บริการรับจำนอง ขายฝากบ้านและที่ดิน บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด

บริการรับจำนอง ขายฝากบ้านและที่ดิน บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด บริษัท ที่ให้บริการด้านสินเชื่อ รถยนต์ รถจักรยานต์ยนต์ รถประกอบการพร้อมคำปรึกษาที่ช่วยทำให้เรื่องการเงินของท่านเป็นเรื่องง่าย

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อขายฝากบ้านและที่ดิน บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด

ผู้สมัครสินเชื่อต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป โดยสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้สูงสุด 5 ปี ทั้งนี้เมื่อนำอายุของผู้สมัครรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระหนี้แล้วไม่เกิน 65 ปี
ผู้ขอสินเชื่อ ต้องเป็นบุคคลในพื้นที่ จังหวัดลำพูน ,จังหวัดเชียงใหม่ ,จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เอกสารประกอบการขอขายฝากบ้านและที่ดิน บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด

สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประชาชน + ทะเบียนบ้าน ของคู่สมรส (ถ้ามี)
เอกสารแสดงรายได้
รายการการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน
หนังสือแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ เช่น โฉนดที่ดิน (ด้านหน้า/ด้านหลัง)
ใบอนุญาตก่อสร้าง สิ่งปลูกสร้าง
ใบประเมินราคาที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง
ภาพถ่ายหลักทรัพย์และแผนที่แสดงที่ตั้งของทรัพย์อย่างละเอียด (ถ้ามี)

ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อขายฝากบ้านและที่ดิน บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด

ยื่นคำขอสินเชื่อที่บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัดทุกสาขา หรือทางเว็บไซต์  ท่านสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบได้ที่ บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด ทุกสาขา หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตามที่ท่านสะดวก พนักงานจะพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้นจากโทรศัพท์สัมภาษณ์โดยตรง เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่ายครอบครัว หนี้สินอื่นๆ เพื่อประเมินความสามารถในการผ่อนชำระของท่าน

สรุปวิเคราะห์และนำเสนอคำขอสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบเพื่อรอการพิจารณาอนุมัติ เมื่อพิจารณาแล้วว่าท่านมีความสามารถในการผ่อนชำระเงินงวดได้ตามวงเงินที่ยื่นขอสินเชื่อไว้ พนักงานจะส่งเรื่องต่อให้งานประเมินหลักทรัพย์ โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากบริษัท ติดต่อท่านเพื่อนัดหมายเข้าไปประเมินมูลค่าหลักประกัน ตามวันและเวลาที่ท่านสะดวกภายใน 3 วันทำการ หลังจากที่ท่านได้ยื่นใบคำขอสินเชื่อแล้ว

หลักจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกข้อมูลลงในระบบตามการสัมภาษณ์ และเอกสารของท่าน เช่น รายได้ ค่าใช้จ่ายครอบครัว หนี้สินอื่นๆ เพื่อส่งให้ผู้อนุมัติสินเชื่อพิจารณาต่อไปโดยพิจารณาจาก

– วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ คุณสมบัติผู้ขอกู้ เช่น สถานภาพ,การศึกษา,อาชีพ ฯลฯ
– ความสามารถในการผ่อนชำระสินเชื่อ
– ประเภทและมูลค่าของหลักประกัน

แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ บริษัทฯ จะติดต่อและแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้ท่านทราบภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ท่านยื่นใบคำขอสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบ(ครบถ้วน) เพื่อเตรียมนัดวันทำสัญญา

ทำสัญญากู้เงิน  และสัญญาจดจำนอง หากท่านได้รับอนุมัติสินเชื่อ บริษัทฯจะนัดหมายท่านเพื่อทำสัญญากู้เงิน และนัดวันทำนิติกรรม ณ สำนักงานที่ดิน ที่หลักประกันหรือโฉนดที่ดิน จดทะเบียนไว้ กรณีผู้กู้ร่วม หรือคู่สมรส ท่านจะต้องนัดหมายให้บุคคลเหล่านั้นมาร่วมลงนามในสัญญาทุกฉบับ สำหรับค่าใช้จ่ายในวันทำสัญญา พนักงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันที่นัดหมาย

