บัตรเครดิตกรุงไทย KTC-Government Services Card บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ

บัตรเครดิตกรุงไทย KTC-Government Services Card บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี สิทธิพิเศษในการชำระค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการชั่วคราว สิทธิประโยชน์สำหรับชำระค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวตามพระราชกฤษฏีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม การจัดประชุม การสัมมนา การจัดงาน การจัดนิทรรศการ ค่ารับรองชาวต่างประเทศ ค่าโดยสารเครื่องบินสำหรับข้าราชการหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับทุนการศึกษาที่ดำเนินการโดยสำนักงาน ก.พ.

สิทธิพิเศษเพื่อหน่วยงานภาครัฐ สะดวกสบาย และคล่องตัว เมื่อต้องชำระค่าสินค้า / บริการ เพื่อหน่วยงานรัฐ ลดภาระ และความเสี่ยงในการถือครองเงินสด เพิ่มความปลอดภัย ทั้งผู้ที่มีหน้าที่ชำระเงิน และผู้ดูแลการเบิกจ่าย เพิ่มประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายในการจัดการ และควบคุมวงเงินการใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงินงบประมาณโดยลดภาระการคืนเงินยืมทดลอง อุ่นใจด้วยแผนประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง รายงานสรุปและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานรัฐ เช็คยอดการใช้จ่ายผ่านบริการออนไลน์ได้ทุกช่องทางที่ แอป KTC Mobile ดาวน์โหลดได้ที่ App Store และ Google Play หรือ KTC Online ผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th/Online อุ่นใจยามเดินทางสิทธิประโยชน์ด้วยแผนประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง สำหรับสมาชิกบัตรและคณะบุคคลที่ร่วมเดินทาง ด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุดคนละไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อท่าน และวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100 ล้านบาท สำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 1 ครั้ง ต่อ 1 ยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมรายปี ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ

บัตรเครดิต KTC-Government Services ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพแก่หน่วยงานราชการในการรวบรวมค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางต่างๆ ตรวจสอบจำนวนเงินที่เรียกเก็บจากร้านค้าและกำหนดวงเงินใช้จ่ายของพนักงาน อีกทั้งนำเสนอการวิเคราะห์รายละเอียดค่าใช้จ่ายในหมวดหมู่ต่างๆ ซึ่งใช้เป็นข้อมูลประกอบการเจรจาต่อรองราคากับผู้ให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐได้บัตรเครดิตเพื่อหน่วยงานราชการ หรือ KTC-Government Services Card นี้จะช่วยให้ทางธนาคารสามารถมอบบริการทางการเงินที่ครบวงจรแก่ลูกค้าที่เป็นหน่วยงานรัฐซึ่งมักเดินทางเป็นประจำ โดยบัตรดังกล่าวจะมอบความปลอดภัย ในการไม่ต้องพกเงินสดเป็นจำนวนมากขณะเดินทาง และช่วยลดขั้นตอนการอนุมัติเบิกจ่าย ลดงานเอกสารที่ไม่จำเป็น โดยทางธนาคารคาดว่าจะสามารถเสนอบริการนี้ให้แก่หน่วยงานรัฐอื่นๆ จากจำนวนลูกค้าปัจจุบัน 200 กรม/กองของธนาคาร