วันนี้ SIAMLOAN.NET มาแนะนำผลิตภัณฑ์บัตรสินเชื่อบุคคลจากธนาคาร บัตรสินเชื่อบุคคล ธนชาต FLASH Plus เป็นบัตรสินเชื่อวงเงินหมุนเวียน วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 1ล้านบาท พร้อมบริการโอนเงินสดเข้าบัญชี หรือเบิกถอนผ่านตู้ ATM โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการเบิกถอน พร้อมทั้งให้คุณผ่อนชำระสบายๆ รายเดือน ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0%

พิเศษๆ กับอัตราดอกเบี้ยลดลงทุกปี พร้อมคิดตามวันที่ใช้จริง เมื่อทำรายการเบิกถอนเงินสดจากตู้ ATM อัตราดอกเบี้ยจะลดลง 1% ทุกปี โดยที่ยอดเบิกเงินนั้นจะต้องมากกว่า 70% ของวงเงินบัตร และชำระเงินไม่น้อยกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำ นอกจากนี้จะคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน นับจากวันที่ทำรายการเท่านั้น

เบิกง่าย ได้เร็ว ผ่อนสบาย ด้วยบริการโอนเงินจากบัตรเข้าบัญชี เพียงทำรายการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติเท่านั้น หรือเบิกถอนจากตู้ ATM ได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมเบิกถอนใดๆ แค่นี้ก็สามารถรับเงินสดพร้อมใช้ได้ทันที พร้อมให้คุณผ่อนชำระง่ายๆ นานสูงสุด 60 เดือน หรือผ่านชำระสินค้า/บริการ กับร้านค้าที่ร่วมรายการ ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0% สิทธิพิเศษดีดี ใช้งานสะดวกสบาย สมัครง่ายแบบนี้ ลองดูเลยกับ “บัตรสินเชื่อบุคคล ธนชาต FLASH Plus”

บัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus

บัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus ประเภทบัตรบัตรกดเงินสด สถาบันการเงิน ธนาคารธนชาต (Thanachart)

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน ผู้ถือบัตรจะได้รับบัตรพร้อมวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ บริการโอนเงินผ่อนสบาย Sabai Cash โอนเงินเข้าบัญชี ชำระคืนรายเดือน หรือ บริการเงินสดสั่งได้ Cash Transfer โอนเงินเข้าบัญชี ชำระคืนขั้นต่ำ 3% และ เบิกถอนเงินสดจากเครื่อง ATM ตลอด 24 ชม. ทุกที่ทั่วโลก ผ่าน บริการเงินสดกดทันที Cash Advance นอกจากนี้ยังมี บริการผ่อนสบาย Smile Plan ให้ผ่อน ชำระสินค้าและบริการ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% สามารถใช้ 4 บริการนี้ได้สูงสุด 100% ของวงเงินบัตร ในการทำรายการทุกครั้ง วงเงินคงเหลือในบัตรจะลดลง เมื่อชำระเงินคืน วงเงินจะทยอยกลับคืนสู่บัตร ทำให้ผู้ถือบัตรสามารถเพิ่มความคล่องตัวทางการเงินได้ตลอดทุกที่ทุกเวลา
♦ บริการโอนเงินผ่อนสบาย Sabai Cash
โอนวงเงินจากบัตรเข้าบัญชี สมัครผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ โทร. 0-2217-5556 หรือ สาขาธนาคารธนชาต ผ่อนชำระคืนนานสูงสุด 60 เดือน หมายเหตุ : วงเงินทำรายการขั้นต่ำ 5,000 บาท สูงสุงวงเงินคงเหลือบัตร
♦ บริการเงินสดสั่งได้ Cash Transfer
โอนวงเงินจากบัตรเข้าบัญชี สะดวกในการชำระเงินคืน ชำระคืนขั้นต่ำ 3% หรือ 500 บาท หมายเหตุ : วงเงินทำรายการขั้นต่ำ 5,000 บาท สูงสุงวงเงินคงเหลือบัตร
♦ บริการเงินสดกดทันที Cash Advance
เบิกถอนเงินสดจากเครื่อง ATM ตลอด 24 ชม. ทุกที่ทั่วโลก ไม่มีค่าธรรมเนียม ชำระคืนขั้นต่ำ 3% หรือ 500 บาท
♦ บริการผ่อนสบาย Smile Plan
ให้ผ่อนชำระสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0%