ติดสอบถามรายละเอียดสินเชื่อขายฝากบ้านและที่ดิน บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด

บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด Tana Leasing Co.,Ltd.
200 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (ติดกับห้างบิ๊กซีหางดง 2)
เปิดทำการ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลาทำการ 8.00 – 17.00 น.
โทร : 053-441189 , 053-441194, 053-427487-90
มือถือ : 08 1724 5948 , 08 6421 4182, 08 1992 3512
แฟกซ์ : 052-009495-6
email : tanaleasing@gmail.com
Line ID : 0819923512

บริษัท ธนาลีสซิ่งจำกัด เป็นบริษัท ที่ให้บริการด้านสินเชื่อ รถยนต์ รถจักรยานต์ยนต์ รถประกอบการ เช่น รถโดยสาร รถบรรทุก 6 ล้อ และสินเชื่อเงินลงทุนระยะสั้นเพื่อการเกษตรและการค้าขาย บริษัทเราได้เปิดให้บริการด้านสินชื่อมามากกว่า 20 ปี จึงสามารถการันตีถึงความมั่นคง เป็นที่ยอมรับ และสร้างความประทับใจต่อลูกค้ามาตลอด  โดยบริษัทฯ ใส่ใจและให้ความสำคัญต่อลูกค้าทุกกลุ่มและทุกระดับ โดยมุ่งตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เรามีนโยบายหลักคือ ยึดมั่นในการให้บริการที่สร้างความประทับใจ  ลูกค้าต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง  ไม่ว่าความต้องการของลูกค้าจะเป็นแบบไหน  เราก็พร้อมยินดีที่จะรับฟังและพร้อมที่จะให้ข้อเสนอที่น่าพึงพอใจ และทำให้ท่านยิ้มได้เสมอ และล่าสุดนี้ บริษัทได้เปิดให้บริการรับจำนองบ้านและที่ดิน เพื่อเพิ่มสินเชื่อสำหรับลูกค้าที่มีหลักทรัพย์ และเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยแท้จริง ลูกค้าสามารถใช้บริการสินเชื่อของ บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด พร้อมคำปรึกษาที่ช่วยทำให้เรื่องการเงินของท่านเป็นเรื่องง่าย

SIAMLOAN.NET เป็นเพียงเว็บประกาศสำหรับผู้ปล่อยเงินกู้และช่วยคุณหาเงินกู้เท่านั้น ไม่มีการเก็บเงินค่าตามเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือให้คุณโอนเงินก่อนแต่อย่างใด โปรดระวังมิจฉาชีพแจ้งว่าเป็นทีมงานของเว็บไซต์เราด้วยนะครับ ผู้ขอกู้ทุกราย ควรติดต่อกับตัวแทนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จัดหาที่อยู่อาศัยตามใจท่าน หลากหลายเงื่อนไขพิเศษ ( 20 October 2563)

สินเชื่ออเนกประสงค์ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ Happy Home For Cash ( 20 October 2563)

สินเชื่อธุรกิจระยะสั้น ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สินเชื่อธุรกิจเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ( 19 October 2563)

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ อนุมัติวงเงินสูงสุด 100 ดอกเบี้ยถูกใจ พร้อมขอวงเงินเพิ่ม ( 19 October 2563)

สินเชื่อธุรกิจระยะยาว ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สินเชื่อธุรกิจเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ( 18 October 2563)

สินเชื่อแฟคตอริ่ง ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สินเชื่อเพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนที่เกิดจากการขายลูกหนี้การค้า ( 18 October 2563)

สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด อนุมัติสินเชื่อให้ทันทีเพียงมีรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ( 17 October 2563)

สินเชื่อรถประกอบการ บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด เปิดโอกาสให้ลูกค้าหลากหลายอาชีพได้รับบริการสินเชื่อ ( 17 October 2563)

สินเชื่อสำหรับรถซื้อ-ขาย บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด สินเชื่อสำหรับผู้ต้องการซื้อรถยนต์ ( 16 October 2563)

สินเชื่อสำหรับเจ้าของรถ บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด สินเชื่ออนุมัติ ไวไม่ยุ่งยาก ( 16 October 2563)