บทความนี้ SIAMLOAN.NET เสนอบัตรเครดิตทีเอ็มบี แอปโซลูท วีซ่าซิกเนเจอร์ (TMB ABSOLUTE Visa Signature) โดยธนาคารทหารไทย (TMB) เป็นบัตรเครดิตที่จะมอบความพึงพอใจสูงสุดด้วยอภิสิทธิ์พิเศษ เพื่อตอบสนองชีวิตเหนือระดับจากทุกการใช้จ่ายทั้งใน และต่างประเทศ รับสิทธิ์การใช้ห้องรับรองภายในสนามบินกว่า 1,000 แห่งทั่วโลก (LoungeKey) 2 ครั้งต่อปี รับสิทธิ์แลกคะแนนสะสมในเรทพิเศษ 2.5 TMB Reward Plus = 1 ROP รับคะแนนสะสม TMB Reward Plus 1 คะแนน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 10 บาท สำหรับยอดใช้จ่ายในกลุ่มประกัน ยกเว้น ยอดใช้จ่ายจากการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked Life Insurance) ฟรีค่าธรรมเนียม FX Rate 2.5%

บัตรเครดิตทีเอ็มบี แอปโซลูท วีซ่าซิกเนเจอร์ (TMB ABSOLUTE Visa Signature) โดย ธนาคาร ทหารไทย ประเภทบัตรเครดิตทั่วไป, บัตร Visa Card เหมาะสำหรับ ผู้ชอบช้อปปิ้งทั่วไป, ผู้ชอบส่วนคืนเงินสด, ผู้ชอบท่องเที่ยว-เดินทาง คะแนนสะสม 10 บาท/1 คะแนน หรือ 10 บาท = 2 คะแนน สำหรับการทำรายการผ่านทางช่องทาง online

วงเงินและดอกเบี้ยบัตรเครดิตทีเอ็มบี แอปโซลูท วีซ่าซิกเนเจอร์

วงเงินสูงสุด สูงสุดไม่เกิน2,000,000 บาท ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 50 วัน ยอดชำระขั้นต่ำ 10 %, ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท ดอกเบี้ยค้างชำระ 18.00 % ต่อปี, คำนวณจาก วันที่บันทึกรายการหรือทำรายการ สมัครบัตรเสริมได้ 4 ใบ สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน วงเงิน 100 % ของวงเงิน ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง (%) 3 % ดอกเบี้ย (ต่อปี) 18 %

สิทธิประโยชน์บัตรเครดิตทีเอ็มบี แอปโซลูท วีซ่าซิกเนเจอร์

– รูดต่างประเทศเรทถูกเท่ากับร้านแลกเงิน
– รับสิทธิ์แลกคะแนนสะสมในเรทพิเศษ 2.5 TMB Reward Plus = 1 ROP
– ฟรีค่าธรรมเนียม FX Rate 2.5%
– รับสิทธิ์การใช้ห้องรับรองภายในสนามบินกว่า 1,000 แห่งทั่วโลก (LoungeKey) 2 ครั้งต่อปี
– รับคะแนนสะสม TMB Reward Plus 1 คะแนน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 10 บาท สำหรับยอดใช้จ่ายในกลุ่มประกัน ยกเว้น ยอดใช้จ่ายจากการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit – Linked Life Insurance) หรือ 10 บาท = 2 คะแนน สำหรับการทำรายการผ่านทางช่องทาง online
– บริการ Visa Concierge บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน กรณีประสบปัญหาระหว่างการเดินทางต่างประเทศ
– ประกันการเดินทาง ด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุด 16,000,000 บาท เมื่อชำระค่าโดยสาร ค่าตั๋วเดินทาง หรือค่าแพ็คเกจทัวร์ด้วยบัตรเครดิต TMB ABSOLUTE Visa Signature
– บริการ TMB So GoooD แบ่งจ่ายรายเดือน 0% 3 เดือน ได้ทุกอย่าง หรือเลือกผ่อนนาน 6 เดือน หรือ 10 เดือน กับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ (ยอดขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป)
– เบิกเงินสดล่วงหน้าได้ 100% ขอวงวเงินบัตรเครดิต
– ใช้จ่ายได้รวดเร็วแค่แตะ ไม่ต้องรูด ไม่ต้องเซ็น กับ VISA payWave
– มั่นใจได้มากขึ้นกับบริการ SMS Alert แจ้งจำนวนยอดเงินที่ใช้ในทุกๆ การใช้จ่ายผ่านการแตะบัตร (ยอดขั้นต่ำ 1,500 บาทขึ้นไป /เซลล์สลิป)

ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตทีเอ็มบี แอปโซลูท วีซ่าซิกเนเจอร์

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า บัตรหลักและบัตรเสริม ฟรีไม่มีเงื่อนไข ค่าธรรมเนียมรายปี บัตรหลักบัตรเสริม มีค่าใช้จ่าย (4,000 บาท/บัตร/ปี (ฟรี 2 ปีแรก)

คุณสมบัติผู้สมัครบัตรเครดิตทีเอ็มบี แอปโซลูท วีซ่าซิกเนเจอร์

ผู้มีสิทธิ์สมัครเป็นบุคคลทั่วไป อายุ บัตรหลัก 20 – 65 ปี, บัตรเสริม ตั้งแต่ 18 ปี รายได้ขั้นต่ำ ตั้งแต่ 100,000 บ./เดือน อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป สำหรับพนักงานประจำ สำหรับเจ้าของกิจการต้องประกอบกิจการ 2 ปีขึ้นไป และมีประมาณการรายได้ต่อเดือน 100,000 บาทขึ้นไป สำหรับผู้ถือบัตรสัญชาติต่างชาติ ต้องมีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 200,000 บาท และมี Work Permit ในประเทศไทย หรือเป็นลูกค้า Wealth Banking ของ TMB

เอกสารการสมัครบัตรเครดิตทีเอ็มบี แอปโซลูท วีซ่าซิกเนเจอร์

บัตรหลัก
กรณีพนักงานบริษัท ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
– สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ
– หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด
– สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่มีบัญชีอยู่ย้อนหลัง 3 เดือน ที่แสดงรายงานเงินเดือนเข้า
– กรณีเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล หรือทะเบียนการค้า หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
– สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่มีบัญชีอยู่ย้อนหลัง 6 เดือน ที่แสดงรายงานเงินเดือนเข้า

บัตรเสริม ใช้เพียงสำเนาบัตรประชาชน

สอบถามเพิ่มเติม Tel. 1558
สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ คลิกเลย