บัตรเครดิต กรุงศรี แพลทินัม ฟรีค่าธรรมเนียม รับเงินคืนเมื่อเติมน้ำมันปั้มบางจาก

ในบทความนี้ SIAMLOAN.NET จะมารีวิวบัตรบัตรเครดิตที่เอกสิทธิ์ที่ใช้จริง ได้จริงฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ พร้อมรับเครดิตเงินคืนเมื่อเติมน้ำมันที่ปั๊มบางจากที่ร่วมรายการทั่วประเทศ ได้แก่…. บัตรเครดิต กรุงศรี แพลทินัม (Krungsri Platinum Credit Card) โดย บัตรกรุงศรีอยุธยา (Krungsri) ของสถาบันการเงิน บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด มีทั้งแบบบัตร Visa Card (Platinum) และ บัตร MasterCard (Platinum) เหมาะสำหรับผู้ชอบช้อปปิ้งทั่วไป, ผู้ชอบส่วนคืนเงินสด, ผู้ชอบท่องเที่ยว-เดินทาง, ผู้ชอบดูหนังฟังเพลง-การบันเทิง, ผู้ชอบรถ-ใช้รถ วงเงินสูงสุด 2-5 เท่าของรายได้ และมีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 50 วัน

ข้อดีของบัตรเครดิต กรุงศรี แพลทินัม

♦  รับเครดิตเงินคืน 1% ที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก เมื่อเติมน้ำมันครบทุกๆ 800 บาท/เซลล์สลิป ที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ (1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63)
♦ รับเงินคืนสูงสุด 7,000 บาท เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันทุกๆ 10,000 บาท/เซลล์สลิป* (1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63)
♦ รับส่วนลด 20% ที่ Embassy Diplomat Screens ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เอ็มบาสซี่ ชั้น 6 เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ทุกเรื่อง ทุกรอบ ที่โรงภาพยนตร์ Embassy Diplomat Screens (จำกัดสูงสุด 2 ที่นั่ง/บัตร/เดือน) (1 ม.ค. 63 – 30 มิ.ย. 63)
♦ ผ่อนสินค้า Apple 0% นานสูงสุด 10 เดือน สมาชิกบัตรสามารถผ่อนชำระสินค้า Apple จากร้านค้าที่ร่วมรายการ ด้วยอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% และระยะเวลานานสูงสุดถึง 10 เดือน (1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63)
♦ แบ่งจ่ายค่ารักษาพยาบาลนานสูงสุด 10 เดือน ณ โรงพยาบาลชั้นนำที่ร่วมรายการ พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท* (1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63)
♦ วงเงินคุ้มครอง 6 ล้านบาท ประกันอุบัติเหตุการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ ด้วยแผนประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางจาก New Hampshire Insurance Company บริษัทประกันภัยระดับโลก ในวงเงินประกันสูงสุดถึง 6 ล้านบาท ในกรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพียงท่านชำระค่าเดินทางเต็มจำนวนด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี แพลทินัม เท่านั้น
♦ รับค่าชดเชย กรณีเที่ยวบินล่าช้า และกระเป๋าเดินทางล่าช้า* สมาชิกบัตรที่ชำระตั๋วเครื่องบินด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี แพลทินัม รับความคุ้มครองระหว่างการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ – รับค่าชดเชยกรณีเที่ยวบินล่าช้าเป็นวงเงิน 1,000 บาท ในทุกๆ 6 ชั่วโมงที่ล่าช้า สูงสุด 10,000 บาท – รับค่าชดเชยกรณีกระเป๋าเดินทางล่าช้าเป็นวงเงินสูงสุด 10,000 บาท สำหรับการซื้อเสื้อผ้าและเครื่องแต่งตัวที่จำเป็น
♦ แผนคุ้มครองบัตรหาย Zero Liability ย้อนหลัง สูงสุด 24 ชม. ก่อนการแจ้ง (1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63)
♦ จ่ายผ่านบัตรครบทุก 25 บาท ต่อเซลล์สลิป (ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 63 เป็นต้นไป) รับคะแนน “กรุงศรี โบนัส” 1 คะแนน (โดยส่วนที่ไม่ครบ 25 บาท ในแต่ละเซลล์สลิปจะไม่สามารถนำมาคำนวณได้ ) เพื่อแลกรับของกำนัลในรายการ “กรุงศรี โบนัส”

วงเงินและดอกเบี้ยของบัตรเครดิต กรุงศรี แพลทินัม

วงเงินสูงสุด 2-5 เท่าของรายได้ ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย : 50 วัน ยอดชำระขั้นต่ำ 10 % ไม่น้อยกว่า 500 บาท ดอกเบี้ยค้างชำระ 18.00 % ต่อปี คำนวณจาก วันที่บันทึกรายการหรือทำรายการ สามารถสมัครบัตรเสริมได้ 4 ใบ สิทธิเบิกเงินฉุกเฉินวงเงิน 100 % ของวงเงิน ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง (%) : 3 %
ดอกเบี้ย (ต่อปี) : 18 %

ค่าธรรมเนียมของบัตรเครดิต กรุงศรี แพลทินัม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมฟรีไม่มีเงื่อนไข ด้านค่าธรรมเนียมรายปีบัตรหลักและบัตรเสริม ฟรีโดยมีเงื่อนไขว่าจะมีค่าธรรมเนียมเมื่อบัญชีของสมาชิกไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลาติดต่อกันตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป

คุณสมบัติผู้สมัครบัตรเครดิต กรุงศรี แพลทินัม

ผู้มีสิทธิ์สมัคร เป็นบุคคลทั่วไป บัตรหลักผู้สมัครมีอายุตั้งแต่ 20 – 65 ปี, บัตรเสริม ตั้งแต่ 15 ปี และมีรายได้ขั้นต่ำตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือน ในกรณีทำงานมีเงินเดือนประจำ มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานที่บ้าน หรือที่ทำงาน

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ มีกระแสเงินหมุนเวียนบัญชีขาเข้าย้อนหลัง 6 เดือน นับจากเดือนปัจจุบัน โดยเฉลี่ยเดือนละ 150,000 บาทขึ้นไป บัญชีเปิดมานานกว่า 1 ปี จดทะเบียนการค้า / บริษัท / ห้างหุ้นส่วน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานที่บ้าน หรือที่ทำงาน

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต กรุงศรี แพลทินัม

กรณีทำงานมีเงินเดือนประจำ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สลิปเงินเดือนที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ หรือหนังสือรับรองรายได้เดือนล่าสุด
สำเนาหน้าแรกของบัญชีธนาคารและส่วนที่เป็นบัญชีเงินเดือนเข้านับจากปัจจุบันย้อนหลัง 6 เดือน

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ใบทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน
สำเนาหน้าแรกของบัญชีธนาคารและส่วนที่เป็นรายการนับจากปัจจุบันย้อนหลัง 6 เดือน (ควรเป็นบัญชีประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันที่ใช้หมุนเวียนเงินของกิจการ) กรณีใช้บัญชีบริษัท ให้แนบสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน

ผู้สมัครบัตรเสริม
สำเนาบัตรประชาชนของบัตรหลักพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาบัตรประชาชนของบัตรเสริมพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

Tel. 02-646-3555