ใครที่หลงไหลในการท่องเที่ยวและใช้จ่ายในจีน ฮ่องกง มาเกีา ไต้หวัน SIAMLOAN.NET ขอเสนอ บัตรเครดิต เคทีซี ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม ที่จะทำให้คุณได้รับคะแนน x2 เมื่อใช้จ่ายใน จีน ฮ่องกง มาเกีา ไต้หวัน เป็นเงินสกุลท้องถิ่น รับสิทธิ์เข้าใช้บริการห้องรับรองที่สนามบินกว่า 1,000 แห่งทั่วโลกจาก DragonPass ในราคาพิเศษ 99 หยวน/ครั้ง* รับส่วนลด และสิทธิพิเศษจากร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม ท่องเที่ยว ระดับพรีเมี่ยมทั้งใน และต่างประเทศ ชำระสินค้า/บริการด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% สูงสุด 10 เดือน สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกใหม่บัตรเครดิต KTC รับความคุ้มครองอุบัติเหตุวงเงิน สูงสุด 300,000 บาท นาน 90 วันนับจากวันที่เปิดใช้บริการบัตรฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แตะจ่ายง่าย ปลอดภัย รวดเร็ว ด้วย UnionPay QuickPass อีกทั้งไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ

ตอบไลฟ์สไตล์ที่ใช่ ทุกการใช้จ่ายในจีน

บัตรเครดิต เคทีซี ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม (KTC UNIONPAY PLATINUM) ของ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทบัตรเครดิตทั่วไป, บัตร UnionPay (PLATINUM) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ชอบช้อปปิ้งทั่วไป, ผู้ชอบส่วนคืนเงินสด, ผู้ชอบท่องเที่ยว-เดินทาง, ผู้ชอบสังสรรค์-ทานอาหาร คะแนนสะสม-ของกำนัล 25 บาท/ 1 คะแนน

สิทธิประโยชน์บัตรเครดิต เคทีซี ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม

– บัตรเครดิต เคทีซี ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม ให้คุณได้คะแนน x2 เมื่อใช้จ่ายใน จีน ฮ่องกง มาเกีา ไต้หวัน เป็นเงินสกุลท้องถิ่น (1 มิ.ย.62 – 30 มิ.ย.63)
– รับสิทธิ์เข้าใช้บริการห้องรับรองที่สนามบินกว่า 1,000 แห่งทั่วโลกจาก DragonPass ในราคาพิเศษ 99 หยวน/ครั้ง*
– รับส่วนลดพิเศษค่ากรีนฟีที่สนามกอล์ฟกว่า 80 แห่งใน 7 ประเทศ
– รับส่วนลด และสิทธิพิเศษจากร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม ท่องเที่ยว ระดับพรีเมี่ยมทั้งใน และต่างประเทศ
– ชำระสินค้า/บริการด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% สูงสุด 10 เดือน หรือเปลี่ยนยอดชำระเต็มเป็นผ่อนชำระได้ เปลี่ยนยอดชำระรายการซื้อสินค้า/บริการของเดือนถัดไปเป็นยอดผ่อนชำระได้ ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0.80% สูงสุด 10 เดือน ง่ายๆ ผ่านแอป KTC Mobile หรือโทร KTC PHONE 02-123-5000 กด 4
– สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกใหม่บัตรเครดิต KTC รับความคุ้มครองอุบัติเหตุวงเงิน สูงสุด 300,000 บาท นาน 90 วันนับจากวันที่เปิดใช้บริการบัตรฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
– ประกันอุบัติเหตุการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ ด้วยวงเงินประกันคุ้มครองสูงสุด 8,000,000 บาท และประกันกระเป๋าเดินทางสูญเสียและสูญหายจากการเดินทางวงเงินสูงสุด 40,000 บาท / ครั้ง ในกรณีใช้บัตรเครดิตชำระค่าบัตรโดยสารยานพาหนะสาธารณะ
– เบิกถอนเงินสดด้วยบัตรเครดิตได้เต็มวงเงินของยอดคงเหลือในขณะนั้น หรือสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท / วัน
– ทุก 25 บาท ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ รับ 1 คะแนน KTC FOREVER เพื่อแลกสินค้า / บริการ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ และคะแนนไม่มีวันหมดอายุ
– แตะจ่ายง่าย ปลอดภัย รวดเร็ว ด้วย UnionPay QuickPass
– มีบริการเลขาส่วนบุคคล ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมงที่ KTC PHONE 02-123-5000

วงเงินและดอกเบี้ยบัตรเครดิต เคทีซี ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม

วงเงินสูงสุด 2-5 เท่าของรายได้ ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 45 วัน ยอดชำระขั้นต่ำ 10 %, ไม่น้อยกว่า 500 บาท ดอกเบี้ยค้างชำระ 18.00 % ต่อปี, คำนวณจาก วันที่บันทึกรายการหรือทำรายการ สมัครบัตรเสริมได้ 4 ใบ สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน วงเงิน 100 % ของวงเงิน , สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท, ขั้นต่ำ 500 บาท ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง 3 % ดอกเบี้ย (ต่อปี) 18 %

ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต เคทีซี ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าบัตรหลักบัตรเสริม ฟรีไม่มีเงื่อนไข และค่าธรรมเนียมรายปีบัตรหลักและบัตรเสริม ฟรีบัตรหลักใบที่ 1-2 ฟรีตลอดชีพ บัตรหลักใบที่ 3 ขึ้นไป จ่ายค่าธรรมเนียม 500 บาท/ บัตร (เฉพาะปีแรก)

คุณสมบัติผู้สมัครบัตรเครดิต เคทีซี ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม

ผู้มีสิทธิ์สมัคร บุคคลทั่วไป อายุตั้งแต่ 20 ปี, บัตรเสริม 15 – 80 ปี รายได้ขั้นต่ำ ตั้งแต่ 15,000 บ./เดือน สำหรับผู้สมัครบัตรเสริม อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา / มารดา / ผู้แทนโดยชอบธรรม เว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลัก แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมพร้อมใบสมัคร และสำเนาทะเบียนบ้านของบัตรเสริม

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต เคทีซี ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม

บุคคลธรรมดา ผู้มีรายได้ประจำ/ พนักงานบริษัท/ ข้าราชการ
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
– สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
– เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 เป็นต้น
– สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี
– กรณีชาวต่างชาติทำงาน/ประกอบธุรกิจในไทย แนบสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และใบอนุญาตทำงานในไทย (Work Permit) ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี
– สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
– สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

สอบถามเพิ่มเติม Tel. 02-123-5000
สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ คลิกเลย