บัตรเครดิต ทีทีบี รอยัล ท็อป บราส เกียรติยศที่สะท้อนภาพลักษณ์แห่งความเป็นผู้นำ

บัตรเครดิต ทีทีบี รอยัล ท็อป บราส บัตรเครดิตแห่งเกียรติยศที่สะท้อนภาพลักษณ์แห่งความเป็นผู้นำของข้าราชการทหารชั้นผู้ใหญ่ ใช้จ่ายง่าย สะสมคะแนนได้เร็วกว่า แบ่งจ่าย 0% ไม่ต้องรอโปรโมชั่น รับคะแนนเร็ว ทุกการใช้จ่าย ทุก 10 บาท รับ 1 คะแนน รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางสูงสุด 6 ล้านบาท รับส่วนลด 50% กรณีใช้บริการเช่าตู้นิรภัย รับอัตราพิเศษ สำหรับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และค่าธรรมเนียมในการโอนเงินขาออก (Outward Remittance) ไม่มี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี

สิทธิประโยชน์ด้านอื่นๆ บัตรเครดิต ทีทีบี รอยัล ท็อป บราส เลือกแบ่งจ่ายได้ 0% 3 เดือน หรือ เลือกผ่อนนาน 6,10 เดือน ดอกเบี้ยเพียง 0.69%/เดือน ได้ทุกร้าน ทุกรายการที่มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป เร็วกว่า แค่แตะบัตร ไม่ต้องรูด ไม่ต้องเซ็นด้วย VISA Tap to Pay (สำหรับยอดใช้จ่าย 1,500 บาทต่อเซลล์สลิป หรือน้อยกว่า) เปลี่ยนวงเงินคงเหลือในบัตรเป็นเงินโอนเข้าบัญชีผ่าน แอป ทีทีบี ทัช หรือ กดเงินสดผ่านตู้ ATM ได้สูงสุด 100% ของวงเงินบัตร รับส่วนลดพิเศษจากค่าเช่าปกติ กรณีขอใช้บริการเช่าตู้นิรภัยที่สาขาทีทีบี ที่ให้บริการตู้นิรภัย รับอัตราพิเศษค่าธรรมเนียมในการโอนเงินขาออก (Outward Remittance) ที่ ทีทีบี ทุกสาขา

คุณสมบัติผู้ถือบัตร บัตรเครดิต ทีทีบี รอยัล ท็อป บราส ผู้สมัครจะต้องเป็นข้าราชการทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหม ที่มีชั้นยศตั้งแต่ พันโท / นาวาโท / นาวาอากาศโท ขึ้นไป ผู้สมัครมีรายได้จากการดำรงตำแหน่งทางราชการ หรือรายได้จากการประกอบอาชีพอื่นที่ไม่ใช่จากเงินบำนาญ (กรณีประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวจะต้องดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ)

เอกสารการสมัครสำหรับ ผู้มีรายได้ประจำ ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน สำเนา Passport และ สำเนา Work Permit (เฉพาะกรณีชาวต่างชาติที่สมัครบัตรเครดิต ทีทีบี) สำเนาบัตรข้าราชการทหาร (กรณีสมัครบัตรเครดิต ทีทีบี รอยัล ท็อป บราส) (ใช้แนบเพิ่มเติม เฉพาะกรณีสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ไม่ระบุยศของข้าราชการทหารเท่านั้น) สำเนา หรือ ต้นฉบับ สลิปเงินเดือน 1 เดือน (ย้อนหลังได้ไม่เกิน1เดือน) กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนดังกล่าว ให้ใช้ หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง) สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน (ที่เห็นยอดเงินเดือนเข้าบัญชี) กรณีที่มีรายได้อื่น ๆ จากค่า Commission, Incentive, Service Charge, OT, ค่าเวร, ค่ากะ, ค่าเบี้ยขยัน, Flight Pay, Flight Per diem ฯลฯ จะต้องแนบ
ต้นฉบับ / สำเนา สลิปเงินเดือนย้อนหลัง และ / หรือ ต้นฉบับ / สำเนา หนังสือรับรองรายได้ ที่แสดงรายได้ อื่นๆโดยจะต้องชี้แจง รายละเอียดรายได้อื่น ๆ ในแต่ละเดือน ย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่อง และสำเนา Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

สำหรับประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ ใช้ สำเนาบัตรประชาชน กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน) กรณีห้างหุ้นส่วนจากัด สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน) กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ สำเนา ภพ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน และใบเสร็จ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 1428 หรือ 02 643 7000