บัตรเครดิต ทีเอ็มบี โซ สมาร์ท จากธนาคารทหารไทย (TMB) ให้คุณรับเงินคืน 1% ทุกยอดช้อป เข้าบัญชีดอกเบี้ยสูง พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมาย เพื่อคนพิเศษอย่างลูกค้าธนาคารทหารไทย ทีเอ็มบี โซ สมาร์ท สถาบันการเงิน ธนาคารทหารไทย (TMB) ประเภทบัตร คลาสสิก (Classic) เหมาะสำหรับนักช้อปปิ้งทั่วไปและต้องการส่วนคืนเงินสด

จุดเด่นของบัตรเครดิต ทีเอ็มบี โซ สมาร์ท

– รับเงินคืน 1% เข้าบัญชีเงินฝากไม่ประจำ ทีเอ็มบี ดอกเบี้ยสูง จากทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตร สูงสุด 2,000 บาท/รอบบัญชี
– เร็วกว่า แค่แตะบัตร ไม่ต้องรูด ไม่ต้องเซ็นด้วย VISA payWave สำหรับยอดใช้จ่าย 1,500 บาทต่อเซลล์สลิป หรือน้อยกว่า
– ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางสูงสุด 7 ล้านบาท
– ไม่มี ! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี

วงเงินสูงสุดและยอดชำระบัตรเครดิต ทีเอ็มบี โซ สมาร์ท

วงเงินสูงสุดสูงสุด 5 เท่าของรายได้ ยอดชำระขั้นต่ำ 10% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอด (ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท) สมัครบัตรเสริมได้ 4 ใบต่อ 1 บัตรหลัก

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต ทีเอ็มบี โซ สมาร์ท

 • รับเงินคืน 1% เข้าบัญชีเงินฝากไม่ประจำ ทีเอ็มบี ดอกเบี้ยสูง จากทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตร สูงสุด 2,000 บาท/บัตร/รอบบัญชี
  • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณยอดเงินคืน (Cash Back) คือ ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่ถูกบันทึกลงระบบของธนาคารภายในวันสรุปรอบบัญชี โดยธนาคารจะทำการคำนวณยอดเงินคืน ณ วันสรุปยอดบัญชี และจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากไม่ประจำ ทีเอ็มบี ดอกเบี้ยสูง (TMB No Fixed Account) ภายใน 1 วัน หลังจากวันสรุปรอบบัญชีบัตรเครดิตรอบถัดไป ยกเว้นการรับเงินคืน 1% จากยอดกดเงินสด ยอดแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD และ TMB Pay Plan ยอดซื้อกองทุนรวม และยอดจากบริการแลกเงินตราต่างประเทศ ยอดใช้จ่ายเชิงธุรกิจ รายการใช้จ่ายที่มีการยกเลิก รายการที่เกิดจากดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียม
  • สำหรับเงินคืน 1% ผู้สมัครต้องมีบัญชีเงินฝากไม่ประจำ ทีเอ็มบี ดอกเบี้ยสูง โดยเงินคืนของบัตรเสริมจะถูกโอนเข้าบัญชีเงินฝากฯ ของเจ้าของบัตรหลัก
  • หากธนาคารไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากไม่ประจำ ทีเอ็มบี ดอกเบี้ยสูง อันเนื่องมาจากเหตุๆใดๆ อาทิเช่น ไม่พบข้อมูลบัญชีในระบบธนาคาร ธนาคารจะทำการเครดิตยอดเงินคืนดังกล่าวเข้าบัญชีบัตรเครดิต TMB So Smart (ของบัตรที่นำยอดค่าใช้จ่ายมาคำนวณ) ให้แทนอัตโนมัติ
 • เทคโนโลยีการชำระเงินระบบ Contactless ที่เร็วกว่า แค่แตะบัตร ไม่ต้องรูด ไม่ต้องเซ็นด้วย สำหรับยอดใช้จ่าย 1,500 บาทต่อเซลล์สลิป หรือน้อยกว่า ณ ร้านค้าที่มีเครื่องหมาย VISA payWave
 • รับ SMS alert แจ้งจำนวนยอดเงินที่ใช้ในทุกๆการใช้จ่ายผ่านการแตะบัตรกับ VISA payWave
 • ไม่มี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี
 • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB สามารถแบ่งจ่าย 0% 3 เดือนได้ทุกอย่าง ทุกร้าน ทุกวัน ทั่วโลกกับบริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD หรือเลือกผ่อนนานถึง 10 เดือน กับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  • โดยยอดขั้นต่ำที่สามารถใช้บริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GoOOD ได้ คือ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
  • ธนาคารสงวนสิทธิ์การให้คะแนนสะสม TMB Rewards Plus หรือยอดเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากไม่ประจำ ทีเอ็มบี ดอกเบี้ยสูง สำหรับยอดใช้จ่ายที่เปลี่ยนมาเป็นยอดแบ่งจ่าย TMB So GooOD
 • ได้รับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทางเมื่อชำระค่าตั๋วเครื่องบินในประเทศและต่างประเทศด้วยบัตรเครดิต TMB VISA Platinum ดังนี้
  • รับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง ด้วยวงเงินรวมสูงสุด 7,000,000 บาท* สำหรับผู้ถือบัตรคู่สมรสตามกฎหมาย และ/หรือ บุตรตามกฎหมาย ซึ่งมีอายุไม่เกิน 23 ปี ในกรณีใช้บัตรเครดิตชำระค่าโดยสารนั้น
  • รับค่าชดเชย ในกรณีความล่าช้าของเที่ยวบิน ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง การสูญหายของกระเป๋าเดินทาง การลดจำนวนวันเดินทาง ด้วยวงเงินรวมสูงสุด 17,500 บาท*
 • เบิกเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance) ได้สูงสุด 100% ของวงเงินบัตรเครดิต* ผ่านเครื่อง ATM ที่มีเครื่องหมาย Plus และ Cirrus ทั่วโลก และ ผ่านเคาน์เตอร์สาขาของธนาคารทั่วประเทศ

ผู้มีสิทธิสมัครบัตรเครดิต ทีเอ็มบี โซ สมาร์ท

มีอายุระหว่าง 20 – 65 ปี
มีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือนขึ้นไป

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต ทีเอ็มบี โซ สมาร์ท

กรณีพนักงานบริษัท ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
– สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ
– หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด
– สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่มีบัญชีอยู่ย้อนหลัง 3 เดือน ที่แสดงรายงานเงินเดือนเข้า
กรณีเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล หรือทะเบียนการค้า หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
– สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่มีบัญชีอยู่ย้อนหลัง 6 เดือน ที่แสดงรายงานเงินเดือนเข้า