บัตรเครดิต KTC Thonburi Auto Titanium MasterCard สิทธิพิเศษเพื่อคนรักเมอร์เซเดส-เบนซ์

บัตรเครดิต KTC Thonburi Auto Titanium MasterCard บัตรเครดิตที่ให้สิทธิพิเศษเพื่อคนรักเมอร์เซเดส-เบนซ์ (สำหรับผู้เป็นเจ้าของรถเมอร์เซเดส-เบนซ์ ที่ซื้อที่ Thonburi Auto เท่านั้น) ส่วนลด 15% รับส่วนลดค่าแรง และค่าอะไหล่ ที่ศูนย์บริการในเครือธนบุรีฯ ทุกสาขา (กรุณาแนบสำเนาทะเบียนรถเมอร์เซเดส-เบนซ์เพิ่มเติมประกอบการสมัคร) ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี ส่วนลด 15% ค่าแรง ค่าอะไหล่ คุ้มครองการซื้อสินค้าออนไลน์ 200 USD

สิทธิพิเศษส่วนลด 15% รับส่วนลดค่าแรง และค่าอะไหล่ ที่ศูนย์บริการในเครือธนบุรีฯ ทุกสาขา ประกันการเดินทางต่างประเทศ คุ้มครองอุบัติเหตุวงเงินสูงสุด 8,000,000 บาท และประกันกระเป๋าเดินทางสูญเสียและสูญหายจากการเดินทางวงเงินสูงสุด 40,000 บาท/ ครั้ง บริการข้อมูลเพื่อการเดินทางและท่องเที่ยว พร้อมรับส่วนลดตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 4% จากราคาเต็มของตั๋วปกติ รับสิทธิพิเศษฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ โดยไม่มีเงื่อนไข สะดวก คุ้มค่าทุกการเดินทางกับ KTC WORLD TRAVEL SERVICE บริการข้อมูลเพื่อการเดินทางและท่องเที่ยว พร้อมรับส่วนลดพิเศษสูงสุด 4% บริการผู้ช่วยส่วนบุคคลตลอด 24 ชั่วโมง

คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป โดยที่ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 15,000 บาทขึ้นไป สำหรับพนักงานประจำ และ 15,000 บาทขึ้นไป สำหรับเจ้าของกิจการอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี สำหรับพนักงานประจำ และดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 3 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้ ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคารฯ เอกสารประกอบการสมัคร สำหรับผู้มีรายได้ประจำ สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน หรือ 6 เดือนสำหรับ อาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอน หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด (ฉบับจริง) สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัคร สำหรับเจ้าของกิจการ สำเนาบัตรประชาชน หนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทะเบียนการค้า หรือ หนังสือบริคณห์สนธิ (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือนล่าสุดนับจากวันที่ออก) สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของกิจการหรือของผู้กู้ สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัคร

บัตรเครดิต KTC Thonburi Auto Titanium MasterCard ใช้เบิกถอนเงินสดได้ตามวงเงินภายในบัตรเพื่อให้ทุกความจำเป็นอัตราค่าธรรมเนียมเพียง 3% สูงสุดเบิกได้ถึง 2 แสนบาทต่อวัน แบ่งเบาภาระให้น้อยลง ด้วยการชำระสินค้าบริการผ่านบัตรเครดิตดอกเบี้ย 0% เป็นเวลา 10 เดือนในสินค้าที่ร่วมรายการ แถมยังสนุกกับการแลกของรางวัล ระสินค้าหรือบริการ ทุก 25 บาทจะได้รับ Ktc Forever 1คะแนน ซึ่งสามารถใช้แลกสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมถึงสามารถใช้แทนเครดิตเงินสด โดยทุก 1000 คะแนน สามารถใช้แทนเครดิตเงินสดได้ 100 บาท

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงสิทธิประโยชน์ส่วนหนึ่งเฉพาะผู้ถือ บัตรเครดิต KTC Thonburi Auto Titanium MasterCard มอบความคุ้มค่าในทุกการใช้จ่าย สมัครง่ายเอกสารไม่ยุ่งยาก มีโอกาสได้รับเอกสิทธิ์นี้แล้ว นับได้ว่าเป็นอีกบัตรหนึ่งที่ไม่ควรพลาด

สนใจสมัครบัตรเครดิต KTC Thonburi Auto Titanium MasterCard คลิกเลย