บัตรกดเงินสด เคเคพี สมัครง่าย ฟรีค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด

บัตรกดเงินสด เคเคพี สมัครง่าย ฟรีค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด บัตรกดเงินสด เงินสดพร้อมใช้ กดฟรีทันใจได้ทั่วโลก สมัครง่าย ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน เลือกชำระเงินคืนเต็มจำนวน หรือชำระคืนขั้นต่ำเพียง 5% ของเงินต้นรวมดอกเบี้ยหรือไม่น้อยกว่า 500 บาท รับส่วนลดร้านค้าที่มีเครื่องหมาย UnionPay กดเงินสดได้ทุกที่ จากตู้เอทีเอ็ม ที่มีเครื่องหมาย ATM Pool หรือ UnionPay วงงินอนุมัติสูงสุด 250,000 บาท วงเงินเบิกถอนสูงสุด 100,000 บาท/วัน

คุณสมบัติและเอกสารการขอบริการบัตรกดเงินสด เคเคพี สำหรับผู้มีรายได้ประจำ ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 60 ปี โดยมีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รายได้รวมต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป รายได้รวมตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก ด้านเอกสารประกอบการสมัคร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ (สำหรับผู้มีรายได้ประจำ) สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน

ธนาคารได้ทำการกำหนดวงเงินสูงสุดในการทำธุรกรรมต่างๆ ของบัตรกดเงินสด KKP Cash Card ต่อวัน ดังนี้ วงเงินสูงสุดในการเบิกถอนเงินวงสดผ่านตู้ ATM วงเงินสูงสุด 100,000 บาท วงเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ภายในธนาคาร วงเงินสูงสุด 100,000 บาท ชำระค่าสินค้า/บริการ วงเงินสูงสุด 100,000 บาท ชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่านออนไลน์ วงเงินสูงสุด 100,000 บาท การเบิกใช้สินเชื่อทุกช่องทาง ต้องรวมกันไม่เกินวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ

สมัครบัตรออนไลน์คลิกเลย