัตรเดียวเพื่อบ้าน เพื่อการใช้ชีวิต จากธนาคารไทยพาณิชย์

บัตรเครดิต SCB SANSIRI PLATINUM บัตรเดียวเพื่อบ้าน เพื่อการใช้ชีวิต จากธนาคารไทยพาณิชย์ สิทธิประโยชน์ รับคะแนนสะสม X2 ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตร สมัครหักชำระค่างวดเงินดาวน์ ผ่านบัตร แลกบัตรกำนัลเงินสด เพื่อใช้เป็นส่วนลดเงินจอง/ค่างวดเงินดาวน์ หรือ เพื่อชำระค่าส่วนกลาง โครงการแสนสิริ รับคะแนนสะสม X2 ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตร 25 บาท/เซลล์สลิป รับคะแนนสะสม 2 คะแนน สมัครหักชำระค่างวดเงินดาวน์ผ่านบัตร ประหยัดเวลา ด้วยบริการหักชำระค่างวดเงินดาวน์โครงการแสนสิริ ผ่านบัตร พร้อมรับคะแนนสะสม X2 สำหรับทุกการใช้จ่าย รับส่วนลดค่าที่พักและค่าอาหารในโรงแรม รับส่วนลดค่าที่พักและห้องอาหารในโรงแรม THE PERI หัวหินและเขาใหญ่ Sansiri Living Rewards อุ่นใจเมื่อเดินทาง ฟรีประกันภัยคุ้มครองอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยเมื่อเดินทางทั้งในและต่างประเทศ และชำระค่าโดยสารทางอากาศผ่านบัตรเครดิต SCB SANSIRI (ความคุ้มครองเป็นไปตามรายละเอียดของกรมธรรม์) บริการเลขาส่วนตัวทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง เลขาส่วนตัว 24 ชั่วโมง โทร. 0 2777 7777

คุณสมบัติผู้สมัครบัตรหลัก อายุ 20 ปีขึ้นไป – 70 ปีบริบูรณ์ รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท ขึ้นไป/เดือน ผู้สมัครบัตรเสริม อายุ 15 ปีขึ้นไป กรณีอายุไม่ครบ 20 ปี บริบูรณ์ ต้องเป็นบัตรเสริมบิดา/มารดาเท่านั้น ค่าธรรมเนียมแรกเข้า/รายปีปีแรกฟรี รายปีปีถัดไป บัตรหลัก : 5,000 บาท/ปี บัตรเสริม : ไม่เรียกเก็บยกเว้นค่าธรรมเนียมเมื่อมียอดใช้จ่าย 50,000 บาท/ปี

เอกสารประกอบการสมัครบัตรหลัก
– กรณีเป็นพนักงานประจำ/ ข้าราชการ สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการฯ* / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ* ใบแจ้งยอดเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนปัจจุบัน สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน (บัญชีเงินเดือน)
– กรณีเป็นเจ้าของกิจการ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน จากกระทรวงพาณิชย์ สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว)

เอกสารประกอบการสมัครบัตรเสริม
สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการฯ* / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ* สำเนาบัตรประชาชนของบัตรหลัก *กรณีใช้สำเนาบัตรข้าราชการฯ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน

สมัครบัตร

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพื่อขอสินเชื่อ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทุกสาขา หรือโทรหาธนาคารไทยพาณิชย์ SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน โทร. 02-777-7777