บัตรเครดิตเคทีซี ยูเนี่ยนเพย์ ไดมอนด์ (KTC UNIONPAY DIAMOND)-บัตรกรุงไทย (KTC) สิทธิประโยชน์มากมาย รับ x2 คะแนน KTC FOREVER เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซี ยูเนี่ยนเพย์ ไดมอนด์ เป็นเงินสกุลต่างประเทศทั่วโลก เข้าใช้บริการห้องรับรอง Royal Silk Lounge 2 ครั้ง/ปี รับสิทธิ์เข้าใช้บริการห้องรับรองที่สนามบินกว่า 1,000 แห่งทั่วโลกจาก DragonPass ในราคาพิเศษ 62 หยวน/ครั้ง* รับส่วนลด และสิทธิพิเศษจากร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม ท่องเที่ยว ระดับพรีเมี่ยมทั้งใน และต่างประเทศ ส่วนลด และสิทธิพิเศษอีกมากมายจากร้านค้าในไทยที่ร่วมรายการ ชำระสินค้า/บริการด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% สูงสุด 10 เดือน ประกันอุบัติเหตุการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ ด้วยวงเงินประกันคุ้มครองสูงสุด 20,000,000 บาท เบิกถอนเงินสดได้ 100% ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ

บัตรเครดิตเคทีซี ยูเนี่ยนเพย์ ไดมอนด์ (KTC UNIONPAY DIAMOND) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทบัตรเครดิตทั่วไป, บัตร UnionPay สำหรับผู้ชอบช้อปปิ้งทั่วไป, ผู้ชอบส่วนคืนเงินสด, ผู้ชอบท่องเที่ยว-เดินทาง, ผู้ชอบสังสรรค์-ทานอาหาร คะแนนสะสม 25 บาท/ 1 คะแนน

สิทธิประโยชน์บัตรเครดิตเคทีซี ยูเนี่ยนเพย์ ไดมอนด์

– รับ x2 คะแนน KTC FOREVER เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซี ยูเนี่ยนเพย์ ไดมอนด์ เป็นเงินสกุลต่างประเทศทั่วโลก (1 มิ.ย.62 – 30 มิ.ย.63)
– เข้าใช้บริการห้องรับรอง Royal Silk Lounge 2 ครั้ง/ปี แสดงบัตรโดยสารของสายการบินไทยและ / หรือสายการบินไทยสมายล์ สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ พร้อม Lounge Voucher ที่ ห้องรับรอง Royal Silk Loun
– รับสิทธิ์เข้าใช้บริการห้องรับรองที่สนามบินกว่า 1,000 แห่งทั่วโลกจาก DragonPass ในราคาพิเศษ 62 หยวน/ครั้ง*
– รับส่วนลดพิเศษค่ากรีนฟีที่สนามกอล์ฟกว่า 80 แห่งใน 7 ประเทศ
– รับส่วนลด และสิทธิพิเศษจากร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม ท่องเที่ยว ระดับพรีเมี่ยมทั้งใน และต่างประเทศ
– ส่วนลด และสิทธิพิเศษอีกมากมายจากร้านค้าในไทยที่ร่วมรายการ
– ชำระสินค้า/บริการด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% สูงสุด 10 เดือน หรือเปลี่ยนยอดชำระรายการซื้อสินค้า/บริการของเดือนถัดไปเป็นยอดผ่อนชำระได้ ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0.80% สูงสุด 10 เดือน ง่ายๆ ผ่านแอป KTC Mobile หรือโทร KTC PHONE 02-123-5000 กด 4
– สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกใหม่บัตรเครดิต KTC รับความคุ้มครองอุบัติเหตุวงเงิน สูงสุด 300,000 บาท นาน 90 วันนับจากวันที่เปิดใช้บริการบัตรฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
– ประกันอุบัติเหตุการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ ด้วยวงเงินประกันคุ้มครองสูงสุด 20,000,000 บาท และประกันกระเป๋าเดินทางสูญเสียและสูญหายจากการเดินทางวงเงินสูงสุด 40,000 บาท/ครั้ง ในกรณีใช้บัตรเครดิตชำระค่าบัตรโดยสารยานพาหนะสาธารณะ
– คุ้มค่าทุกการเดินทางกับ KTC World Travel Service บริการข้อมูลเพื่อการเดินทางและท่องเที่ยว พร้อมรับส่วนลดประกันท่องเที่ยว 20% สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม โทร. 02-123-5050
– เบิกถอนเงินสดได้ 100% เบิกถอนเงินสดด้วยบัตรเครดิตได้เต็มวงเงินของยอดคงเหลือในขณะนั้น หรือสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท / วัน
– รับคะแนนง่ายๆ ทุก 25 บาท ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ รับ 1 คะแนน KTC FOREVER เพื่อแลกสินค้า / บริการ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ และคะแนนไม่มีวันหมดอายุ
– ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ
– แตะจ่ายง่าย ปลอดภัย รวดเร็ว ด้วย UnionPay QuickPass
– บริการเลขาส่วนบุคคล ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมงที่ KTC EXCLUSIVE SERVICE 02-123-5444

วงเงินและดอกเบี้ยบัตรเครดิตเคทีซี ยูเนี่ยนเพย์ ไดมอนด์

วงเงินสูงสุด 2-5 เท่าของรายได้ ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 45 วัน ยอดชำระขั้นต่ำ 10 %, ไม่น้อยกว่า 500 บาท ดอกเบี้ยค้างชำระ 18.00 % ต่อปี, คำนวณจาก วันที่บันทึกรายการหรือทำรายการ สมัครบัตรเสริมได้ 4 ใบ สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน วงเงิน 100 % ของวงเงิน , สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท, ขั้นต่ำ 500 บาท ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง 3 % ดอกเบี้ย (ต่อปี) 18 %

ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตเคทีซี ยูเนี่ยนเพย์ ไดมอนด์

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าบัตรหลัก บัตรเสริม ฟรีไม่มีเงื่อนไข ค่าธรรมเนียมรายปี บัตรหลัก : ฟรีไม่มีเงื่อนไข ((บัตรหลักใบที่ 1-2 ฟรีตลอดชีพ บัตรหลักใบที่ 3 ขึ้นไป จ่ายค่าธรรมเนียม 500 บาท/ บัตร (เฉพาะปีแรก))) บัตรเสริม : ฟรีไม่มีเงื่อนไข ((บัตรหลักใบที่ 1-2 ฟรีตลอดชีพ บัตรหลักใบที่ 3 ขึ้นไป จ่ายค่าธรรมเนียม 500 บาท/ บัตร (เฉพาะปีแรก)))

คุณสมบัติผู้สมัครบัตรเครดิตเคทีซี ยูเนี่ยนเพย์ ไดมอนด์

ผู้มีสิทธิ์สมัครเป็นคคลทั่วไป อายุบัตรหลัก ตั้งแต่ 20 ปี, บัตรเสริม 15 – 80 ปี รายได้ขั้นต่ำตั้งแต่ 50,000 บ./เดือน

เอกสารการสมัครบัตรเครดิตเคทีซี ยูเนี่ยนเพย์ ไดมอนด์

บุคคลธรรมดา ผู้มีรายได้ประจำ/ พนักงานบริษัท/ ข้าราชการ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 เป็นต้น
สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี
กรณีชาวต่างชาติทำงาน/ประกอบธุรกิจในไทย แนบสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และใบอนุญาตทำงานในไทย (Work Permit) ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

สมัครออนไลน์ คลิกเลย
สอบถามเพิ่มเติม Tel. 02-123-5000