รายละเอียดอัตราดอกเบี้ยบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus

อัตราดอกเบี้ยพิเศษลดลงทุกปี
อัตราดอกเบี้ยของท่านจะลดลง 1% ทุกปี เมื่อทำรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากเครื่อง ATM ตามเงื่อนไขดังนี้ชำระเงินไม่น้อยกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำตลอดระยะเวลา 12 รอบบัญชี โดยไม่มีการผิดนัดชำระมียอดเบิกเงินสดล่วงหน้ามากกว่า 70% ของวงเงินบัตร ภายในระยะเวลา 12รอบบัญชี (ยอดเงินดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)มียอดเรียกเก็บไม่น้อยกว่า 5 รอบบัญชี ภายในระยะเวลา 12 รอบบัญชีไม่มียอดค้างชำระ ที่ระบุในใบแจ้งยอดบัญชีในช่อง “ยอดเงินเกินกำหนดที่ต้องชำระทันที (Past Due Amount)”
หมายเหตุ
ระยะเวลา 12 รอบบัญชี นับจากวันออกบัตรครั้งแรกหรือวันที่อัตราดอกเบี้ยของบัตรมีการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดอัตราดอกเบี้ยลดลงอัตโนมัติสูงสุด 3% สำหรับการเบิกเงินสดล่วงหน้า (อัตราดอกเบี้ยลดลงไม่เกิน 25% ต่อปี)อัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลง จะมีผลต่อยอดเงินต้นคงค้างของรายการเบิกเงินสดล่วงหน้าหลังจากครบรอบปีบัญชีแล้วธนาคารจะมีการแจ้งหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรให้ท่านทราบ เมื่ออัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลงหากมียอดค้างชำระในช่วงที่ได้รับการลดอัตราดอกเบี้ย ธนาคารจะกลับมาคิดดอกเบี้ยในอัตราปกติทันที

คิดอัตราดอกเบี้ยตามวันที่ใช้จริง
ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยโดยคำนวณจากยอดเงินที่เบิก คูณอัตราดอกเบี้ยรายวัน ซึ่งจะเริ่มคิดดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่ทำการรายการ การคำนวณดอกเบี้ยจะคำนวณตามจำนวนวัน ในอัตราดอกเบี้ยซึ่งอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์คิดได้ ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

วงเงินและการชำระบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus

วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ (ตั้งแต่ 10,000 – 1,000,000 บาท) ยอดชำระขั้นต่ำ 3% (แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท)

ผู้มีสิทธิสมัครบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus 

กรณีเป็นพนักงานประจำ
อายุผู้สมัคร : อายุ 20-60 ปี
รายได้ประจำต่อเดือน : 10,000 บาทขึ้นไป
อายุการทำงาน : อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
สัญชาติไทยเท่านั้น
มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้
ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคารฯ

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
อายุผู้สมัคร : อายุ 20-70 ปี
รายได้ประจำต่อเดือน : 10,000 บาทขึ้นไป
อายุกิจการ : ดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
สัญชาติไทยเท่านั้น
มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้
ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคารฯ

เอกสารการสมัครบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus 

โปรดแนบเอกสารต่อไปนี้พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง มาพร้อมกับใบสมัคร พนักงานประจำ
สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน หรือ 6 เดือนสำหรับ อาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอน
สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัคร
เจ้าของกิจการ
สำเนาบัตรประชาชน
หนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ทะเบียนการค้า หรือ หนังสือบริคณห์สนธิ (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือนล่าสุดนับจากวันที่ออก)
สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของกิจการหรือของผู้กู้
สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัคร
หมายเหตุ : ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคืนใบสมัคร และเอกสารประกอบทั้งหมด

สมัครได้ที่

  1. ธนาคารธนชาตทุกสาขา
  2. ดาวน์โหลดใบสมัครจากเวปไซด์ธนาคารธนชาต ที่นี่
  3. ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Thanachart Contact Center โทร. 1